Sådan går Krifafolk til kamp mod folkekirken

18. dec 2013, 04:00
Gennem flere menigheder og netværk er en stor gruppe Krifaansatte i kamp mod folkekirken. Avisen.dk har lavet en kortlægning.

Top-folk i den gule Kristelig Fagbevægelse - Krifa  bekæmper aktivt den danske folkekirke. Det sker, fordi den danske statskirke tillader homoseksuelle par at blive viet i folkekirken.

Homoseksuelles ret til kirkelig velsignelse har fået stribevis af Krifa-topfolk til aktivt at deltage i en protest mod udviklingen i folkekirken.

Avisen.dk har kortlagt, hvordan Krifa-topfolkenes kamp mod folkekirken er organiseret.

Frontorganisationerne

Frontorganisationerne i Krifa-topfolkenes kamp mod folkekirken er Kronjyllands Frimenighed, Århus Bykirke, det landsdækkende netværk Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) og Indre Mission.

Krifa-folkene og deres familier har samlet sig i især to menigheder i det østjyske, der er i markant opposition til folkekirken. Nemlig Kronjyllands Frimenighed i Randers og Århus Bykirke.

Frimenigheden i Randers, hvor Krifas hovedsæde lå indtil for halvandet år siden, er inspireret af amerikanske, evangeliske vækkelseskirker.

Frimenigheden tror på mirakler som helbredelse ved håndspålæggelse, syn og såkaldt tungetale. Frimenighedspræsten Peter Kofoed Herbst betegner syn, tungetale, forudsigelser og profeti som 'gaver fra gud'.

Menigheden har sit ståsted i Indre Mission og Luthersk Missionsforening. Den repræsenterer 'lutherske valg- og frimenigheder' i paraplyorganisationen Evangelisk Alliance, hvor også Pinsekirkerne, Baptistkirken og Apostolsk Kirke er medlemmer.

Sammenstød med biskoppen

For år tilbage satte biskop Kjeld Holm fra Århus Stift, offentligt navne på de fem-seks præster i stiftet, der var imod kvindelige præster. Deriblandt præsten ved Kronjyllands Valgmenighed Peter Kofoed Herbst.

"Det blev præsten i valgmenigheden meget vred over. Men jeg synes jo, at man skal stå ved sine synspunkter - og ikke fremføre dem i dølgsmål. Det synes jeg er meget, meget lidt klædeligt," siger biskop Kjeld Holm.

Peter Kofoed Herbst bekræfter, at der har været diskussioner hen ad vejen, men netop omkring kvindelige præster føler han sig i den grad misforstået:

"Jeg er mere optaget af, hvad præsten siger - end af hvilket køn præsten har".

Formelt har Randers-menigheden aldrig taget stilling til kvindelige præster. Avisen.dk's research viser dog, at kvindelige præster aldrig har prædiket i den kronjyske menighed.

Brød med folkekirken i maj

Kronjyllands Valgmenighed, der består af cirka 265 personer, heraf omkring 150 voksne, brød - efter flere års tilløb - endeligt og formelt med folkekirken 26. maj i år. Det skete med direkte henvisning til og i protest mod homovielserne i folkekirken.

"Menighedens brud med folkekirken kommer bestemt ikke bag på mig", siger biskop Kjeld Holm.

Nu hedder menigheden så Kronjyllands Frimenighed og har tætte relationer til Krifa. Fem af seks bestyrelsesmedlemmer udgør således en del af Krifa-toppen eller har nær tilknytning til den.

Kilder med kendskab til frimenigheden vurderer, at mindst 30-35 medlemmer af menighedens omkring 150 voksne er eller kan sættes i nær forbindelse med ledelsen i Krifa.

Koncernchef er forbillede

Formanden for bestyrelsen i Kronjyllands Frimenighed er Rolf Weber. Han sidder i et nøglejob som politisk konsulent og international sekretær. Han er en af Krifa-formanden Søren Fibiger Olesens og Krifa-koncernchef Jesper Wengels nærmeste rådgivere.

Bestyrelsens sekretær er Gitte Wengel er gift med Krifa-koncernchef Jesper Wengel. Hun arbejder som jurist hos Kristelig Arbejdsgiverforening, der har hovedsæde i Randers.

Kasseren i bestyrelsen hedder Charlotte Mumm Phil. Hun er juridisk sagsbehandler i Krifa - og er tæt knyttet til familien Wengel.

Krifa-koncernchef Jesper Wengel har været en aktiv del af menigheden næsten lige siden den blev grundlagt tilbage i 1996. I kraft af hans stilling nyder Wengel stor respekt i frimenigheden, hvor han nærmest betragtes som et ikon. De seneste måneder har Wengel dog af private årsager holdt lav profil i frimenigheden.

Markant opposition

I august deltog Jesper Wengel - som han har gjort mange gange - i en global lederkonference arrangeret af den konservative vækkelseskirke Willow Creek Community Church uden for Chicago - sammen med blandt andre Kronjyllands Frimenigheds præst Peter Kofoed Herbst.

Læs mere om Kronjyllands Frimenighed her

Frimenigheden arbejder nært sammen med Århus Bykirke, der blev grundlagt i 2009.

Den indre missionske menighed er i markant opposition til folkekirken netop på grund af homovielserne, men har endnu ikke brudt med folkekirken. Om det skal ske, diskuteres aktuelt internt i menigheden, der er en såkaldt valgmenighed - med egen præst, kirkebygning og økonomi.

