Præstegården er en tossemagnet!

26. jul 2013, 06:00
Præster trues blandt andet for at hjælpe narkomaner, ringe med kirkeklokkerne og debattere, om vi nedstammer fra aberne.

"En dreng fra en socialt belastet familie var meget grænseoverskridende i konfirmandundervisningen og jeg måtte gribe hårdt ind verbalt for at standse ham. Faderen i familien blev meget truende fysisk," fortæller en præst.

Tre ud af ti præster har modtaget trusler, viser en undersøgelse, som Avisen.dk har lavet blandt 558 sognepræster.

Men hvem truer præsterne og hvorfor? Forklaringerne er mange, viser de uddybende kommentarer i undersøgelsen.

I en del tilfælde falder truslen efter en uenighed mellem præsten og en bruger af kirken, for eksempel forældre til konfirmander.

En mor truede for eksempel præsten, fordi hendes eksmand fik lov til at sidde med i kirken til konfirmationen. En anden mor forsøgte at true præsten til at køre konfirmanderne hjem efter undervisningen, fortæller et par af præsterne.

En tredje præst fik et truende brev i postkassen fra en konfirmand, der var utilfreds med, at en klassekammerat fik fri fra konfirmandundervisningen.

Andre præster er blevet mål for trusler, fordi de har afvist at vie fraskilte eller nægtet at stå for begravelsen af personer fra andre trossamfund.

"Tossemagneter"

Undersøgelsen dækker over alle former for trusler, lige fra trusler om vold og dødstrusler til personer, der sværger at gøre livet surt for præsten eller lufter latente trusler, som at de ved, hvor præstens familie bor.

Mange trusler stammer ifølge præsterne fra psykisk syge, som ikke får nok hjælp i psykiatrien.

"Distriktpsykiatrien virker kun delvist, og så er præster i præstegårde bare sårbare tossemagneter. Vi kan ikke lukke telefonerne," skriver en præst, der flere gange blev truet med bank og smadrede ruder af en psykisk ustabil mand.

En kvindelig præst skriver, at hun er blevet stalket af den samme mand i fem år. Politiet kan intet gøre, fordi der ikke er tale om dødstrusler, og hun kan ikke få hemmeligt telefonnummer, da en præsts adresse og nummer skal være offentligt tilgængeligt.

Narkomanens familie hamrede på ruderne

Flere præster nævner episoder med narkomaner og asylansøgere, som forsøger at true sig til penge eller husly.

Det kan både udløse trusler at afvise borgere - men tilsyneladende også at hjælpe:

"Jeg kom i klemme mellem en narkoman og hans familie. Det var familien, der var truende. Det var meget ubehageligt. Også mine børn blev truet. Der gik flere voksne mænd om aftenen og hamrede på ruderne og truede og råbte, fordi jeg havde lukket narkomanen ind," fortæller en præst.

En anden fortæller om en aggressiv narkoman, som tog ophold i kirken og var til fare for konfirmanderne.

Trusler fra menighedsrådsmedlemmer, bedemænd eller præstekolleger finder også sted.

"Jeg har af et menighedsrådsmedlem fået at vide, at jeg var en dæmon, der burde brændes på bålet," skriver en præst for eksempel.

En anden fik trusler efter at have fyret en organist med et alkoholproblem. Truslerne kom fra organistens kone og gik på at 'gøre helvedet hedt' for præsten.

Kanonslag på altanen og hærværk mod bil

En anden trusselsmagnet er læserbreve. Knap hver fjerde præst nævner som årsag til truslerne, at de har deltaget i den offentlige debat.

En præst havde for eksempel skrevet et indlæg i avisen om, at evolutionen ikke er endeligt bevist. Dagen efter var alle fire hjul på hans bil løsnet.

En anden fik trusler for det stik modsatte, nemlig for at tilkendegive, at han tror, at vi nedstammer fra aberne.

Debat om religion kan i det hele taget få nogle menneskers blod i kog.

"Jeg udtrykte på facebook min modstand mod, at islamistiske grupper opretter sharia-zoner i Danmark. En halv time senere landede der et kanonslag på min altan, og en time senere yderligere et. Samme aften blev jeg udsat for en verbal trussel via facebook," skriver en præst i undersøgelsen.

Mange præster fortæller også om episoder med trusler i forbindelse med debatten om homoseksuelle vielser i kirken. Truslerne har ramt både tilhængere og modstandere.

Ti stille med de klokker!

Nogle præster er blevet spyttet på eller har fået kastet ting i hovedet.

Andre episoder grænser til det absurde.

For eksempel fortæller en præst om trusler fra en sur borger, der var utilfreds med klokkeringningen. En anden blev slået med en stok af en gammel dame midt i en diskussion.

Og så var der præsten, der kom for skade at fælde et træ for at forhindre, at hundene spiste de giftige blade:

"Jeg fældede en stor guldregn i præstegårdshavens hegn. Jeg fik meget hundelufterros for min indsats, men pludseligt dukkede der en herre op uden hund. Fældningen af den 'bevaringsværdige guldregn' gav ham anledning til at overfuse mig og understrege, at det ville få alvorlige konsekvenser for både mig og kirken, hvis jeg ikke øjeblikkeligt erstattede træet med noget lignende. Sagen blev kørt op, men er i dag glemt, og jeg har siden haft mange positive og inspirerende samtaler med vedkommende."

PÅ JOB I KJOLE OG KRAVE

Jobbet som præst er et kald og en livsstil. Men præster er også offentligt ansatte, med de pligter og rettigheder, der følger med.

 

Avisen.dk stiller i de kommende uger skarpt på præsters arbejdsliv i krydsfeltet mellem stat og religion.