20100415-142645-L-1920x1277we
- Jeg har arbejdet i SAS i over 20 år. I de år har det været en arbejdsplads, man har været glad for, og stolt af at arbejde for. Sådan er det ikke længere, siger en flymekaniker (Arkivfoto). Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

SAS i ny krig med danske ansatte: 'Det er ren chikane'

3. maj 2021, 06:00
En række SAS-flymekanikere fortæller nu om lange arbejdsuger og et ulideligt arbejdsmiljø. 'Grænsende til det vanvittige', mener professor i arbejdsmedicin.

Arbejdsuger på op til 50 timer og kort tid til at vende døgnrytmen fra nat- til dagarbejde.

Under coronakrisen har SAS forværret arbejdsforholdene for deres flymekanikere i en sådan grad, at det har gjort arbejdet ulideligt for de mange ansatte i luftfartsgigantens tekniske afdeling. 

LÆS OGSÅ: SAS i krig med fagforening: 'Det kan kun opfattes som en trussel'

Det fortæller en række flymekanikere ansat i SAS, som A4 Overenskomst har talt med. 

- Jeg har arbejdet i SAS i over 20 år. I de år har det været en arbejdsplads, man har været glad for, og stolt af at arbejde for. Sådan er det ikke længere. Nu er det ren overlevelse, fortæller en af mekanikerne, der ønsker at være anonym af hensyn til sin videre ansættelse. 

Årsagen til det forringede arbejdsmiljø er ifølge mekanikerne, at SAS i november sidste år opsagde samtlige lokalaftaler for de ansatte i teknisk afdeling.

Det skete i forbindelse med forhandlinger, hvor SAS også krævede, at der permanent skulle spares 15 pct. på de ansattes løn og arbejdsvilkår. Noget det tekniske personale nægtede at gå med til.

Ifølge A4 Overenskomsts oplysninger har teknikerne tilbudt SAS midlertidige besparelser i form af lønnedgang, stop af pensionsindbetaling og afskedigelser.

Det har SAS dog angiveligt ikke været interesseret i. 

- Vi har aldrig haft så gode muligheder for at have almindelige arbejdstider som nu. Alligevel tvinger ledelsen os til at knokle igennem på de mest umulige tider af døgnet
Anonym SAS-mekaniker

Skyhøjt sygefravær

Den bitre strid mellem flyteknikerne og deres arbejdsgiver har praktisk talt umuliggjort arbejdet i teknisk afdeling, fortæller flere mekanikere til A4 Overenskomst.

Mekanikernes frustrationer bunder særligt i, at SAS har strammet skruerne gevaldigt på de ansattes vagtplaner umiddelbart efter, at forhandlingerne om forringelser af arbejdsvilkår brød sammen. 

Tidligere havde flyteknikerne et vagtskema, hvor flertallet arbejdede syv dage i træk, og derefter havde syv dage fri. Arbejdet foregik både dag, aften og nat, og i weekender.

Nu fremgår det af vagtplanerne, at SAS-teknikerne eksempelvis har 12 arbejdsdage i løbet af en 14 dages periode, uden sammenhængende fridage. 

Det er arbejdsforhold, som øger risikoen for stress, angst, depression og hjertekarsygdomme
Johan Hviid Andersen, professor ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning

Den seneste vagtplan for maj viser, at teknikerne i perioder skal arbejde 11 ud af 12 dage. Derudover skal teknikerne arbejde 7 ud af 12 weekender i løbet af en tre måneders periode. 

Samtidig viser vagtplanerne, at det tekniske personale i perioder har arbejdet op til 50 timer om ugen, direkte efterfulgt af en 48 timers arbejdsuge.

Udover den øgede arbejdsmængde, skal teknikerne også acceptere, at ledelsen nu kan ændre deres vagtplaner med tre dages varsel. 

Ifølge A4 Overenskomsts oplysninger er sygefraværet i SAS' tekniske afdeling mere end syvdoblet i perioden efter, at lokalaftalerne blev opsagt. 

Samtidig har en række mekanikere enten sagt deres job op eller er skiftet til andre virksomheder som følge af ændrede vagtplaner. 

Arbejdsmediciner: Uforsvarligt 

Johan Hviid Andersen, professor ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, kalder de arbejdstider, som SAS-teknikerne er blevet pålagt, for "grænsende til det vanvittige". 

