Mange private lønforsikringer opererer med en øvre aldersgrænse. For eksempel sælger de tværfaglige a-kasser Ase og Krifa lønforsikringer med en fastsat øvre aldersgrænse på henholdsvis 58 og 59 år, mens grænsen hos forsikringsselskabet Topdanmark er 55 år.

Det er dybt problematisk ifølge økonom i Ældre Sagen Anna Sophie Debel.

- Så længe man er aktiv på arbejdsmarkedet, bør man også have de samme muligheder for at forsikre sig, som alle andre har - uanset alder. Når der er aldersgrænser, så bliver mennesker på arbejdsmarkedet stillet forskelligt alene på grund af deres alder, siger Anna Sophie Debel, der slår fast, at seniorer blot ønsker de samme vilkår og muligheder som de yngre aldersgrupper på arbejdsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet A4 Morgen her

LÆS OGSÅ: Nye tal: Beskæftigelsen hos seniorer skyder i vejret

Ifølge Anna Sophie Debel sender en øvre aldersgrænse et signal til seniorerne om, at de på grund af deres høje alder ikke er ligeså meget værd på arbejdsmarkedet. Det harmonerer i hendes øjne ikke med det generelle samfundsmæssige behov for, at gruppen af ældre bliver længere tid i arbejdstøjet.

Hun henviser til, at man fra politisk hold har forøget folkepensionsalderen til 65,5 år med virkning fra 2019.

- Hvis man er 55 år i dag, så har man en forventet pensionsalder på 68 år. Så er der alligevel 13 år, indtil man kan gå på pension. Vi vil helt klart opfordre branchen til at ændre praksis, så man fjerner de her aldersgrænser, siger Anna Sophie Debel. 

Endnu et skud for boven til solidarisk model

Det er ikke kun Ældre Sagen, som stiller sig kritisk over for aldersgrænser i lønforsikringer. Direktør hos Danske A-Kasser Verner Sand Kirk ser aldersgrænserne som udtryk for, at nogle private lønforsikringer er drevet af markedsøkonomiske hensyn. Han forklarer, at dagpengesystemet derimod bygger på en solidarisk model, hvor man puljer de forsikredes risici, så prisen bliver ens for alle.

Derfor ser han de pågældende lønforsikringer som 'endnu et skud' i boven på den solidariske dagpengedækning.

De presser den ældste aldersgruppe ud. De ved jo, at jo ældre man er, jo længere tager det i gennemsnit at finde nyt job.
Verner Sand Kirk, direktør, Danske A-kasser 

- I den nye model, som Ase har lanceret, laver de det, som på engelsk kaldes 'cherry picking'. De prøver at finde dem, som næsten aldrig er ledige, for at få prisen ned på dem. Derfor går de kun efter nogle bestemte faggrupper, siger direktøren og tilføjer:

- De presser den ældste aldersgruppe ud. De ved jo, at jo ældre man er, jo længere tager det i gennemsnit at finde nyt job. De går ind og skummer fløden for at tage de beskæftigede, som har den mindste ledighedsrisiko.

Krifas adm. direktør, Preben R. Jørgensen, lægger ikke skjul på, at det er et spørgsmål om risiko. Han forklarer, at selskabets data viser, at segmentet over 60 år har en risiko, der er omtrent 50 procent større end hos andre grupper på arbejdsmarkedet.

Ifølge Krifa har de både en forøget risiko for at blive fyret og sværere ved at finde et nyt job, hvis de får sparket i en sen alder.

- I bund og grund er det ikke meget anderledes end at tegne en bilforsikring. Der er forskel på en 18-årig, der lige har fået kørekort, og en 64-årig, som har haft kørekort i 46 år. Her er prisforskellen bare med modsat fortegn, så den ældre får rabatten, mens den unge nye bilist skal betale den store pris, siger Preben R. Jørgensen. 

