Sexchikane tysses ihjel

17. dec 2011
Blot én procent af alle henvendelser om sexchikane ender som en egentlig sag. Frygt for at miste jobbet og selvbebrejdelse er en del af forklaringen.

Frække SMS’er, pornografiske e-mails, lumre kommentarer eller direkte fysisk berøring. Tilnærmelser som disse flyder på de danske arbejdspladser.

Men langt de fleste tilfælde af sexchikane strander dog i den forulempedes hukommelse. Det viser tal fra HK.

I november indsamlede fagforeningen for første gang erfaringer fra dens syv lokalafdelinger. Tilbagemeldingerne viste, at afdelingerne til sammen hver dag får tre til fire henvendelser fra medlemmer, der føler sig seksuelt chikaneret.

Blot én procent

Det svarer til cirka 800 henvendelser om året. Af dem ender kun fem til ti med blive til en sag. Eller omkring sølle én procent.

Det kommer ikke bag på Tage Søndergaard Kristensen, professor i psykisk arbejdsmiljø.

”Som regel er det sådan, at den, der udfører chikanen, har en højere status, end den krænkede. Og begynder man at brokke sig, er der stor sandsynlighed for, at man ryger ud. Så det kan ofte være vanskeligt at køre sådan en sag,” siger han og forklarer, at det i langt de fleste tilfælde er kvinder, der chikaneres.

Tys tys!

Ifølge juridisk konsulent i HK, Jeanette Hahnemann, skyldes problemet især, at mange oplever sexchikane som en særdeles pinlig affære.

”Det er stadig enormt tabubelagt. Det er ikke noget, som folk ønsker, skal blæses op og fortælles vidt og bredt om. Tværtimod ønsker de fleste bare at komme væk fra den pågældende arbejdsplads,” siger hun.[pagebreak]

”Er det min egen skyld?”


En anden ting, der ofte afholder den krænkede fra at lave et større nummer ud af chikanen, er en hyppig tilbøjelighed til at give sig selv en del af skylden.

"Hvornår skulle jeg have sagt fra? Var det da jeg tog min nederdel på? Eller var det, da jeg fik blomster, men ikke vidste, hvad det i virkeligheden betød? Det er nogle af de spørgsmål, som folk stiller sig selv, og som i sidste ende afholder dem fra at gå videre med sagen, fordi de tror, at de selv har haft et ansvar,” siger Jeanette Hahnemann.

Når en sexchikane stadig opleves som en pinlig affære for de fleste, er det også fordi, den, som navnet antyder, bliver bundet op på noget seksuelt.

Det handler ikke om sex

Men i virkeligheden handler det i højere grad om magt, forklarer professor Tage Søndergaard Kristensen.

Når en person udsætter en anden for sexchikane bunder det altså sjældent i et seksuelt begær, men nærmere en trang til at manifestere sin magt over for vedkommende, man krænker.

Det er den krænkede dog sjældent i stand til at selv at se, og derfor har en sexchikanesag ofte store personlige konsekvenser.

"Folk får et psykisk knæk. De tror jo, at de siger og gør de rigtige ting, og når man så oplever, at et bliver opfattet på en helt anden måde hos det modsatte køn, kan det påvirke dem dybt," siger juridisk Jeanette Hahnemann.

Hun fortsætter:

"Især fordi chikanen bliver centreret om noget seksuelt. Men i virkeligheden handler det mest af alt om magt. Det handler om, at en mand har en magt over for en kvinde og nu kan få hende til at gøre, det han nu synes, at hun skal gøre."

Fakta om sexchikane
  • Sexchikane defineres som 'uønsket seksuel opmærksomhed'.

  • De fleste ofre for sexchikane er kvinder.

  • Danmark er et af de lande i verden, hvor sexchikane er mindst udbredt.
    Tidligere store danske undersøgelser har peget på, at cirka tre procent har været udsat for sexchikane. I England har tallet været oppe på en tredjedel.

  • Det skyldes, at der er stor ligeberettigelse mellem mænd og kvinder på det danske arbejdsmarked.

Kilde:Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Tage Søndergaard Kristensen, professor i psykisk arbejdsmiljø.