Se hvad Fair Løsning 2020 betyder for dig

17. maj 2011, 06:00
Fik du ikke fat i det hele? Her er hovedpunkterne i S og SFs plan, Fair Løsning 2020

 

Se hvad Fair Løsning 2020 betyder for dig

Mere arbejde

Regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne skal lave en trepartsaftale, der betyder, at arbejdstiden i snit stiger med en time om ugen eller 12 minutter om dagen. S og SF mener, det vil give 15 milliarder kroner ekstra i statskassen.

Bedre skoler og kloakker – mere vækst

Fair Løsning vil få flere i arbejde i det private ved at fremryykke offentlige investeringer for 10 mia. Private virksomheder skal renovere og udbygge skoler, sygehuse, institutioner, ældreboliger, kloakker og veje.

Ud med værnepligten

Forsvaret skal spare. Det betyder effektiviseringer, afvikling af kampindsatsen i Afghanistan med udgangen af 2014, øget internationalt samarbejde, udskyldese og reduktion i indkøbet af kampfly. Desuden skal værnepligten erstattes af en værneret. Værnepligt koster Forsvaret 700 mio. om året.

Bedre uddannelse – hurtigere.

Danskerne skal uddannes hurtigere og bedre. Rød blok kalder deres plan for et ”Et enormt løft” af befolkningen uddannelsesniveau. 40.000 primært ufaglærte have mulighed for rigtig uddannelse på højeste dagpengesats. Folkeskolen skal forbedres, velfærdsuddannelserne og erhvervsuddannelserne skal forbedres. Universiteterne skal forske i vækstområder og tilbyde kandidatuddannelser på elitenivaeu, og de studerende skal hurtigere blive færdige med deres uddannelse. I alt vil rød blok bruge 10 mia. om året på uddannelsesområdet. Gevinsten anslår de til 4,8 mia. om året.

Færre lukkedage

Rød blok vil sende en 0,4 mia. milliard kroner om året ud til kommunerne. De skal bruges til at begrænse antallet af lukkedage i institutionerne.
Arbejds- og Familielivskommissionen har vurderet, at en afskaffelse vil øge arbejdsudbuddet med omkring 2.000 personer. Det giver indtægter til statskassen, der stort set svarer til merudgiften.

Mindre morsomt at være velhavende.

Er du rig betyder Fair Løsning flere udgifter. Både millionærskat, grænse for hvor meget, man kan sætte skattefrit ind på sin pensionsopspring, Afgift ved køb og salg af aktier og højere skat på løn udbetalt som aktier.

Færre syge

Ifølge Helle Thorning er der 445.000 danskere, der ikke kan arbejde på grund af sygdom. Det tal vil rød blok have ned. I 2020 skal 5.000 flere arbejde. Det vil give 1.5 mia. på bundlinjen. Forebyggelsesplanen vil koste to mia. som finansieres af afgifter på usunde varer og cigaretter.

 

Dyrere cigaretter

Rygerne skal være med til at redde Danmarks økonomi mener S og SF. Enten ved at stoppe med at ryge, så de ikke belaster sundhedssystemet. Eller ved at betale med per pakke cigaretter. Rapporten sætter ikke tal på, men 10 kroner er tidligere nævnt. Ryger du 20 smøger om dagen, koster Fair Løsning 3650 kroner om året.

Dyrere at spise sødt og fedt

Højere cigaretafgifter og højere afgifter på fedt, sukker og anden usund mad skal give statskassen i alt 3,9 mia. kr om året. Pengene skal bruges til sundhedsforebyggelse og for 2 mia. bedre behandling af psykisk syge

Flertallet skal styre de store byer

Borgerne i storbyerne skal sige farvel til magistratsstyre og andre former, de betyder at politiske mindretal får del i byens administrative ledelse, fordi de får borgmester- eller rådmandsposter.
Efter kommunalvalget i 2013 skal København, Aarhus, Odense og Aalborg gå over til almindeligt flertalstyre.

10.000 flere indvandrere i arbejde

Indvandreres sprogkundskaber skal forbedres og de unge drenge skal uddannes bedre. Der skal øget fokus på socialt bedrageri også blandt indvandrere og efterkommere og indvandrere med store psykiske og fysiske lidelser skal hjælpes hurtigt og kompetent. Endelig kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere nedbringes. Det skal give 2,5 milliard mere i statskassen.

Vi skal arbejde for kontakthjælpen

De kontanthjælpsmodtagere, der kan arbejde, skal gøre det efter en måned. Enten i et egentlig job eller et ’kontanthjælpsjob’. Flere på kontanthjælp skal tvinges til at tage en uddannelse og dem, der ikke kan hverken arbejde eller tage uddannelse, skal have mere hjælp. Særligt de psykisk syge. Generelt skal der være færre regler og mere fokus på den enkelte.

Topskatten bliver ikke sænket

Regeringens lovede lettelse af topskatten i 2014 skal udskydes til der er råd til den. Tidligst i 2020. Det giver 2 mia. i kassen.
Skattelettelsen var en del af genopretningspakken, som Fair Løsning 2020 stort set afskaffer. Rød plan beholder blandt andet den manglende regulering af satser i skattelovgivningen og udvidelsen af perioden for arbejdsgivernes sygedagpengebetaling og nogle mindre forslag. Genopretningspakken har også reduceret væksten i det offentlige forbrug i 2011. Alt i alt 9,7 milliarder

Dyrt at få bilen med til København

Der bliver færre biler på gaderne i København , men flere penge i kassen, hvis rød blok skal bestemme. En betalingsring om København og en lastbilsafgift finansiere billigere og bedre kollektiv transport. Samtidig skal registreringsafgiften omlægges, så det bliver mere attraktivt at købe klimavenlige biler.

Færre arbejdsløse

Regerings 2020-plan regner med ’strukturel ledighed’ på 100.000. S og SF mener, de kan nøjes med 90.000 arbejdsløse. Det giver 3 mia. kroner.