Foto: Steen Brogaard/Folketinget

EL-profil om seniorpension: "Jeg er meget bekymret"

17. dec 2019

De helt nedslidte lønmodtagere fik i foråret stillet i udsigt, at de med den nye seniorpension ikke skulle stå med hatten i hånden, når de var blevet for syge til et fuldtidsarbejde. Nu er den ordning, som de borgerlige partier aftalte og regeringen har tilsluttet sig, udmøntet i et lovforslag, og desværre holder løftet til de nedslidte ikke.

LÆS OGSÅ: Partier enige: De skal administrere seniorpension

Seniorpensionen blev ellers lanceret som en ordning med klare rettigheder for lønmodtagerne. Hvis man seks år inden folkepensionsalderen havde en arbejdsevne på mindre end 15 timer, så er man berettiget til seniorpension. Arbejdsevnen skulle alene måles i forhold til det seneste fuldtidsjob og der skulle ikke nye arbejdsprøvninger. Med andre ord, så skulle man ikke igennem de samme uværdige og pinefulde forløb, som andre syge lønmodtagere.

Det var vi glade for i Enhedslisten, fordi vi har lyttet og hørt så mange lønmodtageres forfærdelige historier om ydmygende sagsforløb i kommunen, og afgørelser som gik imod egen læge og speciallægers anbefalinger. Senest har vi jo hørt om den nedværdigende behandling Brian Hansen har været udsat for af Hedensted Kommune, hvor han skulle vise tre sagsbehandlere, hvordan han tørrede sig bagi efter toiletbesøg.

LÆS OGSÅ: Brian nedværdiget på jobcenter: Hvordan tørrer du din numse?

Men som Folketingsmedlem har jeg en særlig forpligtigelse til at være grundig, når vi skal vedtage en lov. Loven om seniorpension er en særlig af slagsen, fordi den pålægger kommunerne at stå for tilkendelsen af seniorpension i en overgangsperiode. Derfor har jeg stillet en række spørgsmål til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard om, hvordan den nye seniorpension skal administreres i praksis.

Når jeg læser ministerens svar på mine spørgsmål, så bliver jeg meget bekymret på vegne af de nedslidte. For alt det, som er blevet fremstillet som klare betingelser, er i stedet blevet til elastik i metermål, hvor kommunens sagsbehandlere står for en masse skøn. Det betyder med stor sandsynlighed, at en nedslidt lønmodtager vil blive nægtet seniorpension i en kommune, men han vil få den i nabokommunen.

For kommunerne har ingen interesse i at uddele seniorpensioner, fordi ydelsen er betydeligt højere end kontanthjælp og ressourceforløb, og da kommunen på grund af de generelt forringede refusionsregler må gå til lovens grænse eller endda over den for at spare penge. Det har vi set udmøntet i alle afslagene på førtidspension og de gentagne afvisninger af borgernes og lægers udsagn.

I den sidste ende kommer den nedslidte borger til at stå med hatten i hånden på dommens dag.
Jette Gottlieb, Arbejdsmarkedsordfører Enhedslisten

Nu gentager man så problemet selvom man lovede det modsatte. Beskæftigelsesministerens svar på mine spørgsmål viser, at det bliver helt vilkårligt, når der skal tilkendes seniorpension. For eksempel så skal udmålingen af arbejdsevnen være en ”helhedsvurdering”, hvilket betyder at en sagsbehandler vurderer om du kan arbejde 14,5 timer eller 15,5 timer. Der skal indhentes den fornødne dokumentation herunder fra læger, men det er ikke en læge eller andre sundhedsfaglige personer, der skal vurdere arbejdsevnen.

Arbejdsevnen skal vurderes ud fra det sidste job, og hvordan beskriver man så det? Ifølge ministerens svar, så er det kommunens ansvar og det skal ske i samarbejde med borgeren. Betyder det, at en socialrådgiver eller HK’er skal kloge sig på, hvordan en slagteriarbejder eller pædagog belastes? Hvis man indhenter oplysninger om arbejdet er det så arbejdsgiverens udsagn eller kommer tillidsrepræsentanten ind over?

I den sidste ende kommer den nedslidte borger til at stå med hatten i hånden på dommens dag. Uden nogen reel mulighed for at vide, om ens sag er objektivt belyst eller præcist hvilke elementer, der afgjorde, at lige netop du ikke fik seniorpension.

Dårlig og upræcis lovgivning avler dårlige og tilfældige beslutninger i de udførende led. Det burde både Folketingets partier og ministeren vide. Kommunerne har ikke ønsket at være en mellemstation inden ATP ufrivilligt overtager opgaven fra 1. januar 2021, men er alligevel tvunget til at gøre det. De store problemer i grundlaget og vurderingen vil flytte med over i ATP, som loven er skruet sammen. Det kalder på handling, så her i sidste sekund burde vi folketingspolitikere og ikke mindst den socialdemokratiske regering påtage ansvaret for at løse opgaven til gavn for de nedslidte lønmodtagere.

LÆS OGSÅ: ATP vil ikke administrere ny seniorpension

Jeg og Enhedslisten er derfor også meget lydhøre overfor det tilbud, som er kommet fra Fagbevægelsens Hovedorganisation, der foreslår, at det er A-kasserne, som skal administrere ordningen og arbejdsmedicinerne, der vurderer arbejdsevnen. A-kasserne kender sine medlemmer og er kompetente på arbejdsfunktioner, og arbejdsmedicinerne ved noget om sammenhængen mellem arbejde og nedslidning. Det ville i min optik være en både fornuftig og ikke mindst en tryg løsning, hvor der hverken vil være tilfældigheder eller sparehensyn involveret.

LÆS OGSÅ: Fagbevægelsen: Lad a-kasserne tildele seniorpension til nedslidte

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her