20200610-124439-L-1920x1280we
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Kæmpe landvinding for psykisk arbejdsmiljø: Her er de første reaktioner

30. sep 2020, 15:00
Der er jubel hele vejen rundt fra topprofiler på arbejdsmiljøområdet, efter at den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø onsdag faldt på plads.

Historisk.

Sådan lyder en af kommentarerne fra landets topprofiler på arbejdsmiljøområdet, efter at den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø onsdag blev til virkelighed.

A4 Arbejdsmiljø har samlet en række reaktioner, efter at den nye landvinding i kampen for et bedre psykisk arbejdsmiljø i Danmark blev en realitet.


Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

- Det er første gang, at vi samler reglerne for det psykiske arbejdsmiljø ét sted. Det gør det lettere for både arbejdsgivere og medarbejdere at forstå, hvilke krav vi stiller til det psykiske arbejdsmiljø. Jeg glæder mig meget over, at vi nu står med en bekendtgørelse, som alle parter bakker op om. Det er vigtigt med fælles fodslag og et vigtigt første skridt i den rigtige retning.

- Vi vil i regeringen fortsat have fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og derfor glæder jeg mig også til de kommende forhandlinger med arbejdsmarkedets parter og Folketingets partier om nye nationale arbejdsmiljømål, ligesom Arbejdstilsynet fortsat vil have særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø i udsatte brancher, siger ministeren.


Foto: Pressefoto/FH

Morten Skov Christiansen, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

- Det er historisk, at vi i Danmark nu for første gang får en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Ingen er tjent med, at ansatte bliver syge eller nedslidte på grund af belastninger i det psykiske arbejdsmiljø, og jeg glæder mig over den brede opbakning til bekendtgørelsen. Vi har brug for i fællesskab at styrke forebyggelsen i det psykiske arbejdsmiljø.

- Det kan bekendtgørelsen bidrage til, fordi den tydeliggør, hvilke forhold i arbejdet man især skal rette forebyggelsen mod. Det er rigtig godt for lønmodtagerne, og bekendtgørelsen udgør et vigtigt fundament for at sikre reel ligestilling mellem det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, siger FH-næstformanden.


Foto: Pressefoto/DA

Pernille Knudsen, vicedirektør i Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

- Sunde medarbejdere giver sunde virksomheder, og et godt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt for begge parter. Den nye bekendtgørelse sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø og skaber klarhed om de regler, der findes på området.

- Forhåbentlig kan bekendtgørelsen også være med til at forme et fælles sprog for, hvordan vi taler om emnet. Bekendtgørelsen bakkes op af både myndigheder og arbejdsmarkedets parter og er endnu et bevis på, hvor vigtigt det er at værne om det unikke samarbejde, vi har i Danmark på arbejdsmiljøområdet, siger Pernille Knudsen.


Foto: Pressefoto/KL

Kristian Heunicke, direktør i Kommunernes Landsforening (KL)

- Det gode arbejdsmiljø skabes hver eneste dag på den enkelte arbejdsplads gennem samarbejdet om kerneopgaven mellem ledere og medarbejdere og mellem kollegaerne indbyrdes. Med den nye bekendtgørelse er reglerne om psykisk arbejdsmiljø nu samlet ét sted, og landets arbejdspladser får dermed et godt fundament for at fortsætte og udvikle samarbejdet om det psykiske arbejdsmiljø, forklarer KL-direktøren.


Foto: Pressefoto/Akademikerne

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

- Vi er virkelig glade for, at vi nu i Danmark får en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Bekendtgørelsen er en nyskabelse på det danske arbejdsmarked og et vigtigt redskab i indsatsen mod de stressudfordringer, som det er så afgørende at få taget et ordentlig livtag med. Bekendtgørelsen vil hjælpe med at give arbejdspladserne et overblik over, hvor og hvordan der kan sættes ind for at forebygge de belastninger i det psykiske arbejdsmiljø, som fører til stress, siger Lars Qvistgaard.


Foto: Pressefoto/HK

Anja C. Jensen, næstformand i HK Privat

- Det er et kæmpe og utroligt vigtigt skridt i den rigtige retning. Vi har længe efterlyst klar lovgivning omkring det psykiske arbejdsmiljø, og nu får vi endelig en samlet bekendtgørelse, der slår fast, at det psykiske arbejdsmiljø bør stå lige så højt på arbejdsgivers dagsorden, som det fysiske. Særligt i kampen mod stress bliver bekendtgørelsen helt central, siger Anja C. Jensen og tilføjer:

- Men vi er langt fra færdige med at sætte det psykiske arbejdsmiljø under lup, og jeg glæder mig til drøftelser om eksempelvis muligheden for at få bedre beskyttelse af medarbejdere, der rejser arbejdsmiljøsager, godtgørelser for dårligt arbejdsmiljø og ikke mindst et klarere dokumentationsansvar for arbejdsgiver, skrevet ind i Arbejdsmiljøloven.

Psykisk bekendtgørelse

Bekendtgørelsen samler eksisterende lovgivning om psykiske forhold, så reglerne bliver tydeligere for både arbejdsgivere og medarbejdere.

Med bekendtgørelsen kommer det til at stå mere klart, hvad der lægges vægt på i forhold til bl.a. uklare og modstridende krav i arbejdet, stor arbejdsmængde og tidspres eller krænkende handlinger som eksempelvis mobning og seksuel chikane.

Arbejdstilsynet vil supplere bekendtgørelsen med tre nye vejledninger til virksomhederne om stor arbejdsmængde og tidspres, uklare krav og modstridende krav i arbejdet, samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker, skriver Beskæftigelsesministeriet på sin hjemmeside.

Bekendtgørelsen er en del af indholdet i den store politiske arbejdsmiljøaftale fra 2019. Den træder officielt i kraft den 1. november 2020.