Se kortet: Er der fejl på din lønseddel?

19. feb 2014, 11:50
11 kommuner har eller har haft overladt lønkassen til private firmaer. Det kommer der meget kludder ud af. Se på kortet, om du skal tjekke lønsedlen en ekstra gang, hvis du er offentligt ansat.

Det er ti år siden, at de første kommuner overlod lønkassen til private firmaer. Siden har 11 ud af de 98 danske kommuner forsøgt sig med at lade andre holde styr på lønsedler og udbetalinger til sosu'er, skolelærere og andre kommunalt ansatte.

Det er der kommet meget bøvl ud af, konkluderer en ny analyse fra Rådet for Offentligt-Privat Samarbejde.

Rådet hører til under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og er nedsat af regeringen i foråret for at sikre, at konkurrencen om offentlige opgaver foregår på sund og fornuftig vis.

Den nye analyse undersøger syv ud af de 11 kommuner, der har eller har haft udliciteret lønadministrationen.

Dyrt og dårligt

I fire kommuner har det medført flere fejl på lønsedlerne og er oven i købet blevet dyrere for kommunen, mens én kommune har opnået besparelser men også flere fejl.

Kun to kommuner har både sparet penge og fået færre fejl.

Rådet for Offentligt-Privat Samarbejde kritiserer, at der mangler konkurrence. Der er nemlig kun to firmaer - KMD og Visma Services -  som har serviceret de 11 kommuner.

Her styrer private offentlig løn

11 af de 98 danske kommuner har eller har haft udliciteret administration af løn til private firmaer.

 

Rådet for Offentligt-Privat Samarbejde har analyseret konsekvenserne i syv kommuner.

 

 • Frederiksberg: Økonomisk besparelse og bedre kvalitet. Udliciteret til Visma Services.
 • Greve: Mindre økonomisk besparelse og bedre kvalitet. Udliciteret til KMD.
 • Odense: Økonomisk besparelse og dårligere kvalitet. Udliciteret til Visma Services. Samarbejdet nu afbrudt.
 • Albertslund: Lidt højere omkostninger og lidt dårligere kvalitet. Udliciteret til KMD.
 • Odder: Højere omkostninger og lidt dårligere kvalitet. Udliciteret til KMD. Samarbejdet afbrudt.
 • Lemvig: Højere omkostninger og dårligere kvalitet. Udliciteret til Visma Services. Samarbejdet nu afbrudt.
 • Syddjurs: Højere omkostninger og dårligere kvalitet. Udliciteret til KMD. Samarbejdet afbrudt.

 

De har også udliciteret lønadministration til private:

 

 • København: Udliciteret siden 2003. I dag til KMD. Har i 2013 udbudt opgaven på ny, men har siden aflyst udbuddet. Det kunne tyde på, at kommunen overvejer selv at klare lønnen igen.
 • Hillerød: Udliciteret i 2009 til KMD, men afbrød samarbejdet i 2012.
 • Vesthimmerland: Udliciteret til KMD.
 • Aarhus: Udliciteret til KMD.

 

Kilde: "Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration", november 2013