Sag om voldstrusler dysset ned i Post Danmark

18. feb 2014, 13:45
I endnu en sag om vold på Københavns Postcenter fik den truende ansatte lov at blive, mens de medarbejdere, det gik ud over, følte sig svigtet.

Tre ansatte på Københavns Postcenter blev udsat for chikane og voldstrusler fra en kollega. Sagen blev tysset ned, og den truende medarbejder er stadig ansat.

Avisen.dk skrev i går om en ansat på postcentret, der blev udsat for et kvælertag fra en kollega, og derefter fik besked på ikke at melde det.

Det er ikke det eneste eksempel på en sag om vold eller voldstrusler på Københavns Postcenter, som hverken blev anmeldt eller fik konsekvenser.

Avisen.dk har indsigt i en række mails, sms'er og referater, der dokumenterer en lignende sag, hvor tre ansatte klager over chikane og voldstrusler fra en kollega.

Heller ikke i dette tilfælde fik det konsekvenser for den truende medarbejder, der stadig er ansat ved Københavns Postcenter.

"Jeg er chokeret over måden, den sag blev håndteret på. Jeg følte mig meget urimeligt behandlet," siger Peter Møller, en af de ansatte, der blev truet med vold.

Trak klagen tilbage af frygt for fyring

En række sms'er, mailkorrespondancer og referater fra tjenstlige samtaler, som Avisen.dk har indsigt i, dokumenterer sagen og ledelsens håndtering af den.

Her fremgår det, at tre ansatte, Peter Møller, 'Elana' og 'Mohamed', midt i maj 2012 henvender sig til afdelingens medtillidsrepræsentant, Carsten Kofoed.

De føler sig chikaneret og udsat for voldstrusler af en kollega, 'Yusuf', og har forgæves søgt hjælp ved chef og tillidsrepræsentant.

"De henvendte sig til mig, fordi tillidsmanden og lederen ikke tog dem seriøst. En af dem havde sågar også været hos fællestillidsmanden uden at få hjælp. Derfor hjalp jeg dem med at formulere en skriftlig klage, så deres problemer kom til den øverste ledelses kendskab. Klagen afleverede de til personalechefen," fortæller Carsten Kofoed.

Han hjælper de tre med at formulere en skriftlig klage over 'Yusuf'.

Af klagen fremgår blandt andet, at 'Yusuf' har truet med vold efter fyraften, bedt en af klagerne om at "sutte hans pik" og truet med, at han ville sørge for at få dem fyret.

Sagen får imidlertid ingen konsekvenser for 'Yusuf', der fortsat er ansat ved Københavns Postcenter.

Det skyldes blandt andet, at 'Elana' godt to uger efter klagens indlevering pludselig trak sin del af klagen tilbage. I en række sms'er, som Avisen.dk har indsigt i, skriver hun, at det skyldes, at hun er bange for at blive fyret.

"De forsøgte at gøre os til problemet"

Medtillidsrepræsentant Carsten Kofoed, der havde hjulpet de tre med at klage, fik efterfølgende kritik for dette af afdelingens chef og mangeårige tillidsrepræsentant.

Det var den samme tillidsrepræsentant, der angiveligt heller ikke ønskede en anden sag om en medarbejders kvælertag på en kollega anmeldt.

"Dagen efter, klagen var sendt, fik jeg pludselig en mail fra produktionschefen om, at tillidsmanden ikke længere ville have, at jeg deltog i møder med ledelsen. Produktionschefen og tillidsmanden var vrede over, at jeg havde hjulpet de tre med at klage," siger Carsten Kofoed.

Peter Møller blev udsat for en tjenstlig samtale om klagen, der havde karakter af et forhør. Avisen.dk har indsigt i referatet fra denne samtale.

"Min oplevelse til samtalen var, at ledelsen i forvejen havde taget stilling i sagen. De forsøgte at vende det hele på hovedet og gøre os, der havde klaget, til problemet," fortæller Peter Møller.

Han var så chokeret over måden, såvel kvælertagssagen som trusselssagen blev håndteret på, at han efterfølgende gik psykisk ned, blev sygemeldt, og stoppede på postcentret efter 33 års ansættelse.

"Før de to sager havde jeg aldrig været involveret i nogen tjenstlige sager. Jeg ville bare passe mit arbejde i fred," siger Peter Møller.

Det er ikke i orden at behandle ansatte, der siger, de er blevet truet af en kollega, med mistænksomhed og forhør. Det siger lektor i Arbejdsmiljø ved Aalborg Universitet, Ole Gunni Busck.

""Det er bestemt ikke i orden. Man bør tage en samtale med de involverede, men ikke på denne måde. Ledelsen har grebet den sag forkert an," siger han.

Post Danmark: Ingen kommentarer

Det er et stort problem, hvis en ansat, der udøver vold eller voldstrusler, får lov at blive på arbejdspladsen. Det siger Palle Larsen, arbejdsmiljøkonsulent i 3F.

"Det sender et uheldigt signal om, at arbejdspladsen accepterer vold og voldstrusler," siger han.

Han tilføjer, at hvis arbejdspladsen vil forsøge at mægle mellem den truende medarbejder og ofret, bør de altid tage mest hensyn til den forurettede part.

I forbindelse med sagen om postmedarbejderen, der tog kvælertag på en kollega, har Avisen.dk interviewet Post Danmarks personalechef Hans Erik Nielsen om vold og voldstrusler.

Han understreger, at Post Danmark ikke vil kommentere på enkeltsager, men siger, at voldstrusler og truende adfærd på arbejdspladsen generelt er uacceptabelt.

"Som udgangspunkt er vold og trusler en alvorlig sag, som vil medføre sanktioner over for medarbejderen. Men om det fører til en bortvisning eller ej, vil altid komme an på den konkrete sag, og kan afhænge af mange faktorer," siger HR-chef i Post Danmark, Hans Erik Nielsen.

Avisen.dk har kontaktet 'Elana' og 'Mohamed', som stadig er ansat ved Københavns Postcenter, men de vil ikke kommentere sagen.

Heller ikke den daværende tillidsrepræsentant, der nu foretager administrative opgaver for ledelsen, vil udtale sig.