Tæt på verden: Sådan kan kvæg bekæmpe klimaproblemer

7. mar 2013, 10:20
Års forskning har vist, at naturen ved, hvordan den forhindrer tørke, hvor kvæg græsser.

Efter årtiers forskning har man opdaget nøglen til at redde verdens græsområder fra at tørre ud. Metoden hedder "holistisk administration". Kreaturer kan bruges som middel til at beplante og genopbygge grøn og frodig natur i verdens ørkenområder.

Metoden kan skåne verden fra klimafænomenet “desertification”. Ifølge miljøbiologen Allan Savory skal teknikken samtidig løse en stor del af årsagen til klimaforandringer; udledning af kulstof i atmosfæren.

Godt for meget

I februar 2013 fortalte Allan Savory om miljøbiologers fremgang med holistisk administration af græsområder ved en TED-talk. Opdrætningen af kreaturer på udsatte områder skal ved hjælp af denne teknik genopbygge naturens cyklus.

Savory fortæller, at begrebet “desertification” er årsag til fattigdom, socialt sammenbrud, vold og kulturelt forfald. Desertification sker, når landområder tørrer ud og bliver ufrugtbare. Fænomenet sker i naturmiljøer, hvor måneder med høj fugtighed og nedbør følges af mange måneders tørke, eksempelvis i lande med regntid.

Savory anslår, at to-tredjedele af verdens landområder er ved at blive forvandlet til tørre områder.

“Holistisk administration”

Før i tiden mente man, at opdrætning af kreaturer på åbne græsområder ødelagde jordbunden, fordi dyrene åd for meget af græsvæksten. Nu har forskerne opdaget, at man vha. af biologisk og geologisk viden kan administrere kreaturflokkenes bevægelser og græsning, som naturen selv ville have gjort det.

Ved at samle enorme flokke af kreaturer og drive dem rundt på store landområder efter planlagte skemaer bliver græsset ikke overspist, og kreaturernes efterladenskaber bidrager til naturens nedbrydning af dødt græs. Sidst men ikke mindst optages kuldioxid i jorden.

Holistisk administration er inspireret af naturens orden, hvor kreaturer ofte samles i store hjorde som et værn mod rovdyr, fortæller Savory. Man imiterer naturens cyklus.

I Zimbabve øgede Savory og hans hold kreaturbestanden med 400% og planlagde bevægelsen og dyrenes græsning. Teknikken forvandlede et tørkeramt område igennem 30 år til et frodigt, grønt areal.

Stor klimaeffekt

Tørre områder i verden har en anden negativ konsekvens udover hungersnød og vandmangel. Når nedbør rammer jord, der efterfølgende udsættes for ekstrem tørke, optages vandet ikke i jorden. Tværtimod fordamper regnen igen og tager med sig en mængde kuldioxid. Således bidrager tørre områder til udledning af CO2 i atmosfæren - i stort format.

I 1992 oprettede Savory og hans kone, Jody Butterfield, organisationen Africa Centre for Holistic Management i Zimbabve, som et uddannelsessted for hele Afrika. I 2010 vandt organisationen Buckminster Fuller Udfordringen for dets arbejde med at forhindre udtørring af græsarealer.

Holistisk administration bliver i dag benyttet på 15 millioner hektar (mere end tre gange Danmarks areal) på fem kontinenter. Savory spår, at hvis man benytter holistisk administration på blot halvdelen af verdens græsarealer, kan vi opnå et stadie i kuldioxidudledningen, som er lig det præindustrielle og samtidigt nedsætte verdens hungersnød.

Rammen for foredraget var en såkaldt TED-Talk, som er årlige begivenheder, hvor prominente personer udi teknologi og videnskab hver holder atten minutters foredrag om kultur, teknologi og videnskab.

Artikel er skrevet i samarbejde med Nikolaj Skydsgaard, verdensnyt.dk.

Tæt på verden

Journalist, Dan Larsen, verdensnyt.dk, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.