Så meget må du sladre, før det koster jobbet

4. maj 2012
Du må ævle så meget du orker til din fagforening, men pas på med pressen, lyder det gode råd

I Aldi fyger det angiveligt med trusler om fyring, hvis kassedamer sladrer om de discount-vilkår, de arbejder under.

Avisen.dk har spurgt HK Handel, hvad der egentlig gælder af regler for, hvad man som ansat i en virksomhed må fortælle andre om sine arbejdsforhold.

1) Kan din chef forbyde dig at tale med din fagforening om dine arbejdsforhold?

Nej. Du har altid lov til at tale med din fagforening om dine arbejdsforhold.

Du har en grundlovssikret ret til at være organiseret i en fagforening og dermed også ret til at drøfte alle arbejdsmæssige problemer.

Hvis arbejdsgiveren forbyder dig at tale med din fagforening, så overtræder han foreningsfrihedsloven, og det kan komme til at koste ham dyrt i erstatning.

2) Hvor går grænsen for, hvad du må sige til din fagforening?

Der er ingen grænser for, hvad man gerne må tale med sin fagforening om.

Du har absolut frihed til at snakke med fagforeningen om alt, og denne frihed er beskyttet af foreningsfrihedsloven.[pagebreak]

3) Kan din chef forbyde dig at tale med pressen om forhold på din arbejdsplads?

Ja. Alle medarbejdere er omfattet af en loyalitetsforpligtelse.

Det betyder, at man til enhver tid skal være loyal over for sin arbejdsgiver. Man må heller ikke tale negativt om sin arbejdsplads over for kunder eller leverandører.

Hvis man gør det, kan arbejdsgiveren berettiget bortvise medarbejderen fra arbejdspladsen.

4) Hvad stiller du op, hvis chefen signalerer, at det kan koste dig jobbet, hvis du fortæller andre om dine arbejdsforhold?

Med Grundloven som udgangspunkt har man ret til at organisere sig. Derfor må en arbejdsgiver ikke true en ansat på baggrund af, at man er organiseret.

Det kaldes en organisationsfjendtlig handling, og det kan under ingen omstændigheder være gyldig grund til at opsige en medarbejder.

Hvis en fagforening påstår, at en opsigelse er på grund af organisationsfjendtlige forhold, så skal de kunne bevise det – helst med en skriftlig trussel fra arbejdsgiveren.

Det kan også være gennem vidner, men det er svært.

5) Hvad kan du gøre, hvis du bliver fyret, fordi du har "sladret" om dine arbejdsforhold - og hvad hvis det ikke er den officielle begrundelse?

Det er altid godt at kontakte fagforeningen, når du bliver fyret.

Så kan de drøfte mulighederne for at gøre indsigelse og eventuelt få fjernet opsigelsen.

De færreste ønsker dog at komme tilbage til et job, de er fyret fra, så typisk prøver fagforeningen at få en godtgørelse for usaglig opsigelse.

Det handler om beviser, og hvis det kan bevise, at fyringen er sket på baggrund af, at man har snakket med fagforeningen, så får man en stor erstatning – også selvom det ikke er begrundelsen i opsigelsen.

skjultitel

Hvis arbejdsgiveren forbyder dig at tale med din fagforening, så overtræder han foreningsfrihedsloven, og det kan komme til at koste ham dyrt i erstatning.

 

HK Handel