Sådan kan du klage over diskrimination

12. aug 2011
Føler du dig dårligt behandlet på grund af køn, alder, hudfarve eller andet? Så klag til Ligebehandlingsnævnet. Læs her, hvordan du gør

Ligebehandlingsnævnet skal sikre, at du på arbejdsmarkedet bliver vurderet på dine kvalifikationer og ikke på alt muligt andet. Fx må en arbejdsgiver ikke fyre en medarbejder, fordi hun er gravid eller på barsel.

Det betyder ikke, at gravide ikke kan afskediges. Det kan de godt. Men det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at fyringen skyldes noget andet end graviditeten.

10 punkter

Du må heller ikke vælges fra automatisk, bare fordi du er ung eller gammel, har en bestemt religion eller politisk overbevisning.

Her er en liste over det, som Ligebehandlingsnævnet behandler klager over:

 • Alder
 • Hudfarve
 • Handicap
 • Religion eller tro
 • National oprindelse
 • Social oprindelse
 • Politisk anskuelse
 • Seksuel orientering
 • Køn - også uden for arbejdsmarkedet
 • Etnicitet - også uden for arbejdsmarkedet

Et af de store problemer, som fører til mange afvisninger, er, at klagerne er for upræcise, siger Erling Brandstrup, der er sekretariatsleder i Ligebehandlingsnævnet.

"Det er ikke nok at sige, at man føler sig forfulgt af sin arbejdsgiver, og det er nok fordi, man har en anden etnisk baggrund. Eller at man føler sig uretfærdigt behandlet. Vi er nødt til at have nogle konkrete oplysninger at tage stilling til," siger Erling Brandstrup.

Sådan klager du:

Du kan klage over internettet til nævnet. Gå ind på hjemmesiden for Ligebehandlingsnævnet. Her er der en klageformular, som du kan bruge.

Du skal være præcis:

 • Hvor er du blevet forskelsbehandlet?
 • Hvad er der sket helt konkret?
 • Hvad er der blevet sagt?
 • Har du noget på skrift (eller fotos eller lydoptagelser)?
 • Var der andre til stede?

Du behøver ikke at kunne alle de love og paragraffer, du mener, der er overtrådt. Bare du er konkret, kan nævnet godt vurdere, om der er grundlag for en sag, der skal behandles.

Hvis sagen er kompliceret og kræver, at der skal føres vidner, kan Ligebehandlingsnævnet afvise den. Så er det en sag for domstolene. Men mange sager kan nævnet godt behandle uden.

Hvis du tøver med at føre sagen selv, så få gerne din fagforening til at hjælpe dig.