Ansatte i psykiatrien er bekymrede for, at Region Midtjyllands forbud mod salg af tobak vil føre til flere konflikter med patienterne. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ansatte frygter stop af tobakssalg: Vi risikerer at komme til skade

6. jan, 06:05
1. januar var det slut med at købe cigaretter på Region Midtjyllands hospitaler. Det kommer især til at kunne mærkes i psykiatrien, hvor rygning bruges som et redskab til at skabe ro og løse konflikter. Det gør ansatte på Aarhus Universitetshospital bekymrede for flere voldelige episoder i fremtiden.

Begyndelsen på det nye år blev også begyndelsen på Regions Midtjyllands nye tobakpolitik, der forbyder salg af cigaretter på alle hospitaler i regionen.

Det vækker glæde hos Kræftens Bekæmpelse, der sidste år foreslog regionsrådet at indføre et totalt stop for tobakssalg, men bliver modtaget med bekymring af de ansatte i dele af det midtjyske sundhedsvæsen. 

LÆS OGSÅ: Nu står ansat fra omstridt stillads frem: Vi fik besked på at løbe fra myndig­hederne

På Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, hvor man hjælper patienter med psykoser, depression og angst og desuden huser en retspsykiatrisk afdeling, er mange medarbejdere stærkt utilfredse med beslutningen. De er bange for, at bandlysningen af tobak fra kioskerne vil få konsekvenser i form af vold, trusler og tvang.

- Rygning spiller en stor rolle på et psykiatrisk afsnit, for cigaretterne bliver brugt til konfliktløsning – hele konflikter kan afværges med en smøg, hvis en opkørt patient får lov at falde ned. Men nu har de ikke længere adgang til tobak. Der er meget stor risiko for, at folk reagerer negativt – måske ligefrem slår på tæven – hvis de er desperate og rygetrængende. 

Forleden blev jeg stoppet på gangen, hvor et par kolleger kaldte det for den mest åndssvage beslutning, der er truffet længe, for nu kan cigaretmanglen ende med, at dagligdagen på afdelingen bliver voldsommere
Jesper Priskorn, fællestillidsrepræsentant , Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien

Sådan siger Jesper Priskorn, der er plejer og fællestillidsrepræsentant på hospitalets Afdeling for Depression og Angst, hvor ca. 450 ansatte tager sig af en bred vifte af patienter med blandt andet bipolar lidelse, personlighedsforstyrrelser, alvorlige selvmordstanker og belastningsreaktionen PTSD. Den erfarne plejer mener, at regionsrådets beslutning er 'helt åndssvag':

- Især for de patienter, der er i en akut psykisk situation, er det en vigtig adspredelse at have. De fleste rygere ved, at man gerne kører langt, hvis man har brug for en cigaret. Den mulighed har vores patienter ikke. De er jo låst inde, og der er ingen steder at købe cigaretter i nærheden, siger Jesper Priskorn. 

Bekymrede kolleger

Aarhus Univervisetshospital Psykiatrien (AUH Psykiatrien), det tidligere Psykiatriske Hospital Risskov, er et af Danmarks største psykiatriske hospitaler med ca. 2.900 indlæggelser om året fordelt på 257 sengestuer. På Afdeling for Depression og Angst, der blev kaldt 'Afdeling Q', da hospitalet stadig lå i Risskov, repræsenterer Jesper Priskorn en gruppe på mere end 200 kolleger, der arbejder som plejere og social- og sundshedsassistenter. Og han er langtfra den eneste, der er bekymret, siger han:

- Forleden blev jeg stoppet på gangen, hvor et par kolleger kaldte det for den mest åndssvage beslutning, der er truffet længe, for nu kan cigaretmanglen ende med, at dagligdagen på afdelingen bliver voldsommere. Medarbejderne frygter for et hårdere arbejdsmiljø, hvor man bliver udsat for trusler og måske får på tæven, når patienterne er frustrerede over ikke at have adgang til cigaretter, siger han.

