På billedet ses tre af de tidligere Trampolinhus-ansatte, der i dag står frem og fortæller om udbredt mobning, seksuelle krænkelser og særbehandling. Fra venstre: Polly Martin, Nanna Jochumsen og Søren Rafn. Foto: Foto: Privat

Seksuelle overgreb og særbehandling: Dårligt arbejdsmiljø i prisbelønnet NGO for flygtninge

10. jan 2020, 05:30
Arbejdsmiljøet hos NGO’en Trampolinhuset er skadeligt, fortæller tidligere medarbejdere og en stadig tilknyttet person til huset. De har oplevet mobning, overfusninger og seksuelle krænkelser, som ledelsen ikke har reageret på, blandt andet fordi den øverste chef var kæreste med en af medarbejderne.

Mobning af medarbejdere, særbehandling af chefens kæreste og en ledelse, der mener, at kvinder skal tage seksuelle krænkelser som et kompliment.

Det er nogle af de forhold, som tidligere medarbejdere i Trampolinhuset – der er en NGO, der arbejder med integration af flygtninge i København – nu står frem med i A4 Arbejdsmiljø.

LÆS OGSÅ: Praktikant blev seksuelt forulempet i NGO: Leder sagde, at hun skulle tage det som et kompliment

Trampolinhuset blev etableret i 2010 af Morten Goll og Tone Olaf Nielsen, som har været kærester gennem mange år. Huset modtager blandt andet penge fra Tuborgfondet og TrygFonden og har vundet adskillige priser for sit arbejde med integration af flygtninge.

Sagen kort

En række tidligere medarbejdere fra den københavnske NGO Trampolinhuset står i dag frem for at fortælle om et arbejdsmiljø, som de mener var præget af særbehandling af udvalgte medarbejdere, brugere af husets seksuelle krænkelser over for ansatte og chikane fra ledelsens side. Selvom Trampolinhusets bestyrelse er blevet gjort opmærksom på det skadelige arbejdsmiljø, ønsker de ikke at fyre den nuværende ledelse. 

Ledelsen i Trampolinhuset ser det som et overstået kapitel, men en medarbejder, der arbejdede i Trampolinhuset indtil 1. januar 2020, bekræfter overfor A4 Arbejdsmiljø, at arbejdsmiljøet stadig er præget af særbehandling, seksuelle krænkelser og chikane fra ledelsens side. 

En af de tidligere medarbejdere, der nu tager bladet fra munden, er 36-årige Nanna Jochumsen. 

Hun blev opsagt i juli 2018, efter at hun havde været sygemeldt i over tre måneder som resultat af et verbalt overfald af Trampolinhusets leder, Morten Goll. A4 Arbejdsmiljø har set Nanna Jochumsens lægeerklæring, hvori det står beskrevet, at sygemeldingen skyldes det verbale overfald, hun blev udsat for. 

- Det er virkelige mennesker i den virkelige verden, der mærker konsekvenserne af det regime, der kører i huset. Det er ikke bare rod i et regneark eller en træls stemning. Det er personlige oplevelser, som enormt mange mennesker tager med videre i deres liv og mærker fremover, forklarer Nanna Jochumsen til A4 Arbejdsmiljø.

Tager kritikken alvorligt

I maj 2019 blev det betændte arbejdsmiljø for meget for Nanna Jochumsen og fire andre medarbejdere i den københavnske NGO, der sammen skrev et over 77 siders langt brev til bestyrelsen. I alt har 17 tidligere medarbejdere bekræftet indholdet i brevet. A4 Arbejdsmiljø har talt med en person, der indtil 1. januar 2020 var tilknyttet Trampolinhuset, som fortæller, at arbejdsmiljøet fortsat er dårligt. 

I brevet rettede afsenderne en massiv kritik mod Trampolinhusets leder, Morten Goll, og dennes kæreste og samlever, Tone Olaf Nielsen, som også er tilknyttet huset, og som afsenderne mener har fået særbehandling af Morten Goll.

Først vil jeg sige, at vi naturligvis tager denne kritik meget alvorligt. Trampolinhuset er og skal være en god arbejdsplads for de ansatte og frivillige. Jeg er derfor naturligvis ked af, når de tidligere ansatte føler, at dette ikke har været tilfældet
Morten Goll, direktør i Trampolinhuset

Eksempelvis fortæller de om en episode, hvor Tone Olaf Nielsen uden faglig begrundelse fik sit timetal reguleret op og dermed reelt tildelt en lønforhøjelse.

