Rådmand: Sådan skar vi 96 mio. på småbørn

30. okt 2013, 11:23
Aarhus Kommune skulle have brugt 95,5 millioner mere i 2012, for at ramme niveauet per barn i 2009. Rådmand Kristian Würtz S erkender, at det mærkes på serviceniveauet, men det går ikke ud over børnene, siger han.

Du kan ikke spare 95,5 millioner kroner på børnehaver og vuggestuer, uden at det kan mærkes.

Det erkender rådmanden for Børn og Unge i Aarhus Kommune blankt.

”Det giver ikke mening at nægte, at de reduktioner, der har været, også har betydning for serviceniveauet,” siger Kristian Würtz (S).

”Når det er sagt, kan man ikke lave en én til én sammenligning mellem udgiften per barn og så serviceniveauet,” fortsætter han.

En ny analyse viser, at kommunerne bruger væsentligt mindre per barn i daginstitutionerne i 2012 end de gjorde i 2009.

Svært at måle

Samlet taler vi om 1,3 milliarder kroner mindre. I Smilets By skulle de bruge 95,5 millioner kroner, for at komme op på niveauet før sidste kommunalvalgsperiode.

”Det er svært at måle ud på centimeter. Men alt andet lige, så er der færre penge per barn til at fordele,” siger Kristian Würtz.

Analysen tager højde for ændringer i børnetallet, så hvorfor har I brugt mindre?

”Vi har i høj grad sparet på ledelse og organisering. Vi har fået et betydeligt mindre sygefravær i de seneste år. Det er jo også noget, der koster færre penge uden at ramme serviceniveauet. Så er der effektiviseringer på indkøb og digitalisering.”

Vender hver en krone

Så hvis jeg spørger en forældreorganisation i Aarhus, om der er blevet længere mellem pædagogerne i Aarhus, så vil de svare nej, men at de har fået mindre og mere effektiv ledelse?

”Nej. Det, jeg siger, er, at jeg også tror, at oplevelsen er, at man i højere grad en tidligere vender hver krone, inden man bruger den. Det synes jeg, er det eneste reelle at sige. Der har været en økonomisk krise, som også har givet besparelser på børneområdet.”

Hvad ville de helt præcist sige om antallet af pædagoger?

”Vi spørger selv forældrene i vores forældreundersøgelse. Der kan vi se, at der er en stor tilfredshed med servicen. Men jeg er sikker på, at hvis du spurgte forældrene, om de gerne så, at vi investerede flere penge i børneområdet, så ville de gerne have det. Det så jeg også gerne.”

Flere børn i Århus

Organisationerne advarer om, at det går ud over børnenes udviklings- og læringsmuligheder. Kan man bruge 95,5 millioner kroner mindre, uden at det går ud over børnene?

”Det har vi gjort Aarhus. Jeg mener, at vi har lykkes med at finde rigtig mange penge i besparelser på organisering, på lavere sygefravær og bedre pladsudnyttelse,” siger Kristian Würtz.

”En meget vigtigt ting at få med er, at der bliver flere børn i Aarhus. Og det er altså billigere at passe barn nummer 11 end barn nummer 10 og især nummer et. Man kan komme langt med at udnytte kapaciteten bedre uden at ramme det enkelte barn,” siger Kristian Würtz.