Rådighed og aktivering Det skal du vide

7. aug 2009

At stå til rådighed betyder, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du får dagpenge. Det er din a-kasse, der afgør, om du står til rådighed.

For at stå til rådighed er der en række formelle krav, du skal opfylde:

•    Du skal bo og opholde dig i Danmark og have meldt dig som ledig i dit jobcenter:
Husk at det er dit ansvar at sikre, at dit jobcenter og din a-kassen har din rigtige adresse.

•    Du skal senest hver 7. dag bekræfte din jobsøgning på jobnet.dk:
Det sker på din personlige side under jobnet.dk. De syv dage gælder også, hvis der er helligdage imellem. Hvis du to gange ikke bekræfter din jobsøgning, mister du retten til dagpenge (link).

•    Du skal lave et CV og lægge det på jobnet.dk:
CV’et skal være færdigt og godkendt af din a-kasse. I CV’et skal der stå oplysninger om dine tidligere job, uddannelse og andet, som er vigtigt for dit arbejdsliv. Din a-kasse og dit jobcenter skal have adgang til dit CV.

•    Du skal kunne overtage et arbejde med dags varsel:
Hvis du er syg eller bortrejst, kan du ikke påbegynde et arbejde med dags varsel. Så står du ikke til rådighed. Du står heller ikke til rådighed, hvis du ikke har mulighed for at få dit barn passet.

•    Du skal søge alle de job, du kan varetage:
Du skal søge alle de job, du kan varetage. Det gælder også job, som er nye for dig. Du kan enten sende en jobansøgning eller henvende dig personligt eller pr. telefon. Du skal gøre det, der er normalt for den type job.

•    Du skal møde op, når du bliver indkaldt til samtale i din a-kasse:
Du skal møde op og deltage i alle de møder, som din a-kasse indkalder dig til. Hvis du ikke møder op og svarer på spørgsmål om din jobsøgning og dine jobtilbud, risikerer du at få karantæne som selvforskyldt ledig.

•    Du skal deltage i de aktiviteter og tilbud, som følger af din jobplan

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her