AU PAIR ER DET FAIR?: Pinligt tomt au pairregister

27. jun 2010
Au pairerne arbejder langt mere end reglerne tillader. Alligevel er der kun faldet domme mod få familier

Selv om mange værtsfamilier og au pairer bryder reglerne - som dokumenteret af Ugebrevet A4 og Avisen.dk - så slipper langt de fleste ustraffet fra det.

Kun én familie har for tiden, ifølge Udlændingeservice, ingen ret til at have en au pair.

Det skal sammenholdes med, at der i øjeblikket er omkring 4.200 au pairer i landet.

Kun få domme

Der er noget galt med overvågningen af au pair ordningen, når kun én værtsfamilie er dømt ude, og der kun er faldet få egentlige domme mod værtsfamilier og au pairer. Det mener folketingsmedlem Thomas Jensen, som er Socialdemokraternes ordfører på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

»Det taler sit eget tydelige sprog, at der kun er én familie i karensregistret. Det er simpelthen for få, når jeg tænker på alle de historier, jeg har hørt om au pairer, som arbejder uden for hjemmet eller bliver udnyttet,« siger Thomas Jensen og fortsætter:

»Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech har snorksovet i forhold til kontrol af au pairerne og deres værtsfamilier.«

Stikprøver

Som det er nu, udtager Udlændingeservice hvert år nogle tilfældigt udvalgte værtsfamilier og deres au pairer til kontrol. De skal udfylde nogle skemaer og/eller stille op til samtaler hos Udlændingeservice. 

Både au pairer og familier har god tid til at aftale de ’rigtige’ svar, og Udlændingeservice må ikke møde op på uanmeldte besøg hos værtsfamilien. Når lovbrydere en sjælden gang opdages, sker det oftest på grund af tip til Udlændingeservice.

Ved de seneste to kontroller har Udlændingeservice ikke fundet noget at sætte fingeren på.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Ugebrevet A4 og Avisen.dk arbejder ellers omkring hver tredje au pair mere, end de må, og syv procent arbejder ulovligt uden for familien.

Mere kontrol

»Vi skal have mere kontrol med, at au pairerne og værtsfamilierne overholder vilkårene i au pair-ordningen. Præcis hvordan kontrollen skal være, må ministeren og ministeriet komme med bud på. De har i hvert fald haft lang tid til at opdage, at kontrollen halter,« siger Thomas Jensen.

Det har længe været ret kendt, at alt langt fra foregår efter bogen på au pair-området.

»Vi har en lovgivning, som alle med en smule indsigt i au pairernes forhold kan se er helt ude af trit med virkeligheden,« konstaterer Jakob Bang, som er forbundssekretær i FOA og ankermand i et netværk for organisationer/personer med fokus på au pairer.

Tavs Birthe Rønn

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, men hendes partifælle i Venstre og integrationsordfører Karsten Lauritzen tager gerne regeringens politik i forsvar.

»Vi har øget de administrative sanktioner, hvis man ikke overholder reglerne i au pair-ordningen. Men man kan selvfølgelig se på, hvor meget kontrol, der foregår,« siger Karsten Laurtizen. Han har dog ingen planer om politiske indgreb på au pair området på nuværende tidspunkt.

»Der er blevet sat en million kroner af under Satspuljen til en rådgivning for au pairer og værtsfamilier - Au pair Support under Dansk Flygtningehjælp. Når den ved udgangen af i år har fungeret et års tid, så kan vi derfra høre, hvad der er kommet af henvendelser og få statistik derfra. Jeg synes, at vi skal vente med at foretage os noget politisk til da. Alt andet ville være uklogt og usagligt,« siger Karsten Lauritzen.

Strengere straffe

Thomas Jensen vil dog allerede nu have gjort det muligt at give strengere sanktioner til de værtsfamilier, som overtræder reglerne. Og så vil han have Integrationsministeriet til at skaffe langt mere viden om, hvad der foregår. Blandt andet fordi antallet af au pairer er steget brat. Fra rundt regnet 1.300 i år 2000 til cirka 4.200 nu i 2010.

Karsten Lauritzen føler, at han får nok at vide om au pairer.

»Man får svar, som man spørger. Hvis man har stillet et uintelligent spørgsmål, så bliver svaret også derefter. Sådan er systemet. Jeg har set de mange spørgsmål vedrørende au pairer, og jeg synes, at ministeriet og ministeren har givet fyldestgørende svar,« siger han.

____________________________________________________________
Undersøgelsen er udført af Iver Houmark Andersen, Ugebrevet A4, og en Julie Mostrup, Avisen.dk. 204 au pairer har fra den 18. april til den 13. juni 2010 udfyldt spørgeskemaer.

skjultitel