Tobias Zander Haug og resten af hans murersjak efterlyste i marts mere coronasikkerhed på byggepladsen. Foto: Privat

Arbejdsgivere om nyt udspil: 'Tiden er ikke til mere bureaukrati og omkostninger for virksomhederne'

15. jun 2020, 22:30
Mens Fagbevægelsens Hovedorganisation er positiv, er arbejdsgivere og Socialdemokratiet skeptiske over for Enhedslistens udspil om en corona-taskforce, der skal hjælpe Arbejdstilsynet. Forslaget vil koste virksomhederne dyrt, mener arbejdsgiverne.

Enhedslistens forslag om at etablere en corona-taskforce med sundhedsfaglige personer får en blandet modtagelse.

Mens Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Lederne og Socialdemokratiet er yderst skeptiske, er fagbevægelsen mere positivt indstillet.

- Enhedslistens forslag lyder rigtig positivt. Vi kan sagtens se en model for os, hvor Arbejdstilsynet får hjælp til at komme ud på arbejdspladserne og have fokus på, at coronaretningslinjerne bliver efterlevet. Vi vil gerne drøfte forslaget videre, siger Morten Skov Christiansen, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

LÆS OGSÅ: Corona-udspil: Sundhedspersoner og ansatte i jobcentre skal føre tilsyn for Arbejdstilsynet

Regeringens støtteparti foreslår i et nyt udspil, at Arbejdstilsynet får tilført flere muskler det næste halve år, så tilsynet både har ressourcer til at løfte den almindelige tilsynsindsats og det særlige coronatilsyn, som fortsætter på ubestemt tid.

Konkret vil Enhedslisten have etableret en corona-taskforce med minimum 100 sundhedsfaglige personer, som skal hjælpe Arbejdstilsynet med at føre tilsyn og vejlede arbejdspladser om smitteforebyggelse i forbindelse med coronavirus.

Alternativt skal ansatte på landets jobcentre træde til og hjælpe Arbejdstilsynet med tilsynsindsatsen, mens såkaldte corona-arbejdsspottere skal tippe taskforcen om arbejdspladser, der ikke overholder retningslinjerne om afstandskrav og hygiejne.

DA: Vil koste virksomheder dyrt

Modsat FH mener DA, at Enhedslistens forslag er helt på månen. DA, FH og Lederne er repræsenteret i regeringens taskforce, der har fokus på arbejdsmiljø og coronasmitte.

- DA diskuterer selvfølgelig alle forslag, der kommer på bordet i taskforcen. Men jeg kan allerede nu sige, at det her forslag er den forkerte vej at gå i DA’s optik. De danske virksomheder kæmper lige nu en overlevelseskamp. Nogle må fyre for at overleve. Andre klarer det slet ikke. Tiden er ikke til mere bureaukrati og flere omkostninger på virksomhederne, som vil være den direkte konsekvens af Enhedslistens forslag, siger DA’s arbejdsmiljøchef, Christina Sode Haslund, og slår fast:

- I det hele taget bygger Enhedslistens forslag på en fuldstændig forkert præmis om, at virksomhederne skal kigges over skulderen, hvis ikke det gode arbejdsmiljø skal forsvinde. Sådan er virkeligheden jo slet ikke. Virksomhederne arbejder hver dag sammen med medarbejderne - og ekstra intensivt i denne coronatid - for et trygt, sundt og sikkert arbejdsmiljø. Og det gør de også, selvom der ikke kommer en tilsynsførende på besøg.

LÆS OGSÅ: Danmarkskort over coronapåbud: Urene hænder på apotek, frokost i firmabil og mundbind brugt til flere patienter

Også arbejdsmiljøchef i Lederne Lars Andersen vender tomlen nedad til udspillet. Ansvaret for arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne ligger hos arbejdsgiverne i samarbejde med lederne og medarbejderne, ikke hos kontrolmyndigheder, mener han.

- Nu har jeg ikke set deres udspil. Men grundlæggende har jeg tillid til, at Arbejdstilsynet med de eksisterende ressourcer kan prioritere indsatsen omkring coronasikkerhed på arbejdspladserne.

- Sundheds- og plejesektoren er i forvejen vant til at håndtere problemstillinger om smitte. Jeg siger ikke, at der ikke har været problemer ude på arbejdspladserne. Det har der åbenlyst været i forhold til mangel på personlige værnemidler. Men det er mit indtryk, at arbejdspladserne langt hen ad vejen har lavet en kæmpe indsats med at håndtere retningslinjer og coronasikkerhed for de ansatte, siger Lars Andersen.

Fagbevægelsen foreslår rejsehold

Heller ikke regeringspartiet Socialdemokratiet har varme tanker om Enhedslistens arbejdsmiljøudspil.

- Jeg synes godt nok, at deres forslag er overkill. Hvis man skal ansætte 100 mennesker og først forklare dem, hvordan de skal føre tilsyn, så er vi langt henne i forløbet, og så vil det være gode spildte kræfter. Nu arbejder Arbejdstilsynet på normal vis igen, og jeg forventer, at deres egne konsulenter vil være i stand til at løfte opgaven med de forskellige tilsynsindsatser, siger Lennart Damsbo-Andersen (S), medlem af Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

LÆS OGSÅ: Minister-notat: Sådan bremser covid-19 tidsplanen for ny arbejdsmiljølov

Overvejelser om at give Arbejdstilsynet flere vitaminer i forbindelse med genåbningen af arbejdsmarkedet ligger ikke fjernt fra FH's ønsker.

I stedet for en taskforce med sundhedsfaglig ekspertise har FH foreslået, at der etableres et rejsehold med konsulenter, der skal vejlede om smitteforebyggelse og understøtte arbejdspladsernes arbejdsmiljøindsats.

- Vi har brug for, at arbejdspladserne overholder coronaretningslinjerne. Vi kan forstå ud fra vores medlemmers tilbagemeldinger og fra lokale fagforeninger, at det ikke er alle steder, hvor man er lige gode til at overholde dem. Vi mener godt, at Arbejdstilsynet kan få hjælp i denne tid, men det må være myndighedernes opgave at finde de rette personer til at løfte opgaven, fastslår Morten Skov Christiansen.

Corona-hjælp til Arbejdstilsynet

Enhedslisten foreslår, at:

  • Der oprettes en corona-taskforce under Arbejdstilsynet. Det skal bestå af minimum 100 nye ansatte med sundhedsfaglige kompetencer. Taskforcen skal indtil udgangen af 2020 udøve tilsyn og vejledning med Arbejdstilsynets beføjelser på arbejdspladserne med fokus på smitteforebyggelse og overholdelse af myndighedernes retningslinjer.
  • Ansatte i landets jobcentre alternativt kan hjælpe med at føre kontrol og følge op på regler.
  • Der oprettes et frivilligt netværk af corona-arbejdspladsspottere på kommunalt plan. Spotterne kan eksempelvis være fra kommunen, fagbevægelsen eller arbejdsmiljørepræsentanter, som kan hjælpe Arbejdstilsynets corona-taskforce hen til virksomheder, som har brug for tilsyn og vejledning.

Finansiering:

  • Udgifter til nye ansatte: 25 millioner kroner
  • Administration: 5 millioner kroner
  • Enhedslisten forventer, at en stor del af indsatsen er selvfinansierende fra indtægter, man får ind fra bøder for manglende overholdelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer og gebyrer.