Se listen: Malere og murere skraber bunden

28. mar 2012
Elektrikere er meget oftere i arbejde, når de runder 40 end murene. Opgaver, slid og uddannelse gør forskellen.

Mens 9 ud af 10 elektrikere er i arbejde som 40-årige, så gælder det samme kun 8 ud af 10 murere.

Tallene fra fra Arbejdsmarkedsstyrelsen har Avisen.dk analyseret. Men de siger ikke noget om, hvorfor det forholder sig sådan.

Men murerne selv har et godt bud:

Det er arbejdsløshed og slid, der gør forskellen.

”En del bliver hurtigt slidt og samtidig har murerne en tårnhøj arbejdsløshed,” siger Claus Westergreen, som er faglig sekretær i Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København.

En del søger væk

Han peger på, at nogen allerede i 40'erne kan mærke, de bliver slidt og søger ud af murerfaget og bliver alt fra viceværter til skolelærere.

”Når de først op i 50'erne, så bliver de typisk hængende, så længe de kan,” siger Claus Westergreen.

Mens murerne er et af de håndværk, hvor færrest er i arbejde som 40-årige, så ligger elektrikerne i den modsatte ende.

Elektriker slider også

Hos Dansk El-Forbund mener næstformand Jan Jensen nu nok, at arbejdet som elektriker slider.

”Det er altså ikke fordi elektrikerfaget er mere skånsomt end andre håndværk,” siger han.

Han peger blandt andet på, at elektrikerne kravler meget og ofte har dårlige arbejdsstillinger.

Gentagne bevægelser

Hos byggearbejderne mener Claus Westergreen nu nok, at murerne har det hårdere.

”Det er ikke så fysisk hårdt som elektriker. Murersvendene har mange gentagne bevægelser med 2,5 kilo tunge sten,” siger han.

Claus Westergreen medgiver, at elektrikerne også har tunge opgaver som for eksempel kabeltræk, men på den anden side arbejder mange elektrikere jo også ude hos hr og fru jensen, som han siger.

Kan løse mange opgaver

Der kan nu også være andre årsager til, at elektrikerne klarer sig bedre. Jan Jensen fra Dansk El-Forbund mener også, at det spiller en rolle, at man kan løse mange forskellige opgaver som elektriker.

Det er ofte elektrikere, der arbejder som for eksempel pedel eller varmemester. Det betyder, at det er lettere at finde arbejder, der slider mindre.

Læse videre

Hvis kroppen giver op, så har elektrikerne også gode muligheder for at læse videre, mener Jan Jensen.

”Skulle man blive fysisk nedslidt som elektriker, kan man læse videre til for eksempel installatør og derfra til ingeniør og dermed komme over i mindre fysisk krævende job,” siger han.

Claus Westergreen hos byggearbejderne oplever også, at nogle uddanner sig videre, men det er ikke alle, der er glade for skolebænken.

”De her folk har taget en faglært uddannelse, men det betyder jo altså ikke, at de nødvendigvis har de bedste erfaringer fra folkeskolen,” siger han.

Så mange håndværkere er i arbejde:
Maler 76%
Murer 78%
Brolægger m.v. 82%
Tjener 83%
Slagter 83%
Smed 84%
Bager 85%
Kok 85%
Gas- og vvs-teknik 85%
Tømrer m.v. 86%
Maskinarbejder 86%
Frisør 87%
Butik 88%
Kontorassistent 90%
Mekaniker 90%
Elektriker 91%

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsens opgørelse af Beskæftigelsesfrekvenser for 40-44-årige efter uddannelse.