Sex med samboen? 4700 københavnere skal svare

8. nov 2013, 03:59
4.700 københavnske kontanthjælpsmodtagere har fået brev og skal svare på, om de er kærester med den, de bor sammen med. Grænseoverskridende, siger Enhedslisten. Brevene giver ballade i Borgerrepræsentationen.

Det store dyneløfteri er begyndt. 4.700 københavnere har fået brev fra kommunen. De skal skrive under på, om de er kærester med den person, de deler adresse med.

Brevene er gået ud til kontanthjælpsmodtagere i midten af oktober.

Det skriver Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune i en ny status for implementeringen af de nye regler for ugifte samlevende.

Fra 1. januar skal samlevende over 25 år forsørge hinanden på lige fod med gifte par.

Derfor har Københavns Kommune startet et enormt dyneløfteri for at finde ud, af, hvem der kysser hvem blandt de fattigste borgere. Brevene er gået ud til alle uanset om det er to af samme køn.

Medlem af borgerrepræsentationen Signe Færch fra Enhedslisten synes, at brevene er grænseoverskridende.

"Grundlæggende synes jeg ikke, at kommunen skal blande sig i folks private forhold på den måde. Hvor går grænsen overhovedet? Enten bliver det et kæmpe dyneløfteri, eller også er resultatet meget usikkert," siger Signe Færch.

Er han din far, lejer eller bror?

Det er store penge, der er på spil for parrene. I et kærestepar, hvor den ene har job og tjener for meget, mister den anden ved årsskiftet 5-7000 kroner om måneden i kontanthjælp.

Ifølge Folkeregisteret er i Københavns Kommune 5.700 kontanthjælpsmodtagere over 25 år, der deler adresse med andre over 25 år.

De 1000 har blot fået brev om, at de fremover har forsøgerpligt overfor hinanden. De har fælles børn, og kommunen går automatisk ud fra, at de er kærester.

Resten skal udfylde den tilsendte ”samlivserklæring” eller ”ikke-samlivserklæring”.

Hvis de vælger den sidste, skal de krydse af, om dem de bor med, er deres forældre, børn, søskende, lejer eller bofælle.

"Fuldstændig umuligt at administrere"

I en status for implementeringen af de nye regler, skriver forvaltningen, at de forventer, at Københavns Kommune i januar skal sende op mod 10.000 partshøringsbreve ud om sagen. Og håndtere lige så mange svar, og efterfølgende klager.

Der åbner en særlig telefonlinje og og en rådgivningsservice, hvor man kan møde op i grupper og få hjælp med mulighed for tolk.

Signe Færch mener, kommunen blot skulle have holdt sig til en minimumsløsning.

”Den lovgivning er umulig at administrere. Man burde have sagt, at de borgerne, der tror, de er omfattet af gensidig forsørgerpligt kan henvende sig,” siger hun.

Oveni kan borgerne se frem til ”betydelig risiko for forsinkelse udbetalingen af ydelser til et betydeligt antal borgere ved udgangen af januar måned 2014”.

Direktør for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kaj Ove Christiansen siger, at brevene er sendt for at kommunen kan leve op til de nye regler, der træder i kraft 1. januar 2014.

Samtidig vil man så tidligt som muligt informere, så borgerne i god tid kan indstille sig på eventuelle nye økonomiske tider.

"Jeg beklager, hvis Signe Færch opfatter det anderledes, men hensigten fra vores side har alene været at leve op til en god forvaltningsskik,” siger Kaj Over Christiansen.

Sagen vil blive drøftet igen på mandag i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, hvor den er på dagsordenen.

Gensidig forsørgerpligt

Fra 1. januar skal samlevende forsørge hinanden på samme måde som gifte par.

Det vil sige, at hvis den ene i forholdet tjener mere end ca. 23.00 kroner, kan den anden ikke få kontanthjælp.

Hvis der er børn i familien er det ca. 30.000 kroner.

2014 er et overgangsår, hvor man max kan miste halvdelen af sin kontanthjælp på grund af partnerens indtægt.

I 2015 bliver