- Vi valgte at tydeliggøre husets familiestruktur ved at gøre Tone til co-direktør sammen med mig. Coachen (som Trampolinhuset hyrede for at løsne op i det dårlige arbejdsmiljø, red.) rådede os til denne strukturelle ændring, fordi Tones dobbeltrolle som 'chefens hustru' og medarbejder var en evig kilde til konflikter, siger Morten Goll.

I brevet har de tidligere medarbejdere derudover opremset en række forhold, der har tæret på arbejdsmiljøet i Trampolinhuset.

Blandt de beskrevne forhold er mobning af og mistrivsel hos frivillige, praktikanter og ansatte, verbale overfusninger fra ledelsens side, seksualisering af brugere og upassende håndtering af seksuelle krænkelser, særbehandling, afsløring af fortrolige forhold vedrørende asylsager og faglig og ledelsesmæssig inkompetence, herunder administrativt og økonomisk. 

Morten Goll anerkender, at der har været konflikter med en række medarbejdere, men han ser det som et overstået kapitel.

- Først vil jeg sige, at vi naturligvis tager denne kritik meget alvorligt. Trampolinhuset er og skal være en god arbejdsplads for de ansatte og frivillige. Jeg er derfor naturligvis ked af, når de tidligere ansatte føler, at dette ikke har været tilfældet, siger Morten Goll.

Trampolinhuset

Trampolinhuset er en non-profit organisation, der har hjemme i Københavns Nordvestkvarter. De kalder sig selv 'et medborgerhus for asylansøgere, flygtninge og andre borgere' og arbejder ifølge organisationens hjemmeside med 'bæredygtig integration af flygtninge.– både fra et samfundsøkonomisk, demokratisk og menneskeligt perspektiv'.

Trampolinhuset blev grundlagt i 2010 af Morten Goll. Huset modtager penge fra en række fonden, blandt andre Trygfonden, Tuborgfondet og Novo Nordisk Fonden. Derudover har organisationen modtaget penge fra virksomheder som Flying Tiger, Louisiana, Meyers og Roskilde Festival.

I 2018 brugte man som organisation over fem millioner kroner.

Trampolinhuset har modtaget en række priser, blandt andet Hal Koch-prisen 2011, Yggdrasil-prisen i 2015 og LIVIAprisen i 2016.

Der er 12 ansatte og mange frivillige og universitetspraktikanter, der til dagligt arbejder i Trampolinhuset med forskellige integrationsprojekter.

'Tag det som et kompliment'

Foruden det verbale overfald fra Morten Goll, fortæller Nanna Jochumsen også om, hvordan ledelsen i Trampolinhuset har taget let på episoder med seksuelle og andre krænkelser mellem kvindelige og mandlige brugere af huset.

I brevet fremhæver de tidligere medarbejdere en række episoder med seksuelle krænkelser, hvor flygtninge, der kom som brugere i Trampolinhuset, havde forulempet nogle af husets kvindelige medarbejdere.

De tidligere medarbejdere oplevede, at ledelsen i Trampolinhuset ikke gjorde noget ved problemerne og faktisk var med til at billige episoderne.

Et eksempel på en seksuel krænkelse, som ledelsen ikke reagerede på, var i efteråret 2017 til en fest i Trampolinhuset, da en mandlig bruger forulempede en kvindelig praktikant, Hannah. Det er ikke hendes rigtige navn, da hun ønsker at optræde anonymt. A4 Arbejdsmiljø er dog bekendt med hendes identitet.

Jeg var bange i lang tid efter. De første to uger var jeg mental død, og derefter var jeg bare efterladt med vrede og tristhed. I dag går jeg stadig til psykolog for at komme mig over den behandling, Tone gav mig som sin underordnede
Polly Martin, tidligere ansat i Trampolinhuset

Da Hannah efterfølgende henvendte sig til Tone Olaf Nielsen, blev hun rystet over reaktionen.

- Tone sagde, at jeg skulle tage det som et kompliment. Det overraskede mig meget, fordi hun kalder sig selv en feministisk aktivist. Hele den episode rystede mig, og fik mig til at indse, at Trampolinhuset ikke lever op til de idealer om inklusion, de selv prædiker, siger Hannah. 

Tone Olaf Nielsen vil ikke udtale sig til A4 Arbejdsmiljø, men Morten Goll skriver i en e-mail, at Trampolinhuset har et kriseberedskab i forhold til chikane, hvor en vagthavende ansat skal reagere på en forurettets udsagn.

