Så meget fri scorer I på babyen

22. okt 2009
Et år og seks måneders orlov. Det er hvad I tilsammen har ret til af fri, når I får en baby.

Hvis I har vundet i lotto og penge betyder lidt for jer, så har I faktisk ret til at holde fri i ca. et år og seks måneder tilsammen uden at chefen kan forhindre jer i det. Men I har ingen ret til penge i det sidste halve år, hverken løn eller dagpenge. Sådan er barselsorloven sat sammen:

  • Fire ugers graviditetsorlov. Kun til moren. Holdes inden fødslen. Kan ikke overføres til andre.
  • 14 ugers barselsorlov. Kun til moren. Kan ikke overføres til andre. Kan dog overføres til faren, hvis moren dør eller er så syg, at hun ikke kan passe barnet.
  • To ugers fædreorlov indenfor de første 14 uger efter fødslen. Kun til faren. Den kan ikke overføres til andre.
  • I har 32 ugers forældreorlov til faren og 32 uger til moren, dvs. ca. 14 måneder i alt. Orloven kan ikke overføres til andre. I kan afholde forældreorloven, så I begge har fri udmiddelbart efter morens barselsorlov på de 14 uger. Faren kan dog også vælge at lægge sine 32 uger allerede under morens barselsorlov på de 14 uger. I kan også lægge hver jeres 32 uger, så moren først holder sine og faren så holder sine 32 uger. Men I kan også afløse hinanden, så moren får ti uger fri, så faren, så moren igen osv. Men husk, at der ingen pauser bør være, hvor I begge arbejder, for så skal I pludselig til at bede chefen om lov.
  • I har ret til at forlænge forældreorloven med otte eller 14 uger hver, dog kun otte, hvis I er arbejdsløse. I kan altså nå op på i alt ca. to år og to måneders barsel dvs. 112 ugers fri tilsammen.
  • Ingen af jer behøver holde jeres orlov. I kan vælge at arbejde. Men som mor skal du holde to ugers orlov efter barnet er født.
  • Overenskomsten kan give jer bedre rettigheder. Tjek den.