20201211-151758-L-1920x1157we
- Jeg har været i politik lang tid nok til at vide, at man er dumdristig, hvis man garanterer noget, siger Peter Hummelgaard om ændrede vilkår for modregning. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Ressourceforløb: Stadig barske regler for modregning af syges invalidepension

12. dec 2020, 07:00
Den totale modregning for borgere i ressourceforløb bliver ikke ændret i fredagens aftale om ressourceforløb, men skal analyseres i et udvalg først. Til gengæld lover beskæftigelsesministeren, at en potentiel fremtidig lempelse også vil gælde borgere i jobafklaring.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) holdt, hvad han lovede.

Løftet om ændringer af de forhadte ressourceforløb inden årets udgang kunne nemlig indfries, da han og forligskredsen præsenterede en aftale fredag eftermiddag.

Men i aftalen indgår ikke ændringer af de kradse modregningsregler, der ifølge flere organisationer hver måned snyder tusindevis af borgere for den invalidepension, de selv har indbetalt til. I hvert fald i denne omgang.

LÆS OGSÅ: Venstre og SF: Syge borgeres invalidepension skal ikke modregnes 100 procent

Til gengæld skal der kigges nærmere på spørgsmålet om modregning i en analyse. Ligesom brancheorganisationen Forsikring & Pension inviteres til diskussioner med partierne bag førtids- og fleksjobsreformen.

- Det er altså en større sag, som vi ikke kunne løse i denne omgang med den tid, der var sat af. Det må afvente, at vi nedsætter et udvalg, der kommer med input til vores videre forhandlinger til foråret, siger Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen.

I løbet af efterårets forhandlinger har Venstre og SF ellers kæmpet for at ændre modregningen på 100 procent, der gør, at syge borgere i ressourceforløb ikke kan få udbetalt deres private invalidepension, uden at sende pengene videre til kommunen.

Minister: Ingen garantier, men anerkender absurditet

Som A4 Arbejdsliv tidligere har beskrevet, rammer modregningen tusindevis, der pludselig skal leve af en ressourceforløbsydelse på cirka 11.500 kroner om måneden, selvom langt størstedelen kommer fra sygedagpenge. Her er modregningen langt mildere, og man kan godt få udbetalt invaliderente. 

Det skete eksempelvis for den tidligere fabriksarbejder Janny Ladegaard, der blev fyret efter en ulykke gjorde hende ude af stand til at arbejde. 

LÆS OGSÅ: Enken Janny tæt på at miste huset efter ulykke: Kommunen snupper syges invalidepension

Arbejdsmarkedsforsikring for tabt arbejdsevne hjalp Janny Ladegaard med at betale huslejen, mens hun var på sygedagpenge, men da den nu 61-årige enke røg på ressourceforløbsydelse, begyndte udbetalingen at gå til komunnen i stedet. 

Peter Hummelgaard, kan du garantere de mennesker, der sidder derude og ikke kan få udbetalt deres invalidepension, at modregningen på et tidspunkt bliver sænket fra 100 procent?

- Jeg har været i politik lang tid nok til at vide, at man er dumdristig, hvis man garanterer noget. Det kræver jo for det første, at analysen peger på, at vi kan ændre det her uden at det skaber en masse utilsigtede konsekvenser og, at der er enighed omkring det, siger beskæftigelsesministeren og fortsætter:

- Men jeg vil sige, at fra regeringens side, deler vi grundlæggende opfattelsen af, at der en form for absurditet i, at hvis man får udbetalt sit forsikringsprodukt løbende, så er man stillet ringere, end hvis man får det udbetalt som et engangsbeløb.

Skal også gælde jobafklaringsforløb

Peter Hummelgaard refererer til en undtagelse i reglerne, der gør, at man godt kan få udbetalt et éngangsbeløb fra forsikringsselskabet, uden at det bliver modregnet.

Det er dog næsten umuligt at ramme det rigtigte beløb med en engangsudbetaling, når man ikke ved, om borgeren skal være i ressourceforløb i ét, tre eller flere år, har brancheorganisationen Forsikring & Pension påpeget.

Artiklen fortsætter under faktaboksen...

Her er hovedpunkterne fra aftalen

Ressourceforløb forkortes
Fremover vil ressourceforløb maksimalt vare tre år i modsætning til i dag, hvor de kan vare op til fem år. 

Seniorer skal ikke tvinges i ressourceforløb
Forligspartierne er enige om, at borgere med under 6 år til pensionsalderen ikke skal tilkendes ressourceforløb, medmindre de selv ønsker det.

Grænsen for frivlligt nej hæves fra 40 til 50
Personer mellem 40 og 50 år kan fremover sættes i mere end et ressourceforløb. Før kunne man sige nej til ressourceforløb nummer to, hvis man var fyldt 40. Dog kan den samlede varighed i ressourcerforløb ikke kan overstige 5 år med mindre borgeren selv ønsker det.

Ret til sundhedsfaglig rådgivning
Er man på ressourceforløb, får man ret til en sundhedskoordinator. Sundhedskoordinatoren kan rådgive i forhold til, hvorvidt et beskæftigelsesrettet
tilbud tager tilstrækkeligt hensyn til borgerens helbredsmæssige situation. 

Indsatsgaranti 
Indsatsen i forløbet skal ingangsættes hurtigt muligt og senest inden for seks måneder, så borgere ikke længere skal være i indholdsløse ressourceforløb. Udgangspunktet er, at borgeren skal have en jobrettet indsats.

Flere i virksomhedsrettede forløb
Borgere i ressourceforløb får ret til en jobformidler, som skal have konkret viden om det lokale arbejdsmarked. Jobformidleren skal skabe gode match mellem borger og virksomheder, så at flere borgere gennemfører virksomhedsforløb.

Fradrag for lønindtægter i ressourceforløbsydelsen
Modregningen i ressourceforløbsydelsen fjernes for indkomst under 14.965 kroner om månededen. For lønindtægter over det niveau, modregnes der stadig med 55 procent.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Netop de forskellige forsikringsordninger er noget af det, som partierne bag reformen nu skal undersæge nærmere. Venstre vil dog fortsat arbejde for at sænke modregningen, fortæller beskæftigelsesordføreren.

- Jeg håber, og vil arbejde på, at vi får lavet en mindre modregning. Men jeg vil gerne blive klogere på hele problemstillingen, således at vi kan sikre os, at der fortsat er et incitament til at forsikre sig mod, at man eksempelvis kommer ud for en ulykke, siger Hans Andersen (V), der glæder sig over, at modregningen på lønindkomst op til cirka 15.000 kroner om måneden er fjernet.

Der er også en anden årsag til, at spørgsmålet er blevet udskudt. Ressourceforløbsydelsen - og dens modregning - gælder nemlig også i jobafklaringsforløb, men de forløb ligger under sygedagpengeområdet, som en anden kreds af partier skal forhandle næste år.

LÆS OGSÅ: Kritik af "uambitiøs" aftale om ressourceforløb: - Syge og sårbare havde fortjent større julegave

Men bliver forligskredsen bag ressourceforløb enige om at lempe på reglerne, kan borgere i jobafklaring også godt glæde sig, slår Peter Hummelgaard fast.

- Det følger jo hinanden. Det er klart, at hvis vi beslutter os for at ændre i modregningsreglerne, så vil det jo også gøre sig gældende på andre områder. Det er også derfor, vi er blevet enige om, at det er en lidt større beslutning at træffe end i disse forhandlinger, siger beskæftigelsesministeren.