Se borgerrådgiverens kritiske punkter

7. okt 2011
Borgerrådgiver i Silkeborg kritiserer kommunen for at underminere borgernes retssikkerhed. Se et udpluk af kritikpunkterne her.

Borgerrådgiver Sisse Schaldemose opremser i rapporten en lang række problematiske forhold:

Tvunget i aktivering
Borgere, der er ”for syge til at indgå i nogen arbejdsmæssig sammenhæng”, har fået besked om at skulle deltage i et ”aktivt tilbud på 10 timer pr. uge”.

Her bemærker borgerrådgiveren: ”Det fremgår ikke, med hvilken lovhjemmel dette krav stilles, hvilket formentlig skyldes, at der intet sted i sygedagpengeloven fremgår et sådant.”

Borgerrådgiveren tilføjer i sin rapport, at ”Som formuleringen er angivet, kunne man forledes til at tro, at borgeren har haft pligt til at deltage.”

Ingen mulighed for at klage

I flere tilfælde har kommunen udskudt afgørelsen af borgernes sager i op til 6-7 måneder.

Det er sket ved, at kommunen – i sager, hvor borgerne har fået stoppet deres sygedagpenge efter 52 uger – først har afgjort sagen lang tid efter.

Det har for borgerne betydet, at de i 6-7 måneder var uden sygedagpenge, men ikke havde mulighed for at klage over afgørelsen, fordi der formelt ikke var truffet en afgørelse.

Stiller borgeren dårligere end loven

I flere sager, hvor borgerne har fået forlænget deres sygedagpenge udover de 52 uger, har kommunen afkortet den periode, som borgeren kunne få forlænget sine sygedagpenge. For eksempel i tilfælde hvor en forlængelse på 39 uger er blevet forkortet til 15 eller 26 uger.

”Der er ikke lovhjemmel til på forhånd at forkorte en forlængelsesbestemmelses længde og dermed stille borgeren dårligere, end loven tilsiger,” bemærker borgerrådgiveren i sin rapport.[pagebreak]
I flere tilfælde har kommunen stoppet borgernes sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. Det er i strid med ”almindelige forvaltningsretlige principper,” som borgerrådgiveren konstaterer.

Ignorerer højere instans

I to sager har kommunen ignoreret afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet.

Nævnet er den myndighed, man som borger kan klage til, hvis man er utilfreds med kommunens afgørelse. Kommunen er forpligtet til at følge ankenævnets afgørelse, men i to sager har kommunen ikke reageret på ankenævnets afgørelse. Det på trods af, at der i den ene sag er gået mere end ni måneder, siden kommunen modtog Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

Til det bemærker borgerrådgiveren: ”Jeg må i den henseende udtrykke min dybeste bekymring for borgerens retssikkerhed. Hvis afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet ikke efterkommes, har borgeren reelt ingen rekursmulighed, og borgerens retssikkerhed undermineres.”

Måtte vente månedsvis på svar

Det har været for svært for borgerne at komme i kontakt med jobcenteret. Borgere har måttet rykke gentagne gange for at få svar, og nogle har ventet i flere måneder på at få svar.

Læs rapporten på Silkeborg Kommunes hjemmeside her