Cigaretter har en deeskalerende effekt. Ofte undgår vi konflikter, fordi patienterne kan gå ud og ryge, hvis de er opkørte, og så er mindre opkørte, når de kommer ind igen
Peter Møller Andersen, overlæge, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien

Bekymringen deles af overlæge Peter Møller Andersen fra Afdeling for Psykoser under AUH Psykiatrien. Han frygter, at den nye politik vil føre til flere farlige situationer på de psykiatriske afsnit.

- Nikotin er et af de mest afhængighedsskabende stoffer, vi kender. Et forbrug af nikotin er sværere at lægge fra sig end både alkohol og morfin. At patienterne oven i deres psykiske tilstand også skal slås med abstinenser, fordi de mangler cigaretter, kan gøre, at de kommer i en tilstand, hvor de er farligere, end hvis de havde cigaretter, forklarer Peter Møller Andersen.

LÆS OGSÅ: A-kasser klar til at bevise, at de er bedre end jobcentre

På overlægens afdeling specialiserer de ca. 350 medarbejdere sig i behandlingen af psykoser. Her oplever de jævnligt patienter med hallucinationer og vrangforestillinger. Han fortæller, at kombinationen af psykose og svære abstinenser udgør en risiko:

- Jeg vil tro, at mellem 70 og 80 procent af alle vores patienter med en psykoselidelse er rygere. For dem er cigaretterne rigtig vigtige. Hvis man tager cigaretterne fra dem, bliver de urolige og får abstinenser. Det kan skubbe til deres psykose og gøre, at de bliver farlige. 

Smøgerne er et vigtigt redskab

Jesper Priskorn har arbejdet som plejer i psykiatrien i 40 år. Han fortæller, at han kommer til at mangle cigaretten som 'et behandlingsværktøj' i hverdagen:

- Der har været rigtig mange situationer, hvor en smøg har gjort forskellen. Da jeg startede i psykiatrien, blev jeg ligefrem opfordret til at begynde at ryge selv, fordi det var en god måde at kommunikere med patienterne på. Patienter og ansatte kunne ryge sammen og låne hinanden cigaretter, og det gjorde, at der kunne opstå en god forbindelse. Det værktøj er taget fra os nu, siger han.

Jeg er bange for, at det kommer til at kunne ses på vores volds- og trusselsregistreringer. Og dem, det går ud over, er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger og ergo- og fysioterapeuter
Peter Møller Andersen, overlæge, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien

Han bakkes op af overlæge Peter Møller Andersen, der også frygter, at behandlingen bliver mere hårdhændet som følge af det nye forbud.

- Cigaretter har en deeskalerende effekt. Ofte undgår vi konflikter, fordi patienterne kan gå ud og ryge, hvis de er opkørte, og så er mindre opkørte, når de kommer ind igen. Uden cigaretterne er jeg bange for, at vi vil se øgede tal for brugen af bæltefikseringer og måske også beroligende medicin. Det er ærgerligt, fordi vi har et mål om at nedsætte brugen af tvang, forklarer Peter Møller Andersen.

Overlæge: Det er dem på gulvet, der kommer til skade

Peter Møller Andersen forklarer, at forbudet i yderste konsekvens betyder, at personalet kan komme til skade. Og her bliver det først og fremmest dem på gulvet, der kan blive ramt.

- Jeg er bange for, at det kommer til at kunne ses på vores volds- og trusselsregistreringer. Og dem, det går ud over, er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger og ergo- og fysioterapeuter.

LÆS OGSÅ: Karina er ansat i et jobcenter: Det er da ubehageligt at blive kaldt KZ-lejrvagt

I en undersøgelse, som FOA foretog i 2017, svarede halvdelen af de FOA-medlemmer, der arbejdede i psykatrien, at de havde været udsat for vold på deres arbejde i løbet af det seneste år, mens 7 ud af 10 havde oplevet trusler om vold. Dermed kan de nye tobaksregler gå ud over en gruppe, der allerede er hårdt ramt af et truende arbejdsmiljø.

