Selvforskyldt ledighed Sådan forholder du dig

7. aug 2009

Selvforskyldt ledighed kan opstå på to forskellige måder, enten hvis du udebliver fra en samtale, eller hvis du selv er skyld i din ledighed. Konsekvensen er, at du bliver trukket i dagpenge.

Hvis du udebliver fra en samtale

Første gang du brænder en aftale med dit jobcenter eller din a-kasse af, mister du retten til dagpenge. Du kan få dagpenge igen, når du har henvendt dig til jobcenteret eller a-kassen.

To uger uden dagpenge
Anden gang mister du retten til dagpenge i to uger. De to uger bliver lagt oven i den tid, der går, inden du henvender til jobcenteret eller a-kassen efter dit fravær. I de to uger er du selvforskyldt ledig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Hvis du selv er skyld i din ledighed

• Hvis du selv er skyld i din fyring
Hvis din arbejdsgiver fyrer dig af en grund, der hovedsageligt skyldes dig selv, kan du ikke få dagpenge i tre uger efter din fyring. Snak med din tillidsmand eller den lokale afdeling af din fagforening, hvis du er i tvivl, om fyringen er din egen skyld.

• Hvis du selv siger op
Hvis du selv siger op og ikke har en gyldig grund, kan du ikke få dagpenge de første tre uger efter din opsigelse. Hvis du selv siger op, er du selvforskyldt ledig.

Læs mere om hvad gyldig grund kan være:
• Dit helbred
• Problemer med transport til arbejdspladsen
• Problemer med pasning af din familie
• Du går på efterløn
• Din partner flytter
• Du taber retten til supplerende dagpenge
• Du skifter job eller uddannelse

• Hvis du siger nej til et job, som dit jobcenter eller a-kasse har skaffet
Hvis du siger nej til et job, som dit jobcenter eller din a-kasse har skaffet dig og ikke har en gyldig grund, er du selvforskyldt ledig og kan ikke få dagpenge i tre uger. Det gælder også, hvis du opfører dig på en måde, der virker som et afslag.

Læs mere om, hvad gyldig grund bl.a. kan være:
• Du kan ikke få passet dit barn, selv om du har gjort et rimeligt forsøg på at skaffe en pasnings¬mulighed.
• Der er så lang afstand mellem dit hjem og dit job, at transporten tager urimelig lang tid.
• Arbejdet ikke er rimeligt ud fra din fysiske og faglige evner.
• Du kan skaffe en lægeattest på, at du på grund af dit helbred ikke eller kun med vanskelighed kan udføre det formidlede arbejde, eller at jobbet vil forværre dit helbred. Der findes en særlig lægeattest, som du kan få i a-kassen.

Hvis du er i tvivl om du har en gyldig grund, bør du snakke med din a-kasse for en sikkerheds skyld. Selv om du har ”gyldige grunde”, kan det få konsekvenser for dine dagpenge, hvis du bliver ved med at sige nej til job fra dit jobcenter eller din a-kasse.

• Hvis du ikke vil være med til at oprette eller opdatere din jobplan eller uddannelsespålæg
Hvis du ikke vil være med til at oprette eller opdatere din jobplan og ikke har en gyldig grund, mister du retten til dagpenge i tre uger og er selvforskyldt ledig. Det samme gælder, hvis du afslår et jobtilbud eller stopper i et jobtilbud uden gyldig grund.

Hammeren falder, hvis du er selvforskyldt ledig flere gang
Hvis du to gange inden for 12 måneder bliver selvforskyldt ledig, kan du ikke få dagpenge igen, før du har fundet et ustøttet job i en periode.

• Som fuldtidsforsikret skal du finde et ustøttet job i mere end 300 timer inden for en periode på 10 uger.
• Som deltidsforsikret skal du finde et ustøttet job i mere end 150 timer inden for en periode på 10 uger.

Der gælder særlige regler for sygdom og ferie. Kontakt din a-kasse for at få klar besked.