BeFunky-collage__19_
Astrid Carøe, ligestillingsordfører for SF, mener, at der er for meget snak og for lidt politisk handling fra regeringen i kampen mod seksuel chikane. Foto: Philip Davali, Niels Christian Vilmann, Emil Helms/Ritzau Scabpix

Politikere uenige om seksuel chikane: For meget snak og for lidt handling

1. okt 2020, 10:35
SFs ligestillingsordfører mener, at regeringen er for sløve til at komme med konkrete forslag til, hvordan den vil bekæmpe seksuel chikane på arbejdspladsen. Ligestillingsministeren og beskæftigelsesministeren mener, at de har masser af forslag.

Det er ikke kun mellem arbejdsmarkedets parter, at sexchikane er sat på dagsordenen. Det er den i den grad også på Christiansborg.

LÆS OGSÅ: Arbejdsgiverne skal tage større ansvar for forebyggelse af sexchikane      

En af dem, der har mange forslag til, hvad der skal til for at bekæmpe seksuel chikane, er Astrid Carøe, der er ligestillingsordfører for SF. Hun mener blandt andet, at ansvaret for at stoppe seksuel chikane ligger i topledelsen, og at det er derfra en kultur skabes. Dermed skal det ikke kun være krænkeren, der holdes ansvarlig ved seksuel chikane, men også den øverste ledelse.

Din mening

På A4 Arbejdsliv vil vi rigtig gerne dele din mening om arbejdslivets udfordringer og idéer til løsninger med vores andre læsere. Så send et debatindlæg til [email protected] - husk gerne et foto. 

- Man skal kigge på, hvordan man kan stille arbejdsgiverne til ansvar. De skal kunne holdes op på, om de har gjort nok for at forebygge seksuel chikane, når der sker krænkelser. Arbejdsgiver kan forebygge ved blandt andet at oplyse om, hvad der er accepteret, og hvad der ikke er accepteret på arbejdspladsen, og hvilke konsekvenser det vil have, hvis man overtræder reglerne. Det er også deres ansvar at oplyse medarbejderne om det, fortæller hun til A4 Arbejdsliv.

For meget snak

SF’s ligestillingsordfører vil også have hævet godtgørelsen for ofrene for krænkelser.

Hvad vil det ændre?

- Det vil ændre det, at ofrene vil blive taget mere seriøst, og at de helt generelt får lidt mere oprejsning. Det har store konsekvenser, når et offer står frem, og det er ofte dem, der mister deres job. Det er rigtig svært at lovgive om, så det mindste vi kan gøre er at sørge for, via lovgivning, at man som offer får dækket sine tab.

Astrid Carøe mener, der er for meget snak og for lidt politisk handling fra regeringens side i kampen mod krænkelser på arbejdspladsen. 

Derfor har hun indkaldt ligestillingsminister Mogens Jensen (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til en diskussion i Folketinget.

- De har ikke gjort noget endnu. De har talt en masse, og der har været meget opbakning til ofrene i debatten, men de har endnu ikke lagt ny lovgivning frem, siger Astrid Carøe, der kræver svar fra ministrene til en forespørgelsesdebat så hurtigt som muligt, når Folketinget åbner den 6. oktober.

Den kritik er Mogens Jensen ikke enig i og opstiller over for A4 Arbejdsliv nogle konkrete forslag til, hvordan han mener, at seksuel chikane skal bekæmpes:

- Alle chefer i landet skal tage debatten op på arbejdspladsen og formulere og formidle konkret politik. De skal opstille klare procedurer for håndtering af sager og sørge for et trygt sted, hvor medarbejdere, der oplever seksuel chikane, kan henvende sig, skriver han i en mail.

Ligestillingsministeren forklarer også, at han, ligesom Astrid Carøe, mener, at det i høj grad er ledelsens ansvar at skabe en kultur fri for seksuel chikane: 

- Lederne spiller en stor rolle i det. De skal gå forrest, tage dialogen, skabe åbenhed og vise, at der er nul-tolerance over for seksuel chikane. Lederen sætter rammen for kulturen, omgangstonen og formen på den enkelte arbejdsplads, og der er behov for en grundlæggende kulturændring, hvor sexisme bliver italesat ude på arbejdspladsen. Langt de fleste ved heldigvis godt, hvor grænserne går, og vi skal sammen gøre det helt klart for alle, at sexisme ikke er ok.  

Vi skal bruge det momentum, der er lige nu, til at løfte i flok og skabe reelle forandringer
Mogens Jensen, ligestillingsmininster (S)

Ministeren vil ikke love lovgivning på området, men han lægger op til, at det er en mulighed. 

 -  For mig har det været vigtigt at høre refleksionerne, og også hvorfor det her har været svært at gøre noget ved ude på arbejdspladserne. Derfor har jeg holdt en række møder med blandt andre tv-vært Sofie Linde og en række andre kvinder fra mediebranchen, og senest mødtes jeg også med arbejdsmarkedets organisationer.

- Vi er enige om, at det er et spørgsmål om kultur og om at tage ansvar for kulturen, så kvinderne ikke står alene med deres oplevelser. Der var også forslag til politikerne om at se på lovgivningen. Det tager jeg, sammen med de øvrige input, med i det videre arbejde, for det kan godt være, at der skal lovgivning til.

Mogens Jensen har også alternative forslag.

- Vi skal bruge det momentum, der er lige nu, til at løfte i flok og skabe reelle forandringer. Derfor kommer vi til at se, hvordan vi eventuelt kan gå sammen og skabe en form for partnerskab eller alliance, hvor vi sikrer, at der er damp under kulturforandringerne, og hvor man kan lære af hinanden. Det er en konkret ting, jeg har taget ned fra mødet med arbejdsmarkedets organisationer.

- Senere på ugen tager jeg et møde med foreningslivet for at få deres bud på, hvad de mener, der kan gøres, og så samler jeg alle inputs og tager en drøftelse med mine ministerkolleger om at komme med konkrete initiativer.

Delt bevisbyrde

Beskæftigelsesministere Peter Hummelgaard lægger heller ikke skjul på, at han mener, at lederen har en vigtig rolle i at bekæmpe seksuel chikane.

- Arbejdsgivere har pligt til at forebygge seksuel chikane og skal indskærpe, at al form for seksuel chikane er uacceptabelt. I sager om seksuel chikane er der i dag delt bevisbyrde. Det vil sige, at hvis man kan påvise omstændigheder, der taler for, at der er udøvet seksuel chikane, så er det op til arbejdsgiveren at bevise, at det ikke er tilfældet. 

Peter Hummelgaard er dog ikke enig med Astrid Carøe i, at lovgivning nødvendigvis er det, der skal til for at komme seksuel chikane på arbejdspladsen til livs.

-  Regeringen har så sent som mandag haft dialog med arbejdsmarkedets parter om, hvordan vi bedst kan få den nødvendige kulturændring ude på arbejdspladserne og forebygge seksuel chikane. Og der er lovgivning ikke nødvendigvis det rigtige redskab. 

LÆS OGSÅ: Annes underviser tog hende på brystet: ’Jeg troede, du var sådan en gæv pige’    

- Derudover har Beskæftigelsesministeriet for nylig bedt om en uafhængig undersøgelse, som skal give et overblik over udbredelsen af krænkende handlinger på arbejdsmarkedet, herunder også seksuel chikane, skriver Peter Hummelgaard og hilser andre parties forslag til, hvad der kan gøres, velkomment.