Sådan fusker Raun og Mygind i Hedensted

2. maj 2012
Det private jobfirma Varda Jobservice bryder loven overfor sygemeldte borgere i Hedensted Kommune.

Læs kendelse fra Pressenævnet

Private jobfirmaer må ikke afgøre, om sygemeldte skal fortsætte med at modtage sygedagpenge fra kommunen. Det er blevet slået fast utallige gange efterhånden.

Alligevel kan Avisen.dk nu afsløre, at Hedensted Kommune lader det private jobfirma Varda Jobservice afgøre borgernes sager i strid med loven.

”Kommunen har overladt hele sagsbehandlingen til Varda Jobservice. Det er klart ulovligt,” siger John Klausen, lektor i socialret ved Aalborg Universitet.

Han udtaler sig på baggrund af dokumenter, som Avisen.dk har fået aktindsigt i fra Hedensted Kommune.

Sagen kommer i kølvandet på en række lignende sager, hvor flere andre kommuner er blevet underkendt for at lade private jobfirmaer afgøre sygedagpengesager.

Må ikke afgøre sagerne

Ifølge sygedagpengeloven må private jobfirmaer ikke træffe afgørelser om retten til sygedagpenge. Det betyder også, at sagsbehandlere fra private jobfirmaer ikke må lave en såkaldt indstilling, hvor de foreslår kommunen, hvad afgørelsen skal være.

Men det er netop det, Varda Jobservice gør i Hedensted Kommune.

Af kontrakten mellem de to parter, som Avisen.dk har fået aktindsigt i, fremgår det, at Varda Jobservice har 'indstillingsret' i sygedagpengesager.

Det fremgår også, at det er Varda Jobservice, der skriver selve afgørelsen.

Ikke desto mindre fastholder kommunen overfor Avisen.dk, at det er kommunen selv, der træffer afgørelsen.

“Medarbejderen fra Varda Jobservice har ikke selvstændig kompetence til at afgøre sager om retten til sygedagpenge, retten til at afgøre sagerne er enten placeret hos mig som leder af sygedagpengeafdelingen, eller følger de procedurer og kompetenceregler der i øvrigt gælder for jobcenterets medarbejder,” skriver afdelingsleder Rita Kristensen i en skriftlig kommentar til Avisen.dk.

'Ulovlig konstruktion'

Den opfattelse strider dog imod kommunens kontrakt med Varda Jobservice. Her står der:

”Der betales ikke for sager, hvor afgørelse, som indstilles af Varda Jobservice, hjemvises, omgøres eller kendes ugyldige af Beskæftigelsesnævnet / Ankestyrelsen.”

Ifølge lektor i socialret John Klausen kan det kun tolkes på én måde:

”Det illustrerer, at Varda Jobservice har afgørende indflydelse på afgørelsen om retten til sygedagpenge. Ellers ville bestemmelsen ikke give mening. Det underbygger, at der er tale om en ulovlig konstruktion,” siger han.

Det afviser kommunen.

“Vi har som jobcenter stillet krav om, at de sager, Varda Jobservice har arbejdet med, også holder i Beskæftigelsesankenævnet, dette som en kvalitetssikring i forhold til vores samarbejde,” skriver Rita Kristensen.

Varda: Overholder loven

Varda Jobservice afviser ligeledes kritikken.

“Vi overholder den til enhver tid gældende lovgivning,” siger direktør Jens Mygind.

Han mener, at det i stedet er vejledningen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, den er gal med. Vejledningen er ifølge Jens Mygind så uklar, at det reelt er umuligt at navigere som privat jobfirma på sygedagpenge-området.

Skriv til Avisen.dk
  • Har du flere oplysninger om Emil Raun og Jens Mygind Bertelsens aktiviteter?