Går stadig til psykolog

En anden tidligere medarbejder, der har valgt at stå frem, er Polly Martin. Hun var tilknyttet Trampolinhuset i flere år og var blevet lovet ansættelse. Den blev dog annulleret efter en konflikt, hvor Tone Olaf Nielsen ifølge Polly Martin udsatte hende for mobning.

Under arbejdet i Trampolinhusets bod på Roskilde Festival 2017 oplevede Polly Martin sin chef, Tone Olaf Nielsen, være psykisk terroriserende. Allerede på dag to var konflikten tilspidset i en sådan grad, at Tone Olaf Nielsen konsekvent ignorerede Polly Martin.

- Jeg var mundlam det meste af tiden. Det var et konstant chok gennem hele ugen. Det var meningen, at vi skulle udføre et arbejde, men i stedet fik Tone det til at være en personlig vendetta, siger Polly Martin.

Chikanen kom ifølge Poly Martin blandt andet til udtryk gennem generende opkald midt om natten, før hun skulle på morgenvagt. Det kunne for eksempel være, fordi der ikke var mere kød i boden.

- Men det kunne jeg jo ikke gøre noget ved midt om natten, siger Polly Martin.

Tone Olaf Nielsen underminerede også Polly Martins rolle som superviser over for medarbejderne i boden, blandt andet ved at tillade at de byttede og skiftede vagter uden at oplyse superviserne om det, hvilket tit efterlod boden underbemandet, forklarer Polly Martin.

Bestyrelsen var dog fast besluttet på at lade dem forsætte. Husets projekt ville dermed ikke være fagligt, men kun handle om, at Morten og Tone skulle blive ved med at lede det på trods af manglende kvalifikationer
Søren Rafn, tidligere medarbejder i Trampolinhuset

Umiddelbart efter festivalen blev Polly Martin også verbalt overfuset af Tone Olaf Nielsen, og hun led efterfølgende af depression i en lang periode. Ifølge hendes læge var det blandt andet et resultat af Tone Olaf Nielsens behandling af hende.

- Jeg var bange i lang tid efter. De første to uger var jeg mental død, og derefter var jeg bare efterladt med vrede og tristhed. I dag går jeg stadig til psykolog for at komme mig over den behandling, Tone gav mig som sin underordnede, siger Polly Martin.

Morten Goll anerkender, at der var problemer i samarbejdet på Roskilde Festival, men vil ikke kommentere yderligere.

- På Roskilde havde tre koordinatorer hver deres ansvarsområde. Det var samarbejdet mellem de tre, som var konfliktfyldt. Vi tager som sagt ikke evalueringen i fuld offentlighed, da det ville udstille medarbejderne unødigt, siger Morten Goll.

Bestyrelsen griber ikke ind

I november 2019, seks måneder efter at bestyrelsen modtog brevet fra de tidligere medarbejdere, mødtes to medlemmer af bestyrelsen med Nanna Jochumsen og Søren Rafn, der ligeledes er tidligere ansat i Trampolinhuset.

De to tidligere medarbejdere gik fra mødet med en følelse af, at bestyrelsen ikke havde læst brevet grundigt nok. De to medlemmer af bestyrelsen gjorde det samtidig klart, at der ikke ville blive skredet ind over for Morten Goll og Tone Olaf Nielsens måde at lede Trampolinhuset på.

- Vi gav udtryk for, at Morten og Tone var gået langt, langt over stregen, og at bestyrelsen højst ville kunne opnå at indskrænke deres adfærd. Bestyrelsen var dog fast besluttet på at lade dem forsætte. Husets projekt ville dermed ikke være fagligt, men kun handle om, at Morten og Tone skulle blive ved med at lede det på trods af manglende kvalifikationer, siger Søren Rafn.

Formanden for Trampolinhusets bestyrelse, Michael Staal, erkender, at bestyrelsen har modtaget brevet fra de tidligere ansatte. Han skriver i en mail, at det gav anledning til at igangsætte tiltag til at udvikle og forbedre ledelsen, organisation og arbejdsmiljøet i Trampolinhuset.

- Bestyrelsens repræsentanter modtog på mødet to konkrete forslag fra de tidligere medarbejderne. Det ene var at øge medarbejderrepræsentationen i bestyrelsesarbejdet, hvilket bestyrelsen kvitterede positivt for og arbejder videre med.
Det andet forslag var, at ledelsen skal udskiftes, hvilket bestyrelsen ikke er enig i, hvilket også blev udtrykt på mødet, siger Michael Staal.