Sådan er reglerne

26. sep 2011
Det er ikke nok at have mareridt om massakrerede civile og eksploderede miner, hvis en soldat vil have erstatning for en psykisk arbejdsskade.

Arbejdsskadestyrelsen bruger WHOs (Verdens-sundhedsorganisationens) definition af post-traumatisk stress, når de behandler sager som Heine Sinkbæk Andersens.

Det vil sige, at den tilskadekomne skal opfylde en lang liste af kriterier for at komme i betragtning til en erstatning.

Listen ser sådan ud:

A Udsættelse for traumatiske begivenheder eller situationer af kortere eller længere varighed af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig natur

B1 Tilbagevendende genoplevelse af traumerne i flashback, påtrængende erindringer eller mareridt eller

B2 Stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om traumerne

C Undgåelse af alt, der minder om traumerne

D1 Delvis, eventuel fuld amnesi (fortrængning) af de traumatiske oplevelser eller

D2 Vedvarende symptomer på psykisk overfølsomhed eller alarmberedskab, herunder mindst to af følgende:

Ind- eller gennemsovningsbesvær

Irritabilitet eller vredesudbrud• Koncentrationsbesvær

Hypervigilitet (væren på vagt)

Tilbøjelighed til at fare sammen

E Optræder inden for seks måneder efter de traumatiske oplevelser

Heine Sinkbæk Andersen kan sætte flueben ved hvert eneste kriterium.

Kilde: Arbejdsskadestyrelsen

Godkendte skader

Eksempel 1

En mand var ansat i Dansk Flygtningehjælp og var i knapt et halvt år lagerbestyrer i Kosovo, hvor han var udsat for vold og mordtrusler. Han fik kort tid efter symptomer på en post-traumatisk belastningsreaktion. Sagen anerkendes, da lagerbestyreren har været udsat for trusler om vold og mordtrusler og havde grund til at tage truslerne alvorligt.

 

Eksempel 2

En mand havde gennem mange år arbejdet som fængselsfunktionær blandt andet i en arrest, hvor arbejdet var meget stressende, og hvor der forekom trusler, voldsepisoder og lignende. Efterfølgende var han ansat i et fængsel, hvor han var udsat for vold, håndgranat-angreb og skud med automatvåben. Han var derudover den første på stedet, da en indsat forsøgte at begå selvmord. Han fik stillet diagnosen post-traumatisk belastningsreaktion hos en speciallæge. Sagen anerkendes, da fængselsfunktionæren har været udsat for trusler om vold og vold samt exceptionelt svære psykiske påvirkninger i øvrigt.

 

Kilde: Arbejdsskadestyrelsen