Sådan skal ulovlige østarbejdere bremses

22. nov 2011
Før valget ville S, SF og R have superenhed til at bekæmpe social dumping. Den er droppet. Men der kommer en massiv koordineret indsats, lover ministeren.

Nogen har måske forestillet sig, at en ny superenhed, kommer drønende med hvinende hjul og sømmet i bund ind på byggepladsen.

Og akkompagneret af blå blink på taget og hylende sirener råber i en megafon: "Det er Arbejdstilsynet, Skat og politiet. I er omringet. Smid hammer og skruemaskine'. På polsk.

Men sådan bliver den ikke - den nye superenhed, hvorfra folk fra Arbejdstilsynet, SKAT og Politi i samlet flok slår ned på social dumping - for Gud, kongen og den danske model.

Sådan bruges 65 millioner kroner

Men der kommer en massiv og koordineret indsats mod truslen fra øst, udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft og snydefirmaer.

Det lover beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) med hånden på aftaleteksten om de i alt med 65 millioner kroner, der hvert af de kommende to år skal bruges på bekæmpelse af socialdumping.

Avisen.dk har undersøgt, hvordan pengene egentlig skal anvendes.

”Selv om der ikke bliver en ny myndighed, er det min opfattelse, at aftalen leverer det, som fagforeningerne har efterspurgt i forhold til social dumping,” siger Mette Frederiksen.

For dyrt at oprette ny enhed

Før valget var både S, SF og R venligt stemt for tanken at oprette en samlet enhed til bekæmpelse af social dumping.

Når ministeren er imod oprettelsen af en selvstændig myndighed eller enhed, handler det om, hvad man får for pengene:

”Når man opretter en myndighed, er der en tendens til, at der skal købes lamper, betales husleje, laves dørskilte og brevpapir, og jeg ved snart ikke. Det ville være en ærgerlig måde at bruge pengene på. Social dumping foregår på byggepladserne og på villavejene, og mit ærinde er at frigøre alt, hvad jeg kan af ressourcer, derud til.”

Millioner skal sikre tættere samarbejde

Der bliver dog tale om et markant tættere samarbejde mellem Arbejdstilsynet, SKAT og Politiet i forhold til en styrket indsatsen over for udenlandske virksomheder.

Det er den del af indsatsen mod social dumping, der trækker størstedelen af de afsatte penge. I alt 55 millioner kroner ud af de samlede 65 millioner kroner går til kampen mod de udenlandske virksomheder.

Heraf får Arbejdstilsynet 25 millioner. 20 millioner går til SKAT og 10 millioner til politiet.

”Det afgørende er, at der foregår noget effektivt, der modvirker social dumping. Ikke om de forskellige myndigheder deler kontor. Det, der ligger i det her, er, at der skal ske noget effektivt, så man kommer ud på byggepladserne eller hvor det måtte være. Det er det afgørende,” siger SF’s arbejdsmarkedsordfører, Eigil Andersen.

55 millioner til at hapse udenlandske virksomheder

Kernen i indsatsen over for de udenlandske virksomheder er en styrkelse af de tre regionalt forankrede udrykningsenheder i Arbejdstilsynet. Det skal ’øge omfanget og hurtigheden af Arbejdstilsynets udgående kontrol og tilsyn med udenlandske virksomheder’.

SKAT og politiet skal indgå i udrykningsenhedernes indsats – om end de tre myndigheder ikke danner en samlet enhed. At SKAT og Politiet i stigende grad skal følge med ud på byggepladsen skal sikre en hurtigere og ’mere effektiv sanktionering ved lovovertrædelser’.

”Det har ligget os på sinde at sikre, at indsatsen fra Arbejdstilsynet, SKAT og politi kan foregå samtidig. Når Arbejdstilsynet får kendskab til, at tingene ikke er, som de skal være, er det nødvendigt, at politiet og SKAT kan stille med det samme. Det afsætter vi ressourcer til, så myndighederne effektivt, hurtigt og i fællesskab kan komme ud samlet,” siger Mette Frederiksen.

Hun understreger, at der stadig er behov for at de tre myndigheder arbejder på egen hånd.

10 millioner til cabotagekørsel

Politiets indsats over for såkaldt cabotagekørsel får en vitaminindsprøjtning svarende til de resterende 10 millioner kroner.

Cabotagekørsel giver vognmænd inden for EU’s grænser mulighed for midlertidigt at køre i andre EU-lande. Men ofte kører vognmændene flere ture end tilladt, hvad der rammer danske vognmænd.

”Vi sætter ind fra to sider. Dels laver vi en noget hårdere bødestraf end i dag. Derudover afsætter vi 10 millioner kroner til, at dansk politi kan kontrollere chaufførerne, når de kører forbi,” siger Mette Frederiksen.

Bødestraffen for udenlandske vognmænd, der kører uberettiget på de danske veje stiger fra 4.000 kroner til 10.000 kroner.

Nyt Udvalg fødes

Udover ovenstående tiltag opretter man Udvalget for modvirkning af social dumping. Det er pålagt at undersøge en række forhold:

I forbindelse med den øgede indsats over for de udenlandske virksomheder skal det undersøges, om Arbejdstilsynet kan gives mulighed for at udstede administrative bøder for manglende eller fejlagtig anmeldelse til RUT-registret.

Man vil også undersøge, hvordan man får lavet et effektivt system, hvor man kan anmelde potentielle lovovertrædelser – eksempelvis via en hot-line.

Postkassefirmaer skal undersøges

Udvalget skal også kigge nærmere på, hvordan man kan sikre en mere effektiv kontrol af, om en udenlandsk virksomhed, der opererer i Danmark, rent faktisk er eksisterende i deres hjemland, eller om der er tale om såkaldte udstationerende virksomheder, der omgår EU-reglerne ved ikke at have en reel aktivitet i hjemlandet.

”Problemet ved disse postkassefirmaer er, at de er her på ulovlig vis. Mange blæser på arbejdsmiljøet, betaler ikke skat i Danmark og giver ikke ordentlig løn,” siger Eigil Andersen. 

Blandt en række andre forhold, som udvalget har til opgave at undersøge kan nævnes:

Bedre muligheder for at give og inddrive bøder til udenlandske virksomheder, der ikke overholder spillereglerne på det danske arbejdsmarked. Og muligheden for at inddrive privatretlige krav som for eksempel efterbetaling af løn i henhold til overenskomst.