Rygere får ny chance for erstatning

27. jul 2013, 06:00
Sag om arbejder på Eternitfabrikken i Aalborg får nu konsekvenser for andre rygere. Fremover vil det være muligt at få erstatning for sygdommen kronisk bronkitis og KOL, selvom den syge er ryger.

En eternit-arbejder fra Aalborg har banet vejen for andre rygere, der er blevet syge af at gå på arbejde.

Sidst i maj fik han ret i, at han var blevet syg - dels fordi han havde arbejdet med asbest, og dels fordi han havde røget for mange smøger.

Dommen får nu Arbejdsskadestyrelsen til at ændre praksis.

Hidtil har det været umuligt for rygere at få kompensation, hvis de er blevet syge af kronisk bronkitis eller KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, red.) på jobbet. Men det har dommen nu lavet om på.

"Folk, der har diagnoserne kronisk bronkitis og KOL, kan nu se frem til at få deres sag anerkendt, selvom de er storrygere, hvis altså den arbejdsmæssige belastning opfylder kravet på erhvervssygdomsfortegnelsen," siger Bettina Høyer Olsen, souschef i Arbejdsskadestyrelsen.

Fordi de to sygdomme er tæt forbundne med et stort forbrug af cigaretter, har myndighederne hidtil nægtet at udbetale erstatning personer, som mistænkte deres job for også at være skyld i rygerlungerne.

"Lige præcis i forhold til de to sygdomme er det medicinsk dokumenteret, at rygning medfører en meget stor risiko. Derfor er sagerne blevet afvist," forklarer souschefen.

Arbejdsskadestyrelsen genåbner nu et ukendt antal sager, hvor anmelderen lider af enten kronisk bronkitis eller KOL.

Trækker ned i erstatningen

Rygere med en af de to sygdomme skal dog ikke forvente at få skyhøje beløb i erstatning, selvom sygdommen er delvist arbejdsrelateret.

"Hvis der er konkurrerende sygdomme, der også har medvirket til, at du er blevet syg - for eksempel rygning - så trækker vi det fra i erstatningen. Arbejdsskadeloven er jo indrettet på den måde, at du kun kan kompenseres for den skade, der skyldes dit arbejdet," siger Bettina Høyer Olsen fra Arbejdsskadestyrelsen.

Arbejdsskadestyrelsen afgør på basis af et skøn, hvor stor en del af sygdommen der kan forklares via den syges arbejde, og hvor stor en del der kan forklares via rygning.

"Størrelsen på deres erstatning afhænger af, hvor mange cigaretter de har røget. Erstatningens størrelse bliver udregnet på basis af et medicinsk skøn, hvor vi tager stilling til, hvor stor en del af skaden, der skyldes rygning, og hvor stor en del, der skyldes et farligt arbejdsmiljø," forklarer souschefen.

I sagen om eternit-arbejderen fra Aalborg fik manden anerkendt arbejdsskaden, men fik ikke udbetalt en krone, fordi han havde røget for mange smøger.

Manden havde et cigaretforbrug bag sig, der i sundhedsfaglige termer kaldes 20 pakkeår. 10 pakkeår svarer til 40 cigaretter dagligt i fem år.

3F: Både godt og skidt

I fagforbundet 3F er der en del medlemmer, der ryger, så her tages sagen "meget alvorligt". Faktisk er det 3F, der har valgt at tage sagen om eternit-arbejderen igennem retssystemet.

"Vi er glade for, at Arbejdsskadestyrelsen nu ændrer praksis," siger Ulla Sørensen, politisk chef for 3F's juridiske sekretariat.

Men fagforbundet er utilfreds med, at eternitarbejderen ikke har fået nogen erstatning.

"Derfor har vi anket sagen til Landsretten. Vi mener, at den er principiel," forklarer Ulla Sørensen og tilføjer:

"Der bliver ikke noget til ham fra Aalborg, fordi Arbejdsskadestyrelsen på basis af retslægerådet mener, at mandens rygning er skyld i 90 procent af sygdommen, og arbejdet kun er skyld i 10 procent."

3F tolker loven sådan, at det er op til Arbejdsskadestyrelsen at bevise, hvor meget der skyldes henholdsvis cigaretter og asbest. Og det mener fagforbundet ikke, at styrelsen har gjort.

"Det er vigtigt for os at kæmpe rygernes sag. De skal kunne mærke - også i kroner og øre - at de har fået anerkendt deres arbejdsskade," mener Ulla Sørensen, politisk chef for 3F's juridiske sekretariat.

Er du nægtet erstatning?

Både 3F og Arbejdsskadestyrelsen opfordrer rygere, der har fået afvist deres arbejdsskadesager, til at henvende sig igen.

"Vi ved ikke præcist, hvor mange sager der skal genåbnes, men vi opfordrer folk til at kontakte os, hvis de har fået afvist en af de to sygdomme med begrundelsen rygning," siger Bettina Høyer Olsen fra Arbejdsskadestyrelsen.

Ifølge Danmarks Lungeforening lever 430.000 danskere med KOL, men kun halvdelen ved, at de er syge.