Tæt på verden: Råvaredollars styrer ikke Afrikas lande

4. nov 2013, 12:32
Valutafonden udpeger en række lande, der ikke har olie, og som klarer sig godt. De er dog alle fattige og modtager bistand.

Råvarer er en stor del af business ud af Afrika, men det er ikke hele historien bag en del landes sunde økonomiske fremfærd. Nogle lande har fået bedre styr på deres statslige forhold uden at støtte sig til råvare-dollars.

Valutafonden forudsiger i sin nye 2013 analyse for udsigterne for Afrika, at regionens økonomi vil vokse 5 procent i år og seks næste år. Kontinenter har således klaret sig godt og solidt mens flere nye, stærke økonomier (emerging markets) halter derudaf efter flere års vækst.

Sunde beslutninger

Lederen af IMF's Afrika-kontor, Antoinette Sayeh, fremhæver sunde makroøkonomiske beslutninger, robust efterspørgsel på hjemmemarkederne, investeringer i infrastruktur og produktiv kapacitet.

Farerne kommer udefra gennem svagere eksport markeder og lavere råvarerpriser. Imidlertid vil lavere priser ikke afspore væksten for regionen men naturligvis påvirke enkelte lande noget, mener Antoinette Sayeh.

I Afrikas 45 lande syd for Sahara henter omkring halvdelen en fjerdedel af deres fra salg af råvarer. Kina er en superstor investor og aftager af alle mulige naturlige ressourcer, som afrikanske lande producerer. Handelen er nu oppe på en værdi af 200 milliarder dollar alene med Kina.

Råvarer ikke alt

Ud for kysten af Mozambique og Tanzania er der fundet særdeles store forekomster af naturgas, der bliver udviklet nu. Burkina Faso er kommet godt i gang med en produktion af guld. Rwanda pukler løs med sin gode kaffe. Så råvarereksport fra flere lande vil stige.

Men det er forkert at tro, at regionens robuste vækst siden midten af 1990'erne alene skyldes råvarepriser, mener hun. Faktisk er der adskillige fattige afrikanske lande, der uden olie og gas og andre råvarer har fastholdt høj vækst i flere år.

Tidsskriftet Economist har valgt at fokusere på den del af IMF-rapporten, der viser at otte ud af de 12  hurtigst voksende økonomier overhovedet ikke var afhængige af råvarer. Disse lande gik hurtigere frem end olie-økonomierne i regionen.

Gode præstationer

Lande med mindst 5 procent vækst de seneste 15 år kombineret med  stigende personlige indkomster i befolkningen var Burkina Faso, Etiopien, Mozambique, Rwanda, Tanzania og Uganda. Fælles for dem er, at de alle er fattige.

Årsagen til disse landes sunde vækst var god og stabil økonomisk politik, de har styr på statslige udgifter og holder inflationen nede. I Tanzanias tilfælde er man blevet god til at håndtere skatter. Landene skal være mindre korrupte, have bedre uddannede offentligt ansatte, rimelige regulativer og mere stabilt politisk liv, mener Verdensbanken.

Andre faktorer i disse fattige landes positive fremfærd er mere international bistand i form af gaver, billige lån og gældssanering plus større direkte udenlandske investeringer. Som følge af investeringer fra udlandet har der været overskud til bedre uddannelse og infrastruktur.

Tæt på verden

Journalist, Dan Larsen, verdensnyt.dk, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.