Se hvor meget du mister i dagpenge

21. maj 2010
Se hvor dyr er Løkkes genopretningsplan er for folk på dagpenge.

700 kroner om måneden svarende til 8.300 kroner om året.

Så meget mister en social- og sundhedshjælper, hvis regeringens genopretningsplan bliver en realitet.

Det viser beregninger, som A-kassernes Samvirke har lavet ud fra regeringens egne forudsætninger om lønudvikling.

For et typisk FOA-medlem på fuld tid – eksempelvis en social- og sundhedshjælper - vil kompensationen falde til ca. 72 procent i 2012.

Det svarer til et fald på ca. 3,5 procentpoint, svarende til 8.300 kroner mindre i købekraft om året 2012.

Se på grafikken herunder, hvor meget du mister i kompensationsgrad. Eller download i en udvidet version som pdf-fil her

Lavere pensionsindbetalinger

Men faktisk kan det være endnu værre. For dagpenge er i forhold til en lønindkomst endnu ringere, end opgørelserne viser.

Det skyldes, at de fleste lønmodtagere er omfattet af pensionsordninger, som der ikke betales til under ledighed.

Hvis de manglende indbetalinger blev regnet med, ville dækningsgraderne for de forskellige grupper være 5-10 procentpoint lavere end i figurerne, pointerer A-kassernes Samvirke.

Ifølge Verner Sand Kirk, direktør for A-kassernes Samvirke, vil folk i samme indkomstgruppe som ham selv, få mange tusinde kroner mere i købekraft, mens de i forvejen lavest lønnede får endnu mindre:

”Forringelserne kan betyde, at fagbevægelsen tvinges ud i at kræve mere tryghed i ansættelserne og længere opsigelsesvarsler," fortsætter han.

Den kan have den konsekvens, at det danske arbejdsmarked påvirkes i en retning af de ufleksible systemer, som findes i andre lande, hvor virksomhederne går fallit på stribe, fordi de ikke kan tilpasse antallet af ansatte til deres afsætning, mener samvirket.

Venstre: En overfortolkning

Det er en overfortolkning, mener Venstres finanspolitiske ordfører, Jacob Jensen:

"Der er tale om 730 dage, hvor alle kommer til at tjene, hvad de tjener i dag. Det bliver altså ikke en permanent løsning, men en nødvendig løsning, der er nødvendig for at skabe troværdighed om dansk økonomi, der skal kunne vokse for på sigt at sikre velstand for alle," siger han.

Han fastholder, "de bredeste skuldre med forslaget bærer de tungeste byrder" - altså at de velhavende bidager forholdsvis mest.

"Genopretningsplanen er et nødvendigt onde, hvor alle indkomstgrupper står skulder-ved-skulder for at få styr på økonomien," siger Jacob Jensen, der understreger, at han ikke har set eller vurderet beregningerne fra A-kassernes Samvirke.

Dagpengenes kompensationsgrad i forhold til tidligere løn og "efter"regeringens genopretningsplan.

Grafikken viser medialøn for forskellige grupper. Den røde del af søjlerne angiver, hvor stor en del af kompensationsgraden, der går tabt på grund af manglende regulering. (Kilde: Ak Samvirke)

Download i en udvidet version som pdf-fil her