Rød redningsplan fastlåser ledige i ledighed

18. jun 2013, 06:00
Det skulle være en ren vindersag, men nu viser det sig, at regeringen straffer ledige med den ene hånd, mens de hjælper med den anden.

Nye ledige kommer til at betale dyrt for regeringens redning af udfaldstruede dagpengemodtagere.

Fremover skal arbejdsløse nemlig være ledige i mindst fire måneder, før de kan komme på de kurser efter eget valg, som ifølge en tidligere undersøgelse fra Rambøll hjælper op imod hver femte ledige i job.

"Det er helt grotesk," konstaterer FTF-formand Bente Sorgenfrey.

Sammen med Dansk Metal og Frie Funktionærer retter FTF, hovedorganisationen for 450.000 bl.a. sygeplejersker og lærere, nu en skarp kritik mod regeringen og Enhedslisten.

Ledige må gå og vente

De tre lønmodtagerorganisationer vurderer, at indgrebet - der skaffer penge til en forlængelse af den særlige uddannelsesydelse - direkte fastholder ledige i ledighed, fordi de bliver tvunget til at vente på de vigtige kurser.

"Hele systemet bliver ufleksibelt, fordi man ikke kommer igang, men bare går og venter på at komme i aktiverings- eller uddannelsestilbud. Og i den periode kvalificerer man sig jo ikke til at få et job," siger Bente Sorgenfrey.

Forsikringschef i Frie Funktionærer, Vivi Arnoldus, siger:

"Den her udskydelse af retten til selvvalgt uddannelse øger risikoen for, at ledige unødigt bliver fastholdt som ledige, fordi de må vente på at kunne tage en konkret efteruddannelse for at komme videre i job."

Hun giver som eksempel en kontorassistent, der mangler et kursus i lønbogføring for at kunne tiltræde et konkret job.

"Sådan en person må jo ifølge de nye regler gå og vente i fire måneder for at få lov at tilegne sig lige den her kompetence," forklarer Vivi Arnoldus.

Dansk Metal vurderer på baggrund af en ny analyse, at op imod 1.500 medlemmer årligt risikerer at blive tvunget i venteposition.

Frygter dårlig sagsbehandling

Direktøren for A-kassernes Samvirke, Verner Sand Kirk, deler bekymringen.

"Hvis kommunerne ikke anlægger en fornuftig praksis, så vil der kunne forekomme situationer, hvor folk lige mangler et konkret kursus, der kunne have givet arbejde, som de så ikke kan få," konstaterer han.

Verner Sand Kirk understreger, at jobcentrene er forpligtet til at give den nødvendige opkvalificering til ledige, der står et konkret job på hånden.

Enhedslisten lægger sig fladt ned

Enhedslisten bakker som eneste parti i Folketinget op om manøvren, der udskyder retten til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Arbejdsmarkedsordfører Christian Juhl erkender faren for at fastholde ledige i arbejdsløshedskøen.

"Man kan godt forestille sig nogle situationer, hvor den ledige bliver fastholdt i fire måneders ekstra ledighed," siger han og erkender videre:

"Jeg har ingen viden om, hvor stort omfang det har."

Men Christian Juhl fastholder, at alternativet er langt værre. Nemlig at tusindvis af ledige mister forsørgelsesgrundlaget.

Han opfordrer fagforeningerne til at hjælpe de ledige i uddannelse allerede inden de bliver ledige. Hvis man er igang med efteruddannelse, når man forlader sit job, bortfalder de fire måneders karantæne, forklarer han.

Ledige elsker selvvalgt uddannelse

Konsulentvirksomheden Rambøll udførte i 2011 en større evaluering af seks ugers selvvalgt uddannelse for Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Her kom det frem, at kurserne kan have en beskeden negativ effekt på lediges vej tilbage til arbejdsmarkedet, fordi de undlader at søge arbejde, imens de uddanner sig.

Ifølge samme undersøgelse fastslår et overvældende flertal af ledige dog selv, at kurserne har givet dem flere job at søge og har betydet, at de kom hurtigere tilbage i arbejde.

Mest markant er det dog, at tre ud af fire ledige erklærer sig helt eller delvist enige i, at kurset efter eget valg "har givet mig et personligt udbytte (fx øget selvtillid, engagement, nye interesser, tro på egne evner mv.)."

Over 40.000 ledige udnytter hvert år retten til selvvalgt uddannelse.

Seks ugers selvvalgt uddannelse
  • Alle ledige har ret til seks ugers uddannelse efter eget ønske.
  • I dag skal ledige afholde uddannelsen inden ni måneders ledighed. Unge dog inden seks måneder.
  • Regeringens besparelse betyder, at alle ledige skal være uden job i fire måneder, før de får ret til selv at vælge uddannelse efter eget ønske.

 

Kilde: folketinget.dk