Rengøringsansatte skal tænke smerterne væk

29. jun 2011, 22:45
Ny forskning: Mental og fysisk træning kan afhjælpe smerter på jobbet. Administrerende direktør for ISS Danmark, Maarten van Engeland, kalder resultaterne spændende. ISS er klar til at se på, hvordan rengøringsansatte kan få lov til at træne i arbejdstiden, lyder det.

Målrettet fysisk og mental træning kan lindre og afhjælpe de smerter, som tusindvis af rengøringsansatte trækkes med, fordi kroppen mørbankes af de evindelige skub og træk, der kendetegner rengøringsjobbet.

Det viser et nyt dansk forskningsprojekt.

”De fysiske krav i rengøringsarbejdet fordrer, at man har en kapacitet, hvor man kan tåle høj fysisk belastning. Derfor ligger der en væsentlig opgave i at hjælpe rengøringspersonale til at modstå den fysiske udfordring, og de smerter, der ofte følger med jobbet,” siger Marie Birk Jørgensen, der er forsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Hun har netop afsluttet en omfattende ph.d-afhandling om smerter hos rengøringsassistenter.

I forbindelse med forskningen gennemførte ni danske rengøringsvirksomheder et etårigt sundhedsfremmende projekt for de ansatte. Det indebar både fysisk træning og mentaltræning i kampen mod smerterne.

Kroniske smerter forsvandt

For deltagere, der gennemførte det fysiske program med tre gange 20 minutters træning om ugen, kunne man spore store fremskridt.

Både muskelstyrken og koordinationsevnen blev forbedret. Begge dele er vigtige for at undgå smerter, når man arbejder med rengøring.

Effekten var særlig stor hos rengøringspersonale, der led af kroniske smerter – det vil sige, at de havde smerter mere end 30 dage om året.

”Denne gruppe havde en markant behandlingseffekt af træningen. 27 procent opnåede en behandlingseffekt og forbedring i smerten, så smerterne ikke længere kunne betragtes som kroniske,” siger Marie Birk Jørgensen.

Dette galt kun ti procent i kontrolgruppen, hvilket betyder, at effekten er høj, slår hun fast.

Smerterne kunne tænkes væk

Derudover viste undersøgelsen også, at man kan tænke smerterne mindre.

”Vi lavede tanketræning, der handlede om, hvilke tanker man havde om smerter og hvilken måde man håndterede dem på,” siger Marie Birk Jørgensen.

Under trænings-sessionerne lærte rengøringsassistenterne at fortolke de smerter, de oplevede. Om der var tale om farlige eller ufarlige smerter. Det er vigtigt, forklarer Marie Birk Jørgensen:

”Når man kan afkode, hvilken type smerter man oplever, vil man generelt have mindre angst for sine smerter. Derved bliver man bedre til at tackle dem, når de er der, og bevæge sig i forhold til sine smerter, hvilket er vigtigt, fordi man hurtigt kommer til at bruge kroppen forkert, når det gør ondt,” siger hun.

De, der deltog i tanketræningen, oplevede også en positiv effekt, omend mindre end ved den fysiske træning.

”Forbedringen kunne typisk opleves på sådan noget som, at man bedre kunne lege med sine børn, fordi man turde bruge sin krop," siger Marie Birk Jørgensen, der mere generelt ser, at den mentale træning har potentiale til at øge livskvaliteten hos rengøringsansatte med smerter.

Arbejdsgiveren skal på banen

Med afsæt i sin forskning peger hun på, at arbejdsgiverne skal ind i kampen mod smerterne:

”Når man har et job, der er så fysisk krævende, bør det næsten være en del af jobbeskrivelsen at opbygge ressourcer til at håndtere arbejdsopgaverne og takle smerter. Her er det oplagt, at arbejdsgiveren sørger for, at der afsættes tid til, at rengøringspersonalet kan opbygge deres kapacitet til at håndtere såvel fysiske arbejdskrav som smerter.”

ISS: Vi er klar til at gøre vores del!

Administrerende direktør for ISS Danmark, Maarten van Engeland, er bekendt med den nye forskning, som han kalder "spændende". Den viser, at det er muligt at forbygge nedslidning ved gøre en forebyggende og en aktiv indsats, siger han:

”Det betyder, at man ikke bare skal acceptere, at man har ledsmerter, men at man rent faktisk kan gøre noget ved det.”

Og ISS er klar til at give rengøringspersonale mulighed for at træne inden for arbejdstiden. 

”Arbejdsmiljø står højt på vores dagsorden. Vi gør ufatteligt meget for at forbygge nedslidning. Så vi er absolut positivt indstillede over for, at man kunne indføre en tid i løbet af arbejdsdagen til at sikre, at man kan gøre det (træne, red.). Men så synes jeg, at det er noget, der skal aftales mellem arbejdsmarkedets parter. Således at det er noget, som hele branchen går ind og afsætter den nødvendige tid,” siger Maarten van Engeland.