Sådan har AMUskolerne svindlet

11. nov 2011
18 erhvervsskoler er dømt for sjusk eller svindel, og skal betale 35 millioner kroner tilbage.

I alt er 23 af de 120 AMU-godkendte erhvervsskoler blevet kigget efter i sømmene af Børne-og Uddannelsesministeriet.

18 er blevet dømt for sjusk eller svindel, og skal tilsammen betale 35 millioner kroner tilbage.

Avisen.dk har fået aktindsigt i afgørelserne. Her følger en række eksempler på, hvordan erhvervsskoler bevidst eller ubevidst har svindlet med AMU-tilskud og VEU-godtgørelse:

Klik videre og læs om, hvordan syv erhvervsskoler har snydt eller sjusket med støttekroner.[pagebreak]

På Handelsskolen Sjælland Syd, der også kalder sig Zealand Business College, er undervisningsministerens hammer allerede faldet.

I april måned valgte skolen at betale en million kroner tilbage. Penge, som skolen oprindeligt har modtaget i AMU-tilskud til afholdelse af kurser for medarbejdere i callcenter-virksomheden Goexcellent.

Her fik medarbejdere udstedt kursusbeviser for kurser, de aldrig havde deltaget i. Samtidig viste det sig, at to af Handelsskolens undervisere på kurset er tidligere ansatte i Goexcellent. Handelsskolen har beklaget forløbet.[pagebreak]

Slagteriskolen i Roskilde skal betale 5,1 mio. kroner tilbage til staten.

Pengene har Danish Crown uberettiget fået udbetalt i løntabsgodtgørelse for AMU-kurser til slagterimedarbejdere i 2008, 2009 og 2010.

Men Slagteriskolen har ansvar for, at AMU-midlerne bliver brugt rigtigt. Derfor har skolen svigtet sin tilsynspligt, konkluderer Undervisningsministeriet.

Skolen har i forvejen betalt det tilskud tilbage, som der er givet til afholdelse af kurserne.[pagebreak]

Learnmark Horsens skal betale tre mio. kroner tilbage for AMU-kurser, der er udliciteret til kursusvirksomheden ‘Mr. Happy goes Lucky Aps’.

Her fik 250 medarbejdere fra call-center-virksomheden Jysk Telemarketing oplæringskurser, som blev kamufleret som 10 dage lange AMU-kurser.

Learnmark Horsens er et kæmpe uddannelsescenter sammenlagt af teknisk skole, handelsskole, HTX og AMU.

Skolen har nu fået forbud mod udlicitering af 15 forskellige slags AMU-kurser - typisk ‘bløde kurser’ i teambuilding, medarbejderudvikling og samarbejde.[pagebreak]

Vejle Handelsskole og VUC (Campus Vejle) har også samarbejdet med kursusvirksomheden ‘Mr. Happy goes Lucky Aps’, der lavede svindelkurser for Jysk Telemarketing.

Undervisningsministeriet har nu givet skolen forbud mod at udlicitere 16 slags AMU-kurser.

Vejle Handelsskole er også blevet idømt tilbagebetaling af en halv million kroner, som staten har betalt til AMU-kurser for 16 svenskere og nordmænd ansat i rejseselskabet Kuoni.

De midlertidigt ansatte udlændinge er ikke berettiget til at gøre brug af AMU-systemet, fastslår Undervisningsministeriet i afgørelsen.[pagebreak]

Erhvervsskolen EUC Vest i Esbjerg skal betale 47.000 kroner tilbage.

Tilbagebetalingskravet skyldes udlicitering af kurser til kursusfirmaet 2HR, som Avisen.dk tidligere har beskrevet.

Link: K-politiker mistænkt for fusk med AMU-midler

Her er en del af undervisningen på AMU-finansierede lederkurser foregået som selvstudie. Det vil i praksis sige, at kursister kunne passe deres arbejde samtidig med, at de ‘læste lektier’.

Skolen forsvarer sig med, at såkaldt ‘lærerfri undervisning’ på AMU-kurser er fast praksis mange andre steder. Men selv om reglerne blev indskærpet i 2010, har det ifølge Undervisningsministeriet aldrig været tilladt.[pagebreak]

Erhvervsskolen Nordsjælland (Erhvervsakademiet Nordsjælland) skal betale 315.000 kroner tilbage, som er udbetalt som løntabsgodtgørelse i strid med reglerne.

Kurset blev afholdt af en privat kursusvirksomhed for 105 medarbejdere fra ‘ETK Køge’, som er et kommunalt selskab. Kurset med titlen “Personlig udvikling i arbejde og uddannelse” lever ikke op til kravene til AMU-betalte kurser, fastslår Undervisningsministeriet.

Skolen er hovedstadsområdets største AMU-udbyder og er nu blevet pålagt at dokumentere, hvor meget AMU-tilskud, der blev givet til kurset, så skatteyderne også kan få de penge tilbage.