Samarbejdsudvalg Sådan fungerer systemet

7. aug 2009

Er du på en arbejdsplads med 35 ansatte eller flere, så kan I oprette et samarbejdsudvalg (SU). Det kaldes også nogle steder for virksomhedsnævn (VN).

Samarbejdsudvalget er stedet, hvor ledelse og medarbejdere mødes for at tilrettelægge personalepolitikker og lave aftaler om arbejds- og velfærdsforhold på arbejdspladsen.

Det er ikke overenskomstspørgsmål, der bliver behandlet i samarbejdsudvalget.

Arbejdet i samarbejdsudvalgene er ikke som sådan reguleret ved lov i Danmark, men er typisk fastlagt i kollektive aftaler mellem hovedorganisationerne – blandt andet mellem LO og Dansk Arbejdsgiverforening.

Antallet af medlemmer af samarbejdsudvalget varierer alt efter virksomhedens størrelse, men består af lige mange repræsentanter fra ledelsens og medarbejdernes side.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her