Sexchikane blandt kolleger Sådan forholder du dig

7. aug 2009

Sex-chikane er en særlig form for mobning. Det vil ofte forekomme som en form for forskelsbehandling på grund af køn, og det er derfor forbudt. Desuden kan det være ekstremt ubehageligt og direkte psykisk nedbrydende for den, det går ud over.

Der er tale om seksuel chikane, når en eller flere personer regelmæssigt eller gentagne gange på grov vis udsætter en person for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende.

Ofte vil det være fysiske berøringer – klap i numsen, en hånd på låret osv. Men det kan også være vittigheder og ting, der bliver sagt, der har seksuelle undertoner på en ubehagelig måde.

Folk har forskellige grænser, og den, der krænker, vil ofte påstå, at der slet ikke ligger noget seksuelt i det, han/hun gør. Derfor er det vigtigt, at du selv bliver klar på, hvor din grænse går for hvad der er sjovt, rart og acceptabelt, og får det fortalt, selv om det kan være grænseoverskridende for dig selv at skulle sige det.

Hvis problemerne fortsætter, er der ikke andet at gøre end at inddrage din arbejdsgiver og tillidsrepræsentant. Det er vigtigt at få udarbejdet klare retningslinjer for den adfærd, der forventes på arbejdspladsen, når det gælder mobning og seksuel chikane.

Hvis det er din arbejdsgiver eller chef, der står bag sexchikanen, vil din fagforening kunne hjælpe dig med at føre en erstatningssag. I de grove tilfælde, hvor der er tale om tvang og fysiske overgreb, vil krænkeren også kunne blive straffet personligt.