Sådan ser den nye HKaftale ud

24. feb 2012
Få de vigtigste elementer af den nye aftale for butiksansatte her.

Efter lange og seje forhandlinger indgik HK/Handel og Dansk Erhverv ud på de sene nattetimer et forlig i forhandlingerne om butiksoverenskomsten.

Den fastlægger arbejdsvilkårene for knap 150.000 butiksansatte.

Forliget indeholder blandt andet følgende:

Løndyk og uddannelse til faglærte

Parterne har aftalt en lønstigning på 1,35 kroner per time plus to gange 20 øre i anciennitetstillæg. Det betyder, at de butiksansatte acceptere reallønsnedgang i forhold til prisudviklingen.

En stigning i den arbejdsgiverbetalte pension på 0,1 procent fra 2014.

Et vigtigt emne for ufaglært er nemmere adgang til at blive faglært på merit. Nu er det muligt at kalde sig faglært med fem ugers kursus og fire års anciennitet i butiksbranchen. Tidligere krævede det fem år anciennitet.

Samtidig bliver der mulighed for fuld løn under alle fem ugers kursus, hvor man tidligere kun havde to uger på fuld løn. Det sker med finansiering via kompetencefondene.

Seniorer og uddannelsesambassadører og arbejdstid

Der er også aftale en seniorordning, der giver mulighed for at opspare fritvalgskontoen og feriefridage til køb af frihed efter man fylder 60 år.

Der etableres uddannelsesambassadører, som skal inspirere til øget efter- og videreuddannelse.

Parterne bevarer aldersgrænsen for opsparing af pension på 20 år.

Èn fælles sats for aflønning af unge under 18 år, samt lettelser i administrationen af løn og ansættelsesbeviser.

Ingen ændringer på arbejdstidsbestemmelserne.