Sådan afslører du chefens skjulte budskaber

13. mar 2010, 09:00
Chefer bruger et kodesprog, der afslører dine svagheder i det, der ligner en positiv skriftlig anbefaling. Sådan afkoder du det.

Både i linjerne og mellem linjerne i skriftlige anbefalinger fra arbejdsgivere står  en masse, som jobsøgende slet ikke er opmærksomme på.

Det fortæller Morten Højberg, der er direktør i vikar- og rekrutteringsbureauet Moment.

Læs også: Chok: Din chef afslører dig i anbefalingen

Avisen.dk har i samarbejde med Morten Højberg lavet en lille parlør, som kan hjælpe dig til at afkode hvilke positive vendinger i anbefalingen, der kan (læs: kan) være dig til ulempe.

17 positive-negative vendinger

1: Han favner meget bredt = Han specialiserer sig ikke.

2: Hun er i særdeleshed dygtig til at løse nicheopgaver = Hun specialiserer sig for meget i sekundære og ligegyldige opgaver.

3: Han er god og hurtig til at træffe beslutninger = Han er ikke tilstrækkelig velovervejet.

4: Han er lærenem, men ambitiøs = Hans faglige ballast er endnu ikke tilstrækkelig, men der er håb forude.

5: Hun er meget selvstændig i sin tilgang til alt arbejde = Hun vil eller kan ikke samarbejde.

6: Han møder regelmæssigt glad og veloplagt på job = Han er ofte fraværende eller uoplagt.

7: Hun inddrager med stort held andre i sit arbejde og sine beslutninger = Hun er hjælpeløs og magter ikke selv at løse opgaverne eller træffe selvstændige beslutninger.

8: Han er en ukuelig optimist = Han jubler for meget og påtager sig for mange opgaver.

9: Hun er dygtig til at anskue opgaver med en kritisk sans = Hun er pessimist.

10: Hun har udført alle opgaver, han er blevet stillet overfor = Hun har ikke egenhændigt påtaget sig opgaver og ansvar.

11: Han er utrolig vellidt blandt kollegaer = Han bruger for meget tid på at hyggesnakke med kollegaer.

12: Hun har altid bidraget til det gode humør i afdelingen = Hun har brugt for meget tid på at være sjov i stedet for at passe sit arbejde.

13: Han kaster sig med stor ildhu og engagement over enhver opgave = Han prioriterer ikke sin tid ordentligt, men bruger for mange kræfter og for lang tid på at nå målene.

14: Hun er grundig = Hun er langsom og ineffektiv.

15: Han er kreativ = Han er sjusket.

16: Ingen opgave er for stor til hende = Hun kender ikke sine egne begrænsninger, men lover for meget.

17: Hun er en sød og venlig sælger = Hun for venlig, ikke tilstrækkelig udfarende og derfor ikke god nok til at skaffe nye kunder.