Politikere lover snyderjagt: Skat gør som før

27. jan 2012
Det, der blev solgt som en problemknuser i forhold til social dumping, opretholder omtrent samme indsats som tidligere, lyder det fra SKAT.

I går offentliggjorde SKAT sin 2012-planen for, hvordan slaget mod social dumping skal stå.

I planen beskrives indsatsen mod social dumping beskrives som 'forstærket'.

Ingen markant øget effekt af 20 millioner

Men de 20 millioner kroner, som SKAT har fået til at bekæmpe social dumpning, fører ikke til, at indsatsen mod social dumping øges betydeligt.

Det siger SKAT's landsdækkende koordinator for indsatsen mod social dumping, Allan Kok.

”I må ikke stille forventninger om en markant anderledes indsats på grund af de 20 millioner kroner. Så skuffer vi," siger han.

SF-politiker er overrasket

Da regeringen og Enhedslisten i november afsatte i alt 65 millioner kroner til at modvirke social dumping, blev pengene fulgt med store politiske forventninger om resultater.

At SKAT's 20 millioner kroner ikke giver mulighed for et væsentligt løft af indsatsen kommer bag på SF's arbejdsmarkedsordfører, Eigil Andersen.

”Jeg er nødt til at sige, at jeg er noget forbavset over SKAT's beskrivelse. Det er klart, at med 20 millioner kroner ekstra, vil jeg umiddelbart forvente, at man ville opleve det som et ressource-løft," siger Eigil Andersen.

Han vil tage sagen op med beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) og skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) med henblik på at få en afklaring.

"Jeg vil høre, om det er, som SKAT beskriver det. Hvis det skulle være tilfældet, må man kunne uddybe, hvordan det hænger sammen," siger Eigil Andersen.

Forventninger er enorme

SKAT's 20 millioner kroner til bekæmpelse af social dumping afføder cirka 33 årsværk.

Alt i alt er ressourcerne til at tjekke udenlandske håndværkere, udenlandske virksomheder med videre omtrent de samme som sidste år, lyder det.

”Der er enorme forventninger til indsatsen. Men vi har omtrent de samme ressourcer, som vi havde året før, og vi har ikke fået andre værktøjer til at gøre arbejdet med. Derfor skal man lade være med at stille forventninger til meget højere resultater,” siger Allan Kok.

At vinde Le Mans i sidste års model

De lovgivningsmæssige rammer omkring indsatsen er også de samme som sidste år, oplyser Allan Kok.

Eksempelvis kunne det forbedre indsatsen, hvis SKAT fik mulighed for også at komme på private byggepladser eller fik adgang til udenlandske momsnumre, forklarer han.

”Det er lidt som at få sidste års model og blive bedt om at vinde Le Mans. Selvfølgelig er der modifikationer, og selvfølgelig skærer vi vinklerne bedre. Men det er ikke sikkert det er nok til at indfri de store forventninger, der er,” siger Allan Kok.

"Den paradoksale realitet"

Ifølge skatteministerens beregninger skal SKAT inden 2014 siges farvel til 800 personer ud af de godt 7.800 skattefolk. Allan Kok nævner ikke dette i forhold til indsatsen mod social dumping. 

Ikke desto mindre knytter Enhedslistens ordfører for social dumping, Finn Sørensen, udmeldingen fra SKAT sammen med disse generelle besparelser.

”Der er den paradoksale realitet, at man afsætter mange millioner til SKAT’s indsats mod social dumping samtidig med, at man skærer andre steder inden for SKAT. Jeg forstår udmeldingen i den sammenhæng," siger Finn Sørensen, der fortsætter:

”Det kan selvfølgelig også handle om, at man forsøger at tale forventningerne lidt ned, så man er på den sikre side. De (forventningerne, red.) er høje blandt fagbevægelsen og generelt i samfundet. Og jeg skal være den sidste til at tale dem ned. For der trænger sandelig til at blive gjort noget," siger Finn Sørensen.

En Le Mans-værdig indsats

Det ligger i aftalen om finansloven for 2012, at et udvalg til efteråret skal barsle med forslag til ’yderligere tiltag’, der kan lette arbejdet for SKAT, Arbejdstilsynet og Politiet.

I SKAT håber man, at udvalget finder frem til ’nogle af de værkstøjer, der kan gøre indsatsen Le Mans-værdig’.

”Jeg har ikke fået andre værktøjer. Det tættere myndighedssamarbejde er selvfølgelig en ny ting. Men jeg kan ikke forstå, at jeg skulle kunne gøre det mere effektivt, når vi ikke har fået værktøjer,” siger Allan Kok.