Rigsrevision: Få styr på AMUsnyd nu Antorini

13. dec 2012, 10:00
Kun hver femte AMUskole har styr på kursusmillioner. Arbejdsmarkedsforsker kalder Rigsrevisionens kritik af Undervisningsministeriet et vink med en vognstang, som ministeren ikke kan ignorere.

Det er ikke kun fortidens borgerlige undervisningsministre, som får høvl af Rigsrevisionen for at sove på posten, mens der er foregået omfattende millionsvindel med tilskud til AMU-kurser.

Rigsrevisionen retter også flere kritikpunkter mod nuværende undervisningsminister Christine Antorini (S), som ellers flere gange har erklæret fuldt stop for fup og svindel med kursuskroner.

"Der er utilfredshed med, at ministeriet endnu ikke har taget hånd om det samlede tilsyn med området. Vi ser gerne, at ministeriet får fremskyndet den beslutning, så man får et fuldt og helt tilsyn," siger statsrevisor Mogens Jensen (S).

Ingen kontrol med A-kasser

Rigsrevisionens kulegravning sker som resultat af en række grove eksempler på svindel med offentlige tilskud i AMU-systemet, der koster knap to milliarder kroner årligt.

Konkret kritiserer Rigsrevisionen, at der fortsat ikke føres tilsyn med A-kassernes forvaltning af de 800-900 millioner kroner, som årligt ydes i tilskud til arbejdsgivere, der sender ansatte på AMU-kursus.

Rigsrevisionen kan samtidig konstatere, at kun 20 ud af 95 AMU-skoler fører tilsyn, som lever op til ministeriets anbefalinger.

Mest alvorligt betegner Rigsrevisionen det som"utilfredsstillende", at der halvandet år efter oprettelsen af en samlet kontrolenhed i form af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, endnu ikke er skabt en overordnet strategi for den fremtidige kontrol med AMU-millionerne.

Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen kalder Rigsrevisionens kritik "et vink med en vognstang" til Antorini.

"Det er et klart signal om, at hun skal koncentrere sig om andet end sin folkeskolereform. Det kan ikke vente til senere, når det kommer fra Rigsrevisionen. Det kræver akut handling, hvis hun skal undgå at blive lige så fedtet ind i det her rod som sine forgængere," siger professoren fra Aalborg Universitet.

Antorini lover akut handling

Rigsrevisionens kritik gør dog også indtryk på børne- og undervisningsministeren.

"Vi tager det dybt alvorligt, det er derfor, vi har strammet op på tilsynet, og det misbrug, der har været, er selvfølgelig helt uacceptabelt," siger Christine Antorini.

Den manglende tilsynsstrategi for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, som Rigsrevisionen efterlyser i stærke vendinger, er klar inden udgangen af december, lover ministeren.

"Der er ikke andet at sige, end at da styrelsen blev etableret, kom der så mange tilsynssager, at vi simpelt hen har prioriteret at få klaret dem først," siger hun.

Med hensyn til a-kasserne har ministeriet allerede taget kontakt til A-Kassernes Samvirke for at finde en model for kontrol.

"Vi har noteret os Rigsrevisionens anbefaling og vil fremover gå ind på stikprøvebasis og tage et tjek på a-kassernes administration," forklarer Christine Antorini.

I forhold til AMU-skolernes efterlevelse af ministeriets anbefalinger for kontrol af kursusaktiviteterne, erkender ministeren, at det indtil nu har været svært for skolerne at finde hoved og hale i reglerne.

"Nogen har jo kommet til at gøre noget, de ikke vidste, de ikke måtte, fordi der var uklare regler, og det er jo ikke rimeligt," siger hun.

I samarbejde med AMU-skolerne er ministeriet nu ved at udvikle en samlet dokumentationsvejledning til brug for skolernes kontrol.

Opgiver at kortlægge svindel

Undervisningsministeriet har behandlet ialt 126 sager siden 2009, hvor der var mistanke om brug af tilskud i strid med reglerne. 56 sager har medført en løftet pegefinger eller direkte krav om tilbagebetaling af tilskud.

Indtil videre er der krævet over 41 millioner kroner tilbage. Flere branchekendere har dog over for Avisen.dk vurderet, at ministeriet kun har haft fat i 'toppen af isbjerget'.

Derfor bad statsrevisorerne oprindeligt Rigsrevisionen om at kortlægge det samlede omfang af misbrug siden AMU-systemet start i 1960.

Men Rigsrevisionen har på grund af manglende dokumentation måttet opgive denne del af undersøgelsen.

I stedet er der foretaget 14 uanmeldte kontrolbesøg på nuværende AMU-skoler. Ét besøg udløste krav om tilbagebetaling af tilskud på cirka 110.000 kroner, mens der ved mange kurser blev konstateret, at eleverne var gået hjem før tid, selv om der var udbetalt tilskud til en hel kursusdag.

Det siger Rigsrevisionen
  • Systemet for tilskudsberettiget efteruddannelse - de såkaldte AMU-kurser - har gennem de seneste år været omdrejningspunkt for en lang række afsløringer af svindel og misbrug med de offentlige kursusmillioner.
  • I februar bad de politisk udpegede statsrevisorer Rigsrevisionen om at undersøge omfanget af svindel og ministeriets forvaltning af midlerne.
  • Rigsrevisionens rapport rummer en række konkrete kritikpunkter, som vedrører den nuværende forvaltning.
  • A-kasserne udbetaler VEU-godtgørelse til ca. 90 procent af alle kursister. Ministeriet for Børn og Undervisning har ikke ført tilsyn med a-kassernes udbetaling af VEU-godtgørelsen.
  • Der er altså fortsat ingen kontrol med hovedparten af VEU-godtgørelse.
  • Rigsrevisionen anbefaler, at ministeriet inddrager a-kassernes administration af VEU-godtgørelse i det fremtidige tilsyn.
  • Langt de fleste godkendte AMU-skoler oplyser, at de fører kontrol med deres AMU-kurser. Men ifølge Rigsrevisionens undersøgelse, er der kun 20 ud af 95 skoler, der har kontrolsystemer, som lever op til ministeriets anbefalinger.
  • Det betyder, at de fleste skoler efter Rigsrevisionens vurdering ikke systematisk og aktivt fører kontrol med, at deres kurser lever op til reglerne på området.
  • Rigsrevisionen finder det positivt, at ministeriet i 2011 oprettede Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen for at samle alle tilsynsopgaver på AMU-området og for at styrke indsatsen mod utilsigtet brug af AMU.
  • Ministeriet har dog 1½ år efter oprettelsen endnu ikke besluttet, hvordan styrelsen samlet skal føre tilsyn med området fremover. Det finder Rigsrevisionen utilfredsstillende.

 

Kilde: "Beretning til Statsrevisorerne om utilsigtet brug af AMU", december 2012