De Radikale tager plads i koret af kritikere 

Direktøren forudser dog, at der vil ske en udvikling på området i løbet af de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at man fra politisk hold har forøget pensionsalderen, og at den generelle sundhedstilstand hos den ældre del af befolkningen forbedres med tiden.  

- Som følge af den forhøjede pensionsalder er vi også nødt til at forholde os til, at man bliver længere tid på arbejdsmarkedet. Dermed har vi også en forventning om, at risikoen for gruppen i alderen over 60 år bliver lavere, end den er i dag, fordi vi bliver ældre, mere sunde og bliver længere tid på arbejdsmarkedet, siger Preben R. Jørgensen og fortsætter:

- Det vil simpelthen skubbe til, at vi kommer til at flytte de her grænser opad.     

LÆS OGSÅ: Ældre falder ud af dagpengesystemet: - Risikerer at måtte sælge huset

De Radikales beskæftigelsesordfører, Samira Nawa, tager også plads i koret af kritikere. Hun er langt fra tilfreds med, at seniorer i kraft af deres høje alder stilles ringere end andre aldersgrupper på arbejdsmarkedet.   

- Det stiller dem ringere i forhold til andre medarbejdergrupper. I forhold til deres lyst og engagement til at arbejde burde de have samme muligheder for at tegne en lønforsikring som øvrige aldersgrupper – især når vi også har et ønske om, at de skal blive på arbejdsmarkedet, siger hun og fortsætter:

- Så må vi også kunne stille de samme vilkår op for dem, hvis de skulle komme i en situation, hvor de bliver afskediget.   

Hummelgaard vil styrke dagpengesystemet

På spørgsmålet om, hvorvidt De Radikale selv har været med til at skabe problemet ved at nedsætte dækningsgraden, så der med tiden er kommet en række private aktører ind på markedet, svarer Samira Nawa: 

- Det, vi er optaget af, er, at der er lige muligheder og lige adgang for alle – også i det private. Vi synes, at det er godt, at der også er nogle private aktører, som kommer ind og spiller en rolle i den her forbindelse. Men set med vores briller skal der ikke være diskrimination.

Tryghed skal naturligvis ikke kun være forbeholdt de stærke grupper, som private forsikringsselskaber ser en forretningsmulighed i. Tryghed skal være for alle.
Peter Hummelgaard (S), beskæftigelsesminister

Det er årsagen til, at den radikale beskæftigelsesordfører har rettet henvendelse til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) for at få ham til at tage hånd om problemerne.

I et skriftligt svar til A4 Arbejdsliv slår beskæftigelsesministeren fast, at det er et problem, hvis seniorerne ikke kan få en ordentlig kompensation i det almindelige dagpengesystem. 

LÆS OGSÅ: Stor gruppe ansatte afskåret fra populær lønforsikring: DF åbner for højere dagpengesats

- Så igen vil jeg sige, at det er her, vi skal sætte ind. For tryghed skal naturligvis ikke kun være forbeholdt de stærke grupper, som private forsikringsselskaber ser en forretningsmulighed i. Tryghed skal være for alle, og det er derfor, vi er så optagede af at have et stærkt dagpengesystem, står der i svaret fra Peter Hummelgaard. 

Men i første omgang vil han fjerne det opholdskrav for dagpengemodtagere, som den tidligere borgerlige regering fik indført.

- Det får medlemmer til at melde sig ud af a-kasserne og underminerer vores dagpengesystem. Vores dagpengesystem er en central hjørnesten i vores flexicuritysystem, og derfor skal vi værne om det. Vi kan så se, at de private lønforsikringer vinder frem. Det er jeg optaget af, men i første omgang så skal vi altså have gjort kål på opholdskravet, skriver ministeren.  

De seneste tal fra brancheorganisationen Forsikring & Pension viser, at 339.000 danskere i 2018 havde tegnet en privat lønforsikring. Det er en stigning på knap 60.000 personer sammenlignet med 2017.