Sexchikane mod fyser: Patienten er skurken

31. jul 2013
Fysioterapeuter og andet plejepersonale er oftere udsat for sexchikane end andre faggrupper. I Danmark kommer chikanen typisk fra patienterne.

En sjofel bemærkning eller en hånd på ballen.

Fysioterapeuter, sygeplejersker og andre, der arbejder med omsorg og pleje, er langt mere udsat for sex-chikane end andre faggrupper.

Men det er ikke kollegaen eller chefen, der har svært ved at holde fingrene for sig selv. Typisk er det patienten, der er synderen.

"I Danmark er der meget lidt seksuel chikane fra chefen og kollegerne. Chikanen kommere langt oftere fra patienterne," siger Annie Høgh, lektor i psykologi på Københavns Universitet med speciale i arbejdspsykologi.

Ifølge en rundspørge, som Avisen.dk for kort tid siden gennemførte blandt massører, bliver de hyppigt konfronteret med blottede kønsdele, onani og andre former for sex-chikane. Blandt 57 massører har hver anden oplevet problemet.

Kropskontakt øger risikoen

Generelt har en ansat i omsorgssektoren højere risiko for at blive chikaneret, fordi han/hun er i berøring med mange patienter.

En undersøgelse blandt 1.500 fysioterapeuter viser, at flere end fem procent oplever sex-chikane i løbet af et år. Det er næsten dobbelt så mange som den arbejdende befolkning som helhed.

"I vores job har vi tit direkte kropskontakt med patienterne. Derfor er vi mere udsatte," forklarer Brian Errebo-Jensen, næstformand i Danske Fysioterapeuter og formand for Danske Fysioterapeuters Arbejdsmiljøråd.

Han opfordrer til, at ansatte i risikogruppen taler åbent om sex-chikanen på arbejdspladsen, men det er ikke ensbetydende med, at de skal acceptere den.

"Det er vigtigt, at den enkelte fysioterapeut fra starten markerer, at relationen til patienten er professionel. Hvis patienten alligevel overtræder terapeutens grænse, skal han/hun sige klart fra," fastslår Brian Errebo-Jensen.

Ikke ved deres fulde fem

Hjemmehjælpere og sygeplejersker er særligt udsatte, når det kommer til sex-chikane. Faktisk oplever otte procent af sygeplejerskerne at blive sex-chikaneret i løbet af et år.

"Uønsket seksuel opmærksomhed forekommer mest i ældreplejen og på steder med mentalt handicappede patienter. Hvis patienterne ikke er ved deres fulde fem, har de sværere ved at styre deres drifter. De er med andre ord mere tilbøjelige til at gøre noget, de ellers ikke ville have gjort," Annie Høgh, lektor i psykologi på Københavns Universitet.

Mens massører ofte må håndtere problemerne alene, kan de mere organiserede faggrupper som fysioterapeuter og sygeplejersker i højere grad søge støtte hos deres fagforening.

Danske Fysioterapeuter oplyser, at de tilbyder medlemmerne vejledning og psykologhjælp, hvis det er nødvendigt.