Tætte forbindelser til Indre Mission

Århus Bykirke er endnu en kirke med tætte relationer til Krifa. Her kommer fortrinsvis unge og yngre op til 35 år. Blandet andet en del unge, som er sønner og døtre af ansatte og folkevalgte i Krifa. Eller unge og yngre, som arbejder i Krifa-hovedkvarteret i Århus Nord.

Det gælder for eksempel Jesper Wengels søn og svigerdatter samt Søren Fibiger Olesens datter, som er aktive kirkegængere i den højre-kirkelige valgmenighed.

Århus Bykirke, Kronjyllands Frimenighed og Kristelig Fagbevægelse støtter samme humanitære organisation, nemlig Viva, der lokalt samarbejder med kristne, missionerende hjælpeorganisationer og har hovedsæde i Århus. Krifa-topfolk dominerer i bestyrelsen.

Læs mere om Århus Bykirke her

Kamporganisation mod homovielser

Valgmenighedspræsten ved Århus Bykirke hedder Hans-Ole Bækgaard.

Han er formand for Indre Mission og samtidig fremtrædende medlem af repræsentantskabet for det landsdækkende anti-homo-vielses-netværk Evangelisk Luthersk Netværk (ELN).

Kamp-organisationen blev stiftet tilbage i 2006, da de første spæde tiltag til et vielsesritual for homoseksuelle blev taget fra officiel side.

ELN tæller både folkekirke-menigheder og frimenigheder, og i ledelsen og repræsentantskabet sidder personer fra den absolutte kristne højrefløj i og uden for folkekirken.

Så selv om Kronjyllands Frimenighed nu er udmeldt af folkekirken så fortsætter menigheden - og dermed Krifa-inderkredsen - deres kamp mod folkekirken via blandt andet ELN.

Har udnævnt skygge-biskop

Da Kronjyllands Valgmenighed tidligere i år brød med folkekirken, var der feststemning i ELN. Organisationen udsendte en jubel-pressemeddelelse i anledningen af udmeldelsen.

Tilbage i september afholdt ELN sit årsmøde i Kronjyllands Frimenigheds kirkesal i Randers.

Fremtrædende folkekirke-personligheder med tilknytning til ELN, blandt andet formanden for Indre Mission Hans-Ole Bækgaard, offentliggjorde tidligere på året et hyrdebrev hvori de opsagde et hvert fællesskab med kirker, biskopper, præster og menigheder inden for folkekirken, som medvirker til og accepterer vielse af homoseksuelle.

Hyrdebrevet medførte heftig kirkedebat, og flere biskopper gik offentligt kraftigt i rette med Hans-Ole Bækgaard og hans medforfattere.

De menigheder i og uden for folkekirken, der er tilsluttet ELN, har udnævnt deres egen 'pastorale vejleder', altså en skygge-biskop, i form af rektor på Dansk Bibel-Institut Børge Haahr Andersen.

Parallelsystem til folkekirken

Dermed har ELN opbygget et parallelsystem til den officielle ledelse af den danske statskirke. Noget, der også påkalder sig stor vrede blandt de rigtige biskopper.

I ELN's grundlagsdokument, Odense-erklæringen, fra 2006, hedder det:

"(....) Når samfundet således indretter sig med andre samlivsformer end livslangt ægteskab mellem mand og kvinde, følger kirken ikke efter. At tage Guds navn til indtægt for handlinger, der strider mod Biblens konkretisering af, hvad kærlighed er, er et angreb på kirkens identitet som kristen kirke."

Århus Bykirke og Kronjyllands Frimenighed spiller en fremtrædende rolle i kamp-organisationen ELN.

Læs mere om Evangelisk Luthersk Netværk her

De kristelige arbejdsgivere er også med

Kristelig Arbejdsgiverforening, KA, anes også i kulissen i krigen mod folkekirken.

Formanden for ELN er folkekirkepræst Henrik Højlund. Han er præst i Korning og Løsning kirker, der ligger ved Vejle. Formanden for KA, Svend Erik Bøytler Rahbek, og hans familie har i snart en menneskealder søndag efter søndag gået i kirke i Løsning Kirke.

Næstformanden for menighedsrådet er fru Ellen Bøytler Rahbek.
Med i ELN-repræsentantskabet sidder Jakob Bøytler Rahbek. Han er søn af Svend Erik og Ellen Bøytler Rahbek. Jakob er samtidig fremtrædende medlem af Århus Bykirke.

Henrik Højlund var medunderskriver på det føromtalte, omstridte hyrdebrev.

Indre Mission deltager

Sidste flanke i Krifa-inderkredsens krig mod folkekirken er Indre Mission.

Indre Missions hovedbestyrelse gav i 2011 - netop som et led i organisationens indædte kamp mod homo-vielserne - mulighed for, at menigheder, der har brudt med folkekirken, kan bevare sin tilknytning til Indre Mission.

Hidtil har Indre Mission ellers gennem hele sin historie udelukkende virket inden for folkekirkens rammer.

Så trods status som frimenighed - og dermed stående uden for folkekirken - kan Kronjyllands Frimenighed fortsat bidrage til kampen mod de forhadte homo-vielser i folkekirken.

Ikke alene gennem kamp-organisationen ELN, men nok så væsentligt også gennem det konservative, folkekirkelige, landsdækkende og fintmaskede netværk Indre Mission.