Resultatløn Lær om akkorder, provision og bonus

7. aug 2009

Hvis du er på akkord, bliver du lønnet efter, hvor meget du producerer, uanset hvor lang tid du bruger på det. Arbejdsgiveren måler din indsats, og så bliver du betalt ud fra det mål – hvor mange kg bær, du plukker, hvor mange biler, du lakerer osv.

Akkorder bliver ofte forhandlet på arbejdspladsen af din tillidsrepræsentant eller formanden for arbejdsholdet (sjakbajsen), men der er også eksempler på landsdækkende akkorder, der bliver forhandlet centralt af fagforening og arbejdsgivernes organisation. Akkorden kan både udgøre hele lønnen eller være et tillæg til en fast grundløn.

Provision er en slags akkord, hvor du får en del af den indtægt, du skaffer virksomheden.

Bonus er et beløb, du får udbetalt som belønning for et godt resultat, du eller hele din arbejdsplads har opnået. Det er ofte et engangsbeløb, som kommer for eksempel ved årsskiftet (kendt som julegratiale), men det kan også være en aftalt del af lønnen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Hvis du er offentlig ansat, er der mulighed for at lave en personlig aftale om resultatløn – altså at du bliver belønnet for at nå et aftalt resultat med dit arbejde.