- Det er dybt uhensigtsmæssigt at arbejde i så lange perioder ad gangen, uden at have to eller flere sammenhængende fridage. Særligt når vi taler aften- og natarbejde. Det er arbejdsforhold, som øger risikoen for stress, angst, depression og hjertekarsygdomme, siger Johan Hviid Andersen. 

- Hvis en arbejdsgiver tvinger sine ansatte til at arbejde på den måde, uden at det er bydende nødvendigt eller begrundet i produktionskrav, så synes jeg, at det er direkte uforsvarligt, tilføjer professoren. 

Fra ledelsens side har man smidt hensynet til de ansattes arbejdsglæde og helbred over bord
Carsten Bardrup Nielsen, tillidsmand for det tekniske personale i SAS

I vagtplanerne, som A4 Overenskomst har set, er der også eksempler på, at teknikere skal møde på daghold mindre end 48 timer efter, de har afsluttet et skiftehold med seks nattevagter i stræk.

Vagterne ligger stadig som oftest om aftenen eller om natten på trods af, at coronapandemien holder langt de fleste fly på jorden. 

- Vi har aldrig haft så gode muligheder for at have almindelige arbejdstider som nu. Alligevel tvinger ledelsen os til at knokle igennem på de mest umulige tider af døgnet. Det er ren chikane, fortæller en mekaniker. 

Tillidsmand: Opgør med 30 års fagligt arbejde 

Ifølge Carsten Bardrup Nielsen, tillidsmand for det tekniske personale i SAS, har de udmagrende arbejdstider og opsagte lokalaftaler haft en "ødelæggende effekt" på arbejdsmiljøet blandt det tekniske personale. 

- Fra ledelsens side har man smidt hensynet til de ansattes arbejdsglæde og helbred over bord. Jeg har kolleger med årtiers erfaring, som fortæller mig, at de ikke kan holde til arbejdet længere, og ligeså erfarne kolleger, der allerede har fundet andet arbejde, siger Carsten Bardrup Nielsen. 

SAS står jo i en historisk krise, hvor stort set alt flytrafik er indstillet. Er det ikke fair nok, at de forsøger at afsøge alle muligheder for at finde besparelser? 

- Vi har fra starten sagt til ledelsen, at vi vil gøre stort set alt for at finde midlertidige løsninger på de økonomiske problemer, som coronakrisen har sat selskabet i. Men det var man ikke interesseret i fra ledelsens side, siger Carsten Bardrup Nielsen.  

Tillidsmanden tilføjer, at teknikerne i starten af coronakrisen indgik en aftale om at afstå fra en del af den pension, som SAS betaler til de ansatte. 

- Men det har fra starten stået klart, at SAS vil have tocifrede, permanente besparelser på vores løn- og ansættelsesvilkår. Med et milliard-stort statsligt lån i ryggen er man altså godt i gang med at afmontere resultatet af 30 års fagligt arbejde, siger Carsten Bardrup Nielsen. 

SAS: - Vi følger overenskomsten 

A4 Overenskomst har forsøgt at få et interview med SAS' danske ledelse om årsagen til, at de har tvunget det tekniske personale til at arbejde op til 50 timer om ugen, flere uger i træk, i en situation, hvor flytrafikken er minimal.

SAS afviser dog at stille op til interview og har i stedet sendt et kortfattet mailsvar. 

- Vi er i dialog med vores medarbejdere, og vi ser gerne, at vi kan blive enige om nye lokale aftaler. Så længe vi ikke har disse lokale aftaler på plads, følger vi de regler og love, der gælder under industriaftalen. Sikkerheden for vores medarbejdere og passagerer er altid vores højeste prioritet, skriver SAS' fungerende danske pressechef, Alexandra Lindgren Kaoukji. 

A4 Overenskomst har tidligere afdækket, hvordan SAS har lovet danske arbejdspladser til norske ansatte på trods af, at hundredevis af danske kabineansatte er på selvbetalt orlov eller fyret. 

Også her afviste SAS-ledelsen at stille op til interview. Den sag kan du læse mere om i artiklerne her: 

LÆS OGSÅ: Forargede politikere: 'I midten sidder SAS og gnider sig i hænderne

LÆS OGSÅ: Får milliardlån af staten: SAS sælger danske arbejdspladser til Norge