Politisk bombe: Jobcentre slår anden aktør

22. aug 2013, 03:55
Rigsrevisionen konkluderer, at private aktører er dårligere til at få ledige i job end de kommunale jobcentre. Mette Frederiksen retter nu hård kritik mod oppositionens reformtanker. SF kalder det en bombe under Venstres udspil.

Med en ny beretning leverer Rigsrevisionen et opsigtsvækkende indspark i den aktuelle debat om kommunale jobcentre og den forestående reform af beskæftigelsessystemet.

"Effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats er ringere end effekten af jobcentrenes indsats," konkluderer Rigsrevisionen.

Rigsrevisionen har sammenlignet private jobfirmaer og a-kassernes evne til at få ledige i job med de kommunale jobcentre.

Undersøgelsen viser, at ledige, der er henvist til de såkaldte 'andre aktører' i gennemsnit arbejder ti dage mindre i det første halve år, end hvis jobcenteret havde hjulpet dem.

Løntab æder besparelser

Selv om de private aktører er billigere, kan det ikke opveje, at hver enkelt ledig i gennemsnit taber 11.200 kroner i lønindtægt per år, hvis de er tilknyttet anden aktør.

"De ledige henvist til andre aktører indhenter ikke senere den tabte arbejdstid," skriver Rigsrevisionen.

Brugen af private jobfirmaer har været stærkt omdiskuteret, siden den tidligere borgerlige regering i 2007 pålagde kommunerne at henvise ledige med en længere videregående uddannelse til anden aktør.

S-SF-R-regeringen har siden droslet ned for brugen af anden aktør, men gennem den seneste tid er især jobcentrene blevet kritiseret for deres evne til at få ledige i job.

Mette F: Rapport rejser kritik af oppositionen

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) retter på baggrund af rapporten et hårdt angreb mod oppositionen beskæftigelsespolitik.

"Rapporten rejser en reel kritik af den tidligere regerings ihærdige forsøg på at få beskæftigelsesindsatsen baseret på private aktører. Rapporten viser, at det ikke førte til bedre resultater. Tværtimod. Rigsrevisionen konkluderer, at de ledige, der blev sendt til private aktører, rent faktisk har haft mindre arbejde end de ledige, der blev i jobcentrene," siger hun.

I forbindelse med den forestående reform af beskæftigelsessystemet foreslog Venstre tidligere på måneden at øge udliciteringen af ledige til private aktører - og dermed spare fire milliarder kroner årligt.

Mette Frederiksen mener, at rapporten bør mane til eftertanke før de forestående forhandlinger.

“Jeg vil opfordre oppositionen til at læse rapporten, da jeg kan forstå på Venstres udspil til en ny beskæftigelsesindsats, at man har meget store politiske forhåbninger til effekten af private aktører," siger hun.

Udfordrer SF-politik

SF mener, at undersøgelsen udgør "en bombe" under Venstres beskæftigelsespolitik.

"Nu kan vi jo se, at det simpelt hen er en dum idé. Det er jo skrækkeligt, hvis man vil spare fire milliarder ved at gøre noget, der er dårligere for de arbejdsløse. Så er de penge nok hurtigt tabt igen," siger beskæftigelsesordfører Eigil Andersen.

Rigsrevisionens beretning udgør dog også en udfordring for SF, som tidligere på ugen meldte ud, at ledige skal kunne fravælge jobcentrene til fordel for a-kasserne.

A-kasserne er nemlig også blandt de andre aktører, som ifølge Rigsrevisionens undersøgelse er dårligere end jobcentrene til at få ledige i job.

Den del af rapporten rokker dog ikke ved SF's opfattelse.

"Jeg tror kun, at de udgør en mindre del af det, Rigsrevisionen har undersøgt. Og vi ved, at der er en hel del a-kasser, som har gode resultater. De er simpelt hen bedre til det, fordi de kender både arbejdsgivere og efteruddannelsesmuligheder bedre end jobcentrene," siger Eigil Andersen.

En evaluering fra Københavns Kommune har dog for nylig vist, at a-kasserne kun spiller lige op med jobcentrene i bestræbelserne på at få ledige i job.

Det har ikke været muligt at træffe Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen for en kommentar.