Sådan beholder du dine dagpenge

9. maj 2010
Her de krav, du skal overholde for at modtage dagpenge

For at modtage dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Retten til dagpenge varer i to år. Hvis du får arbejde, men hurtigt bliver ledig og skal have dagpenge igen, fortsætter du med at bruge af de to år. Først efter et år i job optjener du ret til to nye år på dagpenge.

Det er din a-kasse, der afgør, om du har ret til dagpenge. Det gør den efter følgende formelle krav:

Du skal bo og opholde dig i Danmark og have meldt dig som ledig i dit jobcenter
Husk at sikre dig, at både jobcenter og a-kasse har din rigtige adresse.

Du skal senest hver 7. dag bekræfte din jobsøgning på jobnet.dk
Det sker på din personlige side på jobnet.dk. De syv dage gælder også for helligdage. Hvis du to gange ikke bekræfter din jobsøgning, mister du retten til dagpenge.

Skriv et cv, og læg det på jobnet.dk
Cv'et skal indeholde oplysninger om dine tidligere job, uddannelse og andet, som er vigtigt for dit arbejdsliv. Det skal godkendes af din a-kasse.

Du skal kunne overtage et arbejde med dags varsel
Hvis du er syg eller ude af landet, kan du ikke påbegynde et arbejde med dags varsel - og er derfor ikke til rådighed. Det samme er tilfældet, hvis du ikke har mulighed for at få dit barn passet.

Du skal søge alle slags job, du kan varetage
Det gælder også job, som er nye for dig. Ansøgningen kan ske både på skrift, over telefon eller ansigt til ansigt.

Du skal møde op til samtalerne
Du skal møde op og deltage i alle de møder, som din a-kasse indkalder dig til. Hvis du ikke møder, risikerer du at få karantæne som selvforskyldt ledig.

Du skal følge din jobplan 
Jobplanen laver du sammen med jobcenteret. Den beskriver de job, du sigter mod at få, og hvordan vil du få dem. Du er forpligtet til at deltage i de aktiviteter og tilbud, som er beskrevet heri.