Politireform skal til eftersyn

24. sep 2008
Den nye justitsminister Brian Mikkelsen K har givet politi og anklagemyndighed tre uger til at lave en redegørelse om den udskældte politireform.

Brian Mikkelsen har bedt om at få en samlet redegørelse for de justeringer og tilpasninger af politireformen, som enten er ved at blive gennemført eller er gennemført allerede.

"Politireformen er grundlæggende rigtig og nødvendig. Den hviler på et meget omfattende forarbejde, og den indebærer en modernisering af politiets og anklagemyndighedens organisation og struktur, som er helt nødvendig," udtaler justitsministeren i en pressemeddelelse.

"Det ændrer imidlertid ikke ved, at vi skal lytte til kritikken og tage den meget alvorligt," tilføjer han.

Politireformen er den største reform af politiet og anklagemyndigheden i nyere tid og indebærer en omfattende organisatorisk og ledelsesmæssig omlægning af politiet.

Reformen har blandt andet til formål at indhøste stordriftsfordele og nedbringe den tid, der bruges på administrative opgaver.

/Newspaq/

faktaboks
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her