Socialpolitikken i Danmark skal være mere ambitiøs, lyder det i regeringens udspil til en ny finanslov. Arkivfoto. Foto: Sofie Mathiassen/Ritzau Scanpix

Minister afslører: Sådan vil regeringen hjælpe udsatte danskere

2. okt 2019
Gratis tandpleje til psykisk syge og hjemløse og permanent støtte til sommerferiehjælp til fattige børn. Det er nogle af de initiativer, som S-regeringen ønsker at indføre for at hjælpe udsatte. Men der er ikke afsat ekstra penge til psykiatrien.

Hjemløse uden tænder og udsatte børn, der ikke får madpakker med i skole, er nogle af de udsatte, som regeringen nu giver en håndsrækning. 

Socialpolitikken i Danmark skal nemlig være langt mere ambitiøs, end den er i dag.

LÆS OGSÅ: Rystet over forslag: - Massive fyringer og lukninger

Det fremgår af regeringens forslag til finansloven for 2020, som den socialdemokratiske finansminister Nicolai Wammen (S) har præsenteret på et pressemøde onsdag klokken 12. Udspillet er allerede offentliggjort på Finansministeriets hjemmeside

Den socialdemokratiske regering vil prioriterer cirka 1,3 mia. kroner i 2020-2023 til en række indsatser, der skal gøre livet bedre for udsatte grupper. Især skal indsatserne for udsatte børn og de allermest udsatte borgere styrkes. Men der er ikke sat penge af til den tiårsplan for psykiatrien, som statsminister Mette Frederiksen lovede i valgkampen. Hun foreslog også gratis psykologhjælp til brn og unge med psykiske udfordringer. Men det har regeringen heller ikke fundet penge til.

Sådan skal pengene fordeles

Står det alene til den socialdemokratiske regering skal der afsættes omkring 150-200 mio. kroner årligt til det sociale område i perioden 2020-2023. 

Regeringen vil blandt andet oprette et tandplejetilbud til de mest socialt udsatte borgere og styrke indsatsen for nødovernatningstilbud. 

Der lægges op til, at der bliver afsat cirka 90-150 mio. kroner årligt i 2020-2023 til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Og så skal der bruges 60 mio. kroner årligt i 2020-2023 på nye socialpolitiske indsatser.

Som det tidligere har været fremme, skal der også indføres et midlertidigt børnetilskud til familier med børn mellem 0 og 14 år. Det er tiltænkt dem, der er berørt af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Børnetilskuddet forventes at træde i kraft den 1. januar 2020 med tilbagevirkende kraft fra 1. august 2019. 

Med finanslovforslaget ønsker regeringen blandt andet at udbrede et såkaldt fritidspas til udsatte børn og unge, så de kan deltage i fritidsaktiviteter og gøre støtten til jule- og sommerferiehjælp for udsatte familier permanent.

Regeringen vil også hjælpe børn, hvis forældre står midt i en opslidende skilsmisse. Det skal ske ved at styrke sagsbehandlingen i Familieretshuset, så børn og deres forældre ikke skal opleve unødigt lange sagsbehandlingstider.

Samarbejde med kommunerne

Arbejdet med en ny hovedlov for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer skal også føres videre, fremgår det af forslaget. Den lov har til formål at skabe grundlag for, at kommunerne kan tilbyde borgeren en samlet, sammenhængende indsats på tværs af social-, beskæftigelses-, sundheds- og uddannelsesområdet.

I det arbejde er der også tiltag, som sikrer en helhedsorienteret indsats til de allermest udsatte borgere.

Endelig vil regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) undersøge, hvorfor der har været en stigning i antallet af danskere, der har brug for sociale foranstaltninger.

Regeringens nye prioriteter på socialområdet

Styrket indsats for udsatte børn og deres familier

Regeringen vil med finanslovforslaget blandt andet prioritere udbredelse af fritidspas til udsatte børn og unge, så de kan deltage i fritidsaktiviteter samt permanentgøre støtten til jule- og sommerferiehjælp for udsatte familier.

Med finanslovforslaget følger regeringen samtidig op på aftalen om bl.a. et nyt midlertidigt børnetilskud, som regeringen og støttepartierne indgik i september. Børnetilskuddet skal afhjælpe udfordringer på kort sigt, indtil en ydelseskommission har fremlagt sine anbefalinger, og et nyt ydelsessystem er trådt i kraft.

Regeringen vil samtidig imødekomme et ønske fra Grønlands landsstyre om dansk samarbejde om at løfte indsatsen over for udsatte børn og unge i Grønland.

Udvidet velfærd for de allermest udsatte

Regeringen vil styrke den frivillige økonomi- og gældsrådgivning ved at etablere landsdækkende tilbud, øge indsatsen over for hjemløse ved at permanentgøre puljen til etablering af nødovernatningstilbud, afsætte midler til en exitpakke målrettet mennesker i prostitution, der ønsker at forlade prostitutionsmiljøet, samt styrke den ambulante rådgivning til voldsudsatte og udøvere af vold i nære relationer.

Derudover vil regeringen annullere omprioriteringsbidrag for Kofoeds Skole og Møltrup Optagelseshjem, som yder et centralt bidrag for udsatte borgere.

Regeringen ønsker desuden at gøre noget ved det forhold, at de mest socialt udsatte borgere i Danmark har markant dårligere tandsundhed og går mindre til tandlæge end den øvrige befolkning. Regeringen vil derfor tilrettelægge et målrettet og vederlagsfrit tandplejetilbud til de mest socialt udsatte borgere i det danske samfund. Tilbuddet skal understøtte en styrket tandsundhed blandt gruppen, så de, der har mest brug for hjælpen, får den hjælp, som de har brug for.  Rammen til nye socialpolitiske indsatser på 60 mio. kr. årligt fra 2020-2023 målrettes dette formål. Udmøntningen konkretiseres inden for denne ramme i et videre arbejde bl.a. med inddragelse af KL.

Kilde: Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid - finanslovforslaget 2020