R: Kernen er samarbejdet mellem S og R

21. okt 2008
Den radikale gruppe blev på et flere timer langt møde enig om at afsværge blokpolitikken og holde alle døre åbne efter et valg.

 

De radikale ønsker en midterregering, der kan samarbejde bredt og føre en troværdig, ansvarlig økonomisk politik. Kernen i det projekt er et samarbejde mellem Socialdemokraterne og Radikale Venstre, som ikke betyder udelukkelse af nogen andre partier.

Det var den formulering af begrundelsen for at pege på den socialdemokratiske partiformand, Helle Thorning-Schmidt, som den radikale folketingsgruppe tirsdag nåede frem til på et møde på Christiansborg, der strakte sig over to en halv time.

Mødet var det første efter, at Simon Emil Ammitzbøll har forladt gruppen, og i mellemtiden havde den politiske leder, Margrethe Vestager, åbnet for deltagelse i en regering, hvor også SF var med.

Det havde for nogen gruppemedlemmer ledt tanken hen på radikal deltagelse blokpolitik, og derfor havde gruppen ifølge en af kritikerne, Morten Helveg Petersen, en god og grundig debat, hvor mange fik lejlighed til at kloge sig på partiets placering.

Enden blev, at Margrethe Vestager på et improviseret pressemøde kunne indlede med at oplyse, at Det Radikale Venstre grundlæggende er imod blokpolitik.

"En rød blok skal ikke erstatte en blå blok, som vi kender den i dag. Vi peger efter et valg på Helle Thorning-Schmidt som forhandlingsleder og stiller Radikale Venstre som garant for en troværdig økonomisk politik. Det er mere afgørende end nogensinde i den situation, vi står i nu," sagde Margrethe Vestager.

Hun redegjorde for den radikale økonomiske politik, der nu skal stå sin prøve i den politiske dagligdag, hvis ellers VKO-flertallet vil lukke de radikale ind til forhandlinger om finanslov, arbejdsmarkedsreform og skattereform.

"Regeringen har den selvforståelse, at det er den, der bestemmer, om det skal være et åbent eller et lukket forhandlingsbord. Vi trænger til en politisk fornyelse med Helle Thorning-Schmidt for bordenden og de radikale som garant for en ansvarlig politisk linje. Vi skal have en helt anden og åben ledelsesstil end den, som den siddende regering har benyttet," sagde Margrethe Vestager.

Hun fik på mødet gruppens accept af den måde, hun har håndteret sagen om Simon Emil Ammitzbølls udmeldelse på, ligesom hun fik accept til at byde velkommen til Ammitzbøll, hvis han skulle ønske at omgøre sin beslutning.

/Newspaq/

faktaboks