Kongres2__2_
Kandidaterne Poul Buus (tv.) og Heino Kegel (th.) på den virtuelle, ekstraordinære kongres. Foto: Politiforbundet

Her er Claus Oxfeldts afløser: Politiforbundet har valgt ny formand

22. jan 2021, 12:52
Danske politifolk har fået ny forbundsformand efter virtuelt kampvalg på en ekstraordinær kongres.

Heino Kegel er den nye forbundsformand, der står i spidsen for de danske politifolk.

Det står klart efter Politiforbundet fredag afholdt en ekstraordinær kongres, hvor 178 delegerede på et virtuelt online-møde stemte den 43-årige betjent helt til tops i politiets fagforening.

Han afløser den velkendte politiformand Claus Oxfeldt, som ved årets begyndelse forlod posten for at blive områdechef for sikkerhed i Kriminalforsorgen efter syv år på formandsposten.

LÆS OGSÅ: Politiformand takker af lige før OK21: Vi har et politi, som er presset til det yderste

Heino Kegel, der indtil nu har været formand for Østjyllands Politiforening, blev valgt i et kampvalg mod den 50-årige Poul Buus, formand for Nordjyllands Politiforening.

Heino Kegel har udover en række tillidsposter i forskellige enheder, siden han startede som polititjenestemand i 1999, og har været medlem af Politiforbundets Forhandlingsudvalg, forbundets politisk valgte ledelse, siden august 2019.

Knas på linjen og hurtig afstemning

De mange garvede politifolk savnede måske deres driftssikre radioterminaler på det virtuelle møde, der i starten var præget af forbindelsesproblemer og knas - eller stilhed - på linjerne, da kongressen mødtes kl. 10.

Det resulterede i en kortvarig forvirring over antallet af stemmeberettigede, da flere delegerede, heriblandt medlemmer fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), stemte med fuldmagt.

Kort efter kunne kongressen dog overgå til opstillingstale fra de to kandidater efterfulgt af opklarende spørgsmål fra de delegerede.

Klokken 11.18 nåede kongressen til det afgørende punkt på dagsordenen, og dirigenten erklærede to minutters afstemning for åben. Otte minutter senere var 178 stemmer talt op.

101 af dem gik til Heino Kegel. 77 gik til Poul Buus. 

Et kæmpe ansvar

Efter klapsalver overrakte Politiforbundets næstformand Claus Hartmann en buket blomster til begge kandidaterne og gav det første ord til kampvalgets nummer to, som det var aftalt på forhånd, skulle tale først.

- Der er engang i mellem, hvor man ikke har lyst til at være den første. Stort tillykke med valget, Heino, det er rigtig flot. Jeg ser frem til et godt samarbejde - det har vi vist igennem de seneste måneder, at det kan vi godt, sagde Poul Buus, der også takkede for en god og sober valgkamp og for de stemmer, han modtog.

LÆS OGSÅ: Formand for Fængselsforbundet: Virker udbud og efterspørgsel slet ikke i staten?

Dernæst var ordet forbundsformandens, konstaterede dirigenten.

- Først vil jeg sige tak til dig, Poul. Tak for kampen. Det har været en kort og intens kamp, som du har kørt med en meget respektfuld profil. Jeg håber, at vi trods valgresultatet kan forsætte vores gode og konstruktive samarbejde til gavn for medlemmerne, lød det fra Heino Kegel, som fortsatte:

- Jeg vil også takke jer derude, kolleger og delegerede bag skærmene. Tak for den tillid, I har vist mig i dag. Jeg er utrolig taknemmelig og ydmyg, det skal I vide. Nu ligger der et kæmpe ansvar på mine skuldre, som jeg vil gøre alt for at leve op til. Nu er det bare at komme i arbejdstøjet og smøge ærmerne op, og så ser jeg frem til at besøge jer ude i kredsene, når det bliver muligt igen.

Blå Bog: Heino Kegel

Ansat:
1. dec. 1999 ved Roskilde Politi.

Politifaglig erfaring:
Aarhus Politi, Beredskabet 2002-2005, Aarhus Vest 2005-2007, hundefører 2007-2011, Lokal efterforskning 2011-2014, sagsleder i vagtcentralen 2014-2017.

Tillidsposter:
Talsmand Aarhus Vest 2005, suppleant til tillidsrepræsentant i lokal efterforskning 2012-2014, tillidsrepræsentant i lokalpolitiet Aarhus 2014, lokalstationstillidsrepræsentant 2015, formand for Østjyllands Politiforening siden januar 2017.
Medlem af Politiforbundets Forhandlingsudvalg siden august 2019.

Privat:
43 år, bor i Aarhus, gift med Henriette og har tre børn på 15, 18, og 22 år.

Kilde: Politiforbundet

Heino Kegels mærkesager er genindførsel af politiuddannelsen som en professionsbachelor, styrket fokus på efter-videreuddannelse, flere ressourcer og flere betjente.

I sin opstillingstale, hvor han også tordnede mod politisk detailstyring og rigide måltal, understregede Heino Kegel, at han vil kæmpe for en moderne personalepolitik, der indebærer flere psykologiske tilbud, seniorpolitik og bedre beskyttelse af politifolk, særligt i chikanesager. 

-  Jeg stillede op med et ønske om at modernisere Politiforbundet, starte et generationsskifte, styrke fællesskabet, have større fokus på faglighed og psykisk arbejdsmiljø og komme tættere på medlemmerne. Det har de delegerede kvitteret for, og det arbejde starter allerede i dag, siger Heino Kegel efter valget.

Vil bedrive målrettet lobbyisme

På et virtuelt valgmøde i starten af januar blev Heino Kegel spurgt ind til hans tilgang til presse- og lobbyarbejde, skriver Politiforbundet.

Mere specifikt, hvordan han vil efterfølge Claus Oxfeldt, der som forbundsformand har været meget tydelig i pressen - og ikke veg bort fra en rask debat med politikere eller journalister på det sociale medie Twitter.

- Lobbyisme er vigtigt, men det bør bredes ud til flere personer i forbundet, og det må også gerne blive mere lokalt end i dag. Jeg har ikke noget imod at udtale mig til pressen, men det er afgørende, at det skaber værdi for medlemmerne, sagde Heino Kegel på valgmødet.

På kongressen fredag lød det endvidere, at han ser det som formandskabets fornemste pligt at gå i byen med hovedbestyrelsen og medlemmernes holdninger fremfor ens egne. Lobbyismen skal være målrettet, men bredes ud til flere folk i Politiforbundet.

Heino Kegel har første arbejdsdag som forbundsformand mandag den 25. januar.