 - Jeg kan jo ikke vide med sikkerhed, om tobakspolitiken resulterer i, at vi får på tæven. Men det tror mine kolleger i hvert fald, at den kan. De fleste af os har prøvet at komme til skade på arbejdet, så vi ved, hvad vi har at gøre med, siger Jesper Priskorn.

'Nødcigaretter' er en elendig løsning

På Afdeling for Depression og Angst forbereder man sig på episoder, der eskaleres på grund af regionens tobaksbandlysning, og man har allerede taget en række forholdsregler.

- Når man er psykisk syg og bliver tvangsindlagt, så er det jo her og nu, og så kommer man ofte afsted uden hverken tandbørste eller cigaretter. Og det kan jo få stor betydning for, hvordan ens humør er ved indlæggelsen, når man bliver afskåret fra noget, man har brug for, siger Jesper Priskorn.

Derfor har flere af afdelingerne på AUH Psykiatrien forberedt en såkaldt 'nødkasse', som patienterne allernådigst kan få lov at tage en cigaret fra, hvis det hele brænder sammen for dem, fortæller han:

- Vi har indkøbt det, man kan kalde 'paniksmøger', som vi har liggende i tilfælde af, at det brænder på. Før var det ikke noget problem, da vi havde en kiosk lige ude foran sengeafdelingen. Men nu har patienterne jo ingen smøger. I hvert fald ikke, hvis de ikke har nogle venner eller pårørende, der kan hente til dem. Det er jo helt utilstedeligt, at man overlader dem, der ikke har pårørende, til sig selv i så kritisk en situation.

På lang sigt er cigaretter en rigtig usund ting. Men på kort sigt kan det hjælpe patienter, der er indlagt med en psykisk lidelse
Peter Møller Andersen, overlæge, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien

Heller ikke overlæge Peter Møller Andersen har stor tiltro til løsningen med 'nødcigaretter'.

- En enkelt patient kan jo i løbet af en weekend have brug for 180 nødcigaretter, hvis han eller hun i forvejen har et forbrug på 60 i døgnet og ikke kan få fat i nogen. Det bliver rigtig svært at styre - hvem skal have og hvem skal ikke have? Det kommer til at fylde meget i vores hverdag. Det er træls, at vi skal til at bruge så mange ressourcer på at tale om, hvordan vi får skaffet cigaretter nok. Vi er i et system, der er presset nok i forvejen, og så skal vi til at bruge tid på det pjat fremfor rent faktisk at behandle syge mennesker, siger han. 

Dobbeltmoralsk politik

Peter Møller Andersen kalder det for dobbeltmoralsk, at tobakssalget skal stoppes, når det efter hospitalets flytning fra de gamle bygninger i Risskov, til det nybyggede hospital i Skejby, nu er blevet muligt at købe alkohol på matriklen:

- Hverken patienter eller personale skal drikke på hospitalet, men cigaretterne har faktisk en funktion i psykiatrien. Nikotin har en beroligende effekt, som mange af patienterne vil være afskåret fra fremover, siger han. 

LÆS OGSÅ: Forsker kritiserer: Millioner til ufaglærte samler støv

I andre dele af landet, for eksempel i Region Hovedstaden, Region Sjælland og på regionshospitalerne i Randers og Horsens er man også holdt op med at sælge tobaksvarer i kioskerne på hospitalerne. I stedet er der en målrettet indsats for at få patienterne på rygestopkurser og erstatte cigaretter med substitutter som nikotinplastre og nikotintyggegummi. Men det mener Peter Møller Andersen ikke har nogen gang på jord på hans afdeling:

- På lang sigt er cigaretter en rigtig usund ting. Men på kort sigt kan det hjælpe patienter, der er indlagt med en psykisk lidelse. Man skal stoppe med at ryge, når man har det godt og har overskud til det, ikke når man er syg, har det rigtig svært og sidder bag en låst dør, fastslår overlægen.