I december sidste år blev lederen af Storstrøms Fængsel, institutionschef Michael Gjørup, fritaget for tjeneste, fordi der var mistanke om "uregelmæssigheder i Kriminalforsorgens indkøbspraksis". Nu er han renset for mistanke og kan vende tilbage til jobbet.(Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Renset fængselschef kan vende tilbage til sit job

19. maj 2020, 19:23
I december blev lederen af Storstrøms Fængsel sendt hjem på grund af mulige uregelmæssigheder omkring indkøb.

Lederen af Storstrøm Fængsel, institutionschef Michael Fønss Gjørup, kan nu vende tilbage til sit job efter at have været midlertidigt fritaget for tjeneste siden december sidste år.

Det skriver det regionale medie folketidende.dk.

Michael Fønss Gjørupblev i december midlertidigt fritaget for tjeneste på grund af mulige uregelmæssigheder i Kriminalforsorgens indkøbspraksis, oplyste Kriminalforsorgen dengang.

I foråret sidste år bad Kriminalforsorgen revisionsfirmaet BDO om at undersøge Kriminalforsorgens indkøbspraksis.

Desuden skulle det undersøges, om der var personlige relationer mellem medarbejdere i Kriminalforsorgen og en bestemt leverandør.

Undersøgelsens foreløbige resultater rejste tvivl om, hvorvidt alt var gået efter bogen.

Den 19. december blev Gjørup fritaget for tjeneste, mens politiet og Kriminalforsorgen undersøgte sagen.

Sagen går tilbage til efteråret 2018. Her satte Kriminalforsorgen og Justitsministeriet gang i en revisionsundersøgelse af udbuds- og indkøbspraksis på sikringsområdet.

Det skete, efter at Kriminalforsorgen havde annulleret et større offentligt udbud på det sikringstekniske område.

En mulig byder klagede over, at reglerne ikke var overholdt.

Klageren mente også, at Kriminalforsorgens hidtidige indkøbspraksis skulle undersøges. Desuden mente klageren, at medarbejdere i forsorgen kunne have personlige relationer til en leverandør af sikringssystemer.

Politiet er nu færdig med sine undersøgelser. Konklusionen lyder, at der ikke er "en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart". Det skriver Kriminalforsorgen i en pressemeddelelse tirsdag.

Politiets afgørelse og sagens oplysninger i øvrigt får Kriminalforsorgen til at konkludere, at der ikke er grundlag for disciplinære sanktioner mod Gjørup.

- Det er derfor besluttet, at vedkommende kan genindtræde i sin stilling, lyder det i pressemeddelelsen.